Nejnovější články

Kázání 21.11.2021 – Jak Pilát do kréda

Dn 7, 9-10.13-14
Zj 1, 4b-8
ev. Jn 18, 33-38

Oproti textu z evangelia, který je Kazatelským plánem na dnešní závěrečnou neděli církevního roku určen, přidávám ještě další, 38. verš Janova evangelia, kterým je zakončena citovaná biblická pasáž zachycující rozhovor Ježíše s Pontským Pilátem o povaze Ježíšova království: „Pilát mu řekl: „Co je pravda?“ (Celý příspěvek…)

Kázání 14.11.2021 – Neotřesitelná naděje

Dn 12, 1-3
Žd 10, 11-14.19-25
ev. Mk 13, 1-11

Slova z Bible, která zaznívají v závěru církevního roku – dnes je předposlední neděle roku církve, za týden bude poslední, a čtrnáct dnů nás dělí od začátku Adventu, se většinou nesou ve znamení určité bilance, ale i výstrahy, výzev k bdělosti, připravenosti, rozhodně nejsou těmi, které hladí po srsti, naopak: pojmenovávají věci, které bychom měli vzít na vědomí jako důležité. (Celý příspěvek…)

Vršovický Hlasatel – listopad 2021

Vršovický Hlasatel - listopad 2021
Sborový časopis Náboženské obce CČSH v Praze 10 - Vršovice
36krát staženo

Kázání 31.10.2021 – Myši patří do nebe

Dt 6, 4-9
Žd 9, 11-15
ev. Mk 12, 28b-34

V rámci rodičovských povinností jsem byl vyslán do kina, rozumějte s mladšími z dětí, s těmi nejstaršími půjdu také, neboť jsme se stali držiteli volně uplatnitelných vstupenek do jednoho z kinořetězců, a je škoda takto získanou možnost vidět film na velkém plátně nevyužít, tam se však výběr toho, na co půjdeme, bude víc blížit mému vkusu a žánrům, na které zpravidla do kina chodím. (Celý příspěvek…)

Kázání 24.10.2021 – Slepý v Hostivaři

Jr 31, 7-9
Žd 7, 23-28
ev. Mk 10, 46-52

Pán Bůh mi včera přidal další den k celkovému počtu dnů mého života. Prožil jsem krásný a požehnaný den, naplněný až po okraj Boží milostí. (Celý příspěvek…)

Kázání 17.10.2021 – Služebníkem všech

Iz 53, 4-12
Žd 5, 1-10
ev. Mk 10, 35-45

Jakub a Jan, synové rybáře na Genazaretském jezeře Zebedea, si chtějí u Ježíše vyprosit místa v jeho slávě. Skoro to připomíná rozdělování resortů ve vládě, která sice už je na spadnutí, ale ještě nevznikla. (Celý příspěvek…)

Vršovický Hlasatel – říjen 2021

Vršovický Hlasatel - říjen 2021
sborový časopis Náboženské obce
79krát staženo

Kázání 26.9.2021 – XVIII. neděle po svatém Duchu

Num 11, 16.24-29
Jk 5, 13-20
ev. Mk 9, 38-50

Syn, který chodí do prvního ročníku na střední škole, dostal za úkol napsat esej v rozsahu tří tisíc znaků na téma: „V co věřím?“ (Celý příspěvek…)

Kázání 19. 9.2021 – Přibližte se Bohu!

Jr 11, 18-20
Jk 3, 16-4,3,7-8a
ev. Mk 9, 30-37

Situace, do které nás dnes biblický text uvádí je následovná: Ježíšovi učedníci se mezi sebou dohadují. (Celý příspěvek…)

Vršovický Hlasatel – září 2021

Vršovický Hlasatel - září 2021
Sborový časopis Náboženské obce CČSH v Praze 10 - Vršovice
138krát staženo