Nejnovější články

Kázání 24.9.2023 – Být stále mlád

Jon 3, 10-4,11
Fp 1, 21-30
ev. Mt 20, 1-16

Bryan Johnson si přeje „být stále mlád“, tak zněl začátek jedné agenturní zprávy z tohoto týdne, která upoutala mou pozornost. (Celý příspěvek…)

Otevřená zpovědnice – již 8. října 2023 v 15.30 v Husově sboru ve Vršovicích

Lábus a Dejdar v Otevřené zpovědnici

Site specific projekt na podporu obětí násilí páchaného na dětech v církvi připravuje Husův sbor Církve československé husitské ve Vršovicích ve spolupráci se špičkovými herci Vršovického divadla MANA Jiřím Lábusem a Martinem Dejdarem. (Celý příspěvek…)

Kázání 17.9.2023 – Odpuštění a přijímání

Gn 50, 15-21
Ř 14, 1-12
ev. Mt 18, 21-35

Odpuštění a přijetí – dvě hodnoty, které mě napadají jako jednotící linka biblických textů od pasáže ze závěru knihy Genesis o vztahu Josefa a jeho bratrů, přes apel z listu Římanům, ve kterém Pavel vybízí k přijímání bratří slabších ve víře, až k podobenství o nemilosrdném služebníkovi, který odpuštění, jehož se mu dostalo, nebyl schopen přenést na druhé. (Celý příspěvek…)

Vršovický Hlasatel – září 2023

Vršovický Hlasatel - září 2023
Sborový časopis HUsova sboru ve Vršovicích
43krát staženo

Kázání 27.8.2023 – To ať je vaše pravá bohoslužba

Iz 51, 1-6
Ř 12, 1-8
ev. Mt 16, 13-20

„Jdu na bohoslužbu,“ rozhodli jste se v dnešním ránu a toto rozhodnutí jste svým příchodem do kostela učinili skutečností. (Celý příspěvek…)

Vršovický Hlasatel – srpen 2023

Vršovický Hlasatel - srpen 2023
Sborový časopis Náboženské obce CČSH v Praze 10 - Vršovice
62krát staženo

Kázání 30.7.2023 – Černý Petr

1Kr 3, 5-12
Ř 8, 26-30
ev. Mt 13, 31-33.44-52

Kdy jste naposledy hráli Černého Petra? Předpokládám, že vy, kteří už máte děti, či vnoučata dávno odrostlé, nejspíš dlouho ne. (Celý příspěvek…)

Kázání 23.7.2023 – Časové schránky

Iz 44, 6-8
Ř 8, 12-25
ev. Mt 13, 24-30.36-43

Při stavbách významných budov, mezi které dříve bezesporu chrámy, kostely a modlitebny patřily, bývalo zvykem ukládat do nich na vyhrazená místa časové schránky. (Celý příspěvek…)

Kázání 16.7.2023 – Brát Bibli do Slova

Iz 55, 10-13
Ř 8, 1-11
ev. Mt 13, 1-9.18-23

Berte Bibli do Slova. Já to tak dělám, a za víc než třicet let života z víry a s vírou mě můj přístup k Písmu nezklamal, nenechal na holičkách, neocitl jsem se na mělčině pochybností, (Celý příspěvek…)

Kázání 9.7.2023 – Všechno ti nahradím dvojnásobně

Zach 9, 9-12
Ř 7, 15-25a
ev. Mt 11, 16-19.25-30

Dnešní neděle je XIV. nedělí v mezidobí, respektive VI. nedělí po Hodu Božím svatodušním. Jsem zvyklý kázat podle Ekumenického lekcionáře, který v roce v němž se nacházíme, stanovuje jako bohoslužebné texty pro dnešní den oddíly z tří biblických knih, které jsme právě vyslechli. Posluchač na jejich základě  může podlehnout dojmu, zdali se nespletl v čase. (Celý příspěvek…)