Nejnovější články

Vršovický Hlasatel – duben 2023

Vršovický Hlasatel - duben 2023
Sborový časopis
119krát staženo

Kázání 12. 3. 2023 – Mezi vírou a pochybností

Ex 17, 3-7
Ř 5, 1-8
ev. Jn 4, 5-42

Dnes budu kázat o pochybnosti. Na koho to slovo působí ve spojitosti s vírou jako příslovečný rudý hadr na býka, má problém. (Celý příspěvek…)

Vršovický Hlastel – březen 2023

Vršovický Hlastel - březen 2023
Sborový časopis Náboženské obce CČSH v Praze 10 - Vršovice
129krát staženo

Vršovický Hlasatel – únor 2023

Vršovický Hlastel - únor 2023
Sborový časopis Husova sboru
91krát staženo

Kázání 5. 3. 2023 – Náš otec je Abraham

Gn 12, 1-4a
Ř 4, 1-5.13-17
ev. Jn 3, 1-17

Po příběhu z ráje o tom, jak člověk podléhá pokušení bohorovnosti, který jsme slyšeli minulou neděli, a při kterém jsme se zamýšleli o Kristu, kdy zpráva o něm zůstává rozkročena mezi mýtem a logem, pokračujeme dnes dál, připomenutím další výrazné biblické postavy s jasnou linkou vedoucí až ke Kristu, a tím je praotec víry Židů, křesťanů a muslimů – muž jménem Abram, posléze Abraham. (Celý příspěvek…)

Velikonoce 2023

Květná neděle 2. 4. – bohoslužba v 10 hodin.

Zelený čtvrtek 6. 4. – velikonoční stolování po židovském způsobu ve Studiu MANA od 18 hodin

Velký pátek 6. 4. – společná Křížová cesta vršovického sboru – sraz před kostelem v 10 hodin

Velký pátek 7. 4. – čteníPašijí s Eduardou Heczkovou v horní místnosti od 18 hodin

Hod Boží velikonoční 9. 4. – bohoslužba Vzkříšení v 10 hod. Káže O. Nováček

 

Kázání 26.2.2023 – Mezi mýtem a logem

Gn 2, 15-17; 3, 1-7
Ř 5, 12-19
ev. Mt 4, 1-11

Začnu otázkou, tématem 1. neděle v půstu je v roce A Ježíšovo pokušení na poušti, ve kterém Spasitel vede disputaci s Božím protivníkem ďáblem, jehož válečné pole jde napříč celou zemí i každou duší, proto, chcete-li, klidně si svého kazatele představte v přestrojení za advocata diaboli, který vám z kazatelny pokládá otázku, což je mimochodem ďábelsky vychytralý způsob, kterým pokušitel chce dovést člověka tam, kde ho chce mít. (Celý příspěvek…)

Kázání 29. 1. 2023 – My kážeme Krista ukřižovaného

Mi 6, 1-4.8
1K 1, 18-25
ev. Mt 5, 1-12

Za základ dnešní duchovní úvahy jsem zvolil úryvek z 1. kapitoly Pavlova prvního listu korintským křesťanům. (Celý příspěvek…)

Vršovický Hlasatel – leden 2023

Vršovický Hlasatel - leden 2023
časopis Husova sboru ve Vršovicích
106krát staženo

Vánoce 2022 v Husově sboru

24.12. Štědrý den – Půlnoční bohoslužba s Rybovou českou mší vánoční od 23 hod.
25.12. Hod Boží vánoční – SONGOVÁ bohoslužba od 10 hod.
31.12 bohoslužba Díkůvzdání za uplynulý rok od 17 hod. (slouží E. Heczková)
1.1.     Novoroční bohoslužba od 10 hod.

 

Kolumbárium je otevřeno v uvedených dnech s výjimkou 31.12. od 9 do 12 hodin.Poslední týden v roce je Husův sbor uzavřen z důvodů dovolených.

 

Přejeme Vám požehnané a klidné prožití vánočních svátků naplněných tichou radostí z narození Spasitele.