Nejnovější články

Kázání 28.8.2022 – O víře jako podpatku

Sir 10, 12-18
Žd 13, 1-8.15-16
ev. Lk 14, 1.7-14

Pýcha je tradičně řazena mezi tzv. sedm smrtelných hříchů. Nebudu rozebírat, proč je ze součtu všemožných hříchů vybráno právě sedm a proč se tyto nazývají smrtelnými, to řeší katolická věrouka, jejíž výklad jsem nestudoval, ani k němu nejsem povolaný (Celý příspěvek…)

Kázání 21.8.2022 – Stojíte před horou Sionem

Iz 58, 9b-14
Žd 12, 18-29
ev. Lk 13, 10-17

V nedělním ránu jsme jako rodiče vzbuzeni naléhavou otázkou: „dneska je lužba?“, ptá se syn Ruben se zřetelnou obavou v hlase, a když je mu odpovězeno, že ano, své zklamání nijak nezastírá. (Celý příspěvek…)

Vršovický Hlasatel – srpen 2022

Vršovický Hlasatel - srpen 2022
Sborový časopis Náboženské obce CČSH v Praze 10-Vršovice
142krát staženo

Kázání 24.7.2022 – Smlouvání s Bohem

Gn 18, 20-32
Kol 2, 6-15 (16-19)
ev. Lok 11, 1-13

Texty, které jsme vyslechli z Bible, by zasloužily každý svůj samostatný výklad. Jsou natolik hutné, že shrnout je v rámci jednoho kázání tak, aby nebyl vyčerpaný kazatel, a následně i posluchač, prakticky nejde. Vyberu proto z každého z nich alespoň pár inspirativních motivů a pokusím se jejich reflexi v několika tezích. (Celý příspěvek…)

Vršovický Hlasatel – červenec 2022

Vršovický Hlasatel - červenec 2022
Sborový časopis Náboženské obce CČSH v Praze ve Vršovicích
236krát staženo

Kázání 26.6.2022 – O následování

1Kr 19, 15-16.19-21
Ga 5, 1.13-25
ev. Lk 9, 51-62

Závěr 9. kapitoly Lukášova evangelia, nadepsaný v Ekumenickém překladu O rozhodnutí k následování, budu mít už navždy spojený s přípravou mého prvního kázání a jeho následným přednesem na prvních mnou samostatně vedených bohoslužbách v husitské kapli ve Strašnicích na bývalém evangelickém hřbitově. (Celý příspěvek…)

Kázání 19.6.2022 – Když se najde v hroznu šťáva

Iz 65, 1-9 Ga 3, 23-29
ev. Lk 8, 26-39

Závěr právě přečteného úryvku z 8. kapitoly Lukášova evangelia přináší evangelistovu odpověď na to, kdo je to Ježíš. (Celý příspěvek…)

Vršovický Hlasatel červen 2022

Noc kostelů 10. 6. 2022

Program Noci kostelů 10. června 2022

17:30 – 18:00      Pražští pěvci zpívají pro Husův sbor

Sbor Pražských pěvců pod vedením Stanislava Mistra zpívá 4 písně o Marii od Bohuslava Martinů a Madrigaly od Claudia Monteverdiho a Carlo Gesualda.

18:00 -  19:30     Všechny cesty vedou do Říma

Vernisáž výstavy českého fotografa Davida Landgrafa.

20:00 – 20:45      Koncert z duchovních skladeb a vybraných operních árií

Známé duchovní skladby a vybrané operní árie světových i českých autorů v podání špičkových interpretů: Varonika Hajnová – sólistka opery Národního divadla v Praze, Daria Guliaeva (RUS) – sólistka opery DJKT v Plzni a Elizabeth Legierski (CAN).

21:00 -  21:30     Varhanní koncert s prohlídkou varhan

Varhanní preludia, improvizace i známé skladby v unikátním provedení pro tento královský nástroj. Hraje stálý varhaník Husova sboru ve Vršovicích Kamil Vavrek.

Celovečerní program:

Místo setkání: Vršovice. Komentované prohlídky Husova sboru

Poznejte Husův sbor ve Vršovicích tak, jak jste ho nikdy neviděli! Prohlídky s výkladem o této jedinečné multifunkční sakrální stavbě včetně představení varhanního nástroje a jeho jedinečného zvuku.

 

Kázání 29.5.2022 – Zázraky za zrakem

Sk 16, 16-34
Zj 22, 12-14.16-17, 20-21
ev. Jn 17, 20-26

Úvodní biblické texty povelikonočních nedělí ze Skutků apoštolských nás vracejí do doby prvního křesťanského století, do času, kdy vznikala a postupně se rozvíjela církev jako společenství těch, kteří uvěřili, že Ježíš, kterého dříve znali „podle těla“, je Vzkříšený Kristus. (Celý příspěvek…)