Nejnovější články

Kázání 13.5.2018 – Oslaven v nás

Sk 1, 15-17. 21-26
1J 5, 9-13
ev. Jn 17, 6-19

Vedli jsme na setkání duchovních debatu o tom, jak si kdo připravuje kázání. „Nejprve otevírám řecký originál“, řekl jeden. (Celý příspěvek…)

Kázání 22.4.2018 – Hospodin jest můj pastýř

Sk 4, 5-12
1J 3, 16-24
ev. Jn 10, 11-18

Dvořákova Biblická píseň, v pořadí 4., je zhudebněným žalmem 23. ve znění kralického překladu: Hospodin jest můj pastýř – nebudu míti nedostatku. (Celý příspěvek…)

Velikonoce 2018

Srdečně zveme na duchovní prožití velikonočních svátků do Husova sboru ve Vršovicích!

J. S. Bach, Janovy pašije

Fenomenální hudební dílo geniálního skladatele, které dodnes ohromuje důmyslnou výstavbou a strhujícím spádem dramatických scén popisujících soud a ukřižování Ježíše Krista. Účinkují Pražští pěvci pod vedením Stanislava Mistr a doprovodný orchestr Černošická komorní filharmonie.

Kázání 18.3.2018 – V. neděle postní

Jr 31, 31-33
Žd 5, 5-10
ev. Jn 12, 20-33

V evangeliu čteme, že někteří z poutníků, kteří přišli o svátcích do Jeruzaléma klanět se Bohu, byli Řekové, a tito se obrátili na Filipa s prosbou, že by rádi viděli Ježíše. (Celý příspěvek…)

Kázání 18.2.2018 – I. neděle postní

Gn 9, 8-17
1Pt 3, 18-22
ev. Mk 1, 9-15

Událost Ježíšova křtu nás uvádí do šestinedělí, které předchází Hodu Božímu velikonočnímu. (Celý příspěvek…)

Kázání 28.1.2018 – Poznání versus láska

Dt 18, 15-20
1K 8, 1b-13
ev. Mk 1, 21-28

„Poznání vede k domýšlivosti,“ píše apoštol Pavel do křesťanské obce v Korintu, a dodává: „kdežto láska buduje.“ (Celý příspěvek…)

Kázání 21.1.2018 – Jonáš prorok

Jon 3, 1-5.10
1K 7, 29-31
ev. Mk 1, 14-20

Biblickou knihu proroka Jonáše, jejíž text je úvodem k poselství této neděle, budu mít už napořád spojenou s postavou mého učitele Starého zákona na teologické fakultě a jejího pozdějšího děkana, hebraisty a jednoho z tvůrců moderního ekumenického překladu Bible, profesora Vladimíra Kubáče. (Celý příspěvek…)

Kázání 14.1.2018 – IN RI

1Sm 3, 3b-10.19
1K 6, 12-20
ev. Jn 4, 43-51

Víra je interakce: vzájemné působení dvou a více činitelů. To je poselství právě vyslechnutých biblických textů. (Celý příspěvek…)

Vánoce v Husově sboru

24.12. neděle IV. adventní – bohoslužba v 10 hod.

24.12. Štědrý den – Půlnoční bohoslužba od 23 hod.

25.12. Hod Boží vánoční – bohoslužba od 10 hod.

31.12. Vánoční bohoslužba od 10 hod.

31.12. Silvestr – Bohoslužba Díkůvzdání za uplynulý rok  od 17 hod.

 

(Kolumbárium je otevřeno v uvedených dnech od 9 do 12 hodin.)