Nejnovější články

Kázání 14.1.2018 – IN RI

1Sm 3, 3b-10.19
1K 6, 12-20
ev. Jn 4, 43-51

Víra je interakce: vzájemné působení dvou a více činitelů. To je poselství právě vyslechnutých biblických textů. (Celý příspěvek…)

Vánoce v Husově sboru

24.12. neděle IV. adventní – bohoslužba v 10 hod.

24.12. Štědrý den – Půlnoční bohoslužba od 23 hod.

25.12. Hod Boží vánoční – bohoslužba od 10 hod.

31.12. Vánoční bohoslužba od 10 hod.

31.12. Silvestr – Bohoslužba Díkůvzdání za uplynulý rok  od 17 hod.

 

(Kolumbárium je otevřeno v uvedených dnech od 9 do 12 hodin.)

Am 5, 18-24
1Te 4, 13-18
ev. Mt 25, 1-13

Závěr církevního roku, ve kterém se nyní nacházíme, je tradičně spjatý s velkými bilančními podobenstvími, která obsahuje 25. kapitola Matoušova evangelia. (Celý příspěvek…)

Kázání o 30. neděli v mezidobí – Víc lásky!

Lv 19, 1-2. 15-18
1Te 2, 1-8
ev. Mt 22, 34-46

Ježíšovo slovo z 22. kapitoly Matoušova evangelia o lásce k Bohu a k bližnímu bývá označováno za dvojpřikázání lásky: milovat Boha a milovat bližního jako sám sebe. (Celý příspěvek…)

Kázání o 29. neděli v mezidobí – Poučení z fíkovníku

Iz 45, 1-6
1Te 1, 1-10
ev. Mt 21, 14-22

Na Ježíšovu kontroverzi s fíkovníkem v podání evangelisty Matouše je třeba nahlédnout v širších souvislostech. (Celý příspěvek…)

Kázání XV. neděli po svatém Duchu

Gn 50, 15-21
Ř 14, 1-12
ev. Mt 18, 21-35

Ježíšovo podobenství o nemilosrdném služebníku je obecně známé. Aplikace z něho vyplývající většinou ústí do apelu: odpouštějte, aby i vám bylo odpuštěno, anebo odpouštějte, do stejné, nebo i vyšší míry, jak vy sami si přejete, aby bylo odpuštěno vám. (Celý příspěvek…)

Kázání 23.7.2017 – O plevelu mezi pšenicí

Iz 44, 6-8
Ř 8, 12-25
ev. Mt 13, 24-30.36-43

Během letošního prázdninového rodinného putování nás naše kroky nasměrovaly a následně i dovedly nejprve do hladomorny a potom do mučírny. (Celý příspěvek…)

Kázáná 9.7.2017 – Hodný a nehodný

Za 9 ,9-12
Ř 7, 15-25a
ev. Mt 11, 16-19.25-30

Jeden z našich synů dostal za úkol napsat nedlouhý sloh na dané téma: návštěva oblíbeného fotbalového klubu. Na mně pak bylo, abych napsané zkontroloval, případně stylisticky upravil. V jedné z vět napsal Benjamín o člověku, který mu v dešti půjčil bundu, aby ho ochránil před zmoknutím, že je hodný. (Celý příspěvek…)

Kázání 18.6.2017 – Ke dni otců

Ex 19, 2-8a
Ř 5, 1-8
ev. Mt 9, 35-10,8

Vedli jsme se ženou rozhovor, jak obhájit před environmentalisty, rozumějte těmi, kterým leží na srdci obnova a zachování životního prostředí, počet dětí, které jsme zplodili. Doporučení zmíněných ekologických aktivistů totiž zní: „Chcete udělat něco opravdu zásadního pro zlepšení životního prostředí na své planetě? (Celý příspěvek…)

Kázání 21.5.2017 – Pavel na Areopagu

Sk 17, 22-31
1Pt 3, 13-22
ev. Jn 14 ,15-21

Apoštol Pavel na athénském Areopagu sděluje shromážděným, že když procházel posvátná místa Řeků, všiml si oltáře, který byl zasvěcen Neznámému bohu. (Celý příspěvek…)