Nejnovější články

Vršovický Hlasatel – červen 2021

Vršovický Hlasatel - červen 2021
časopis Husova sboru ve Vršovicích
365krát staženo

Kázání 6.6.2021 – „Hezký, hezký…“

Dt 5, 12-15
2K 4, 5-12
ev. Mk 2, 23-3,6

Na teologické fakultě se vyučuje obor homiletika – nauka o kázání. „Kdy má kazatel začít s přípravou nedělní homilie – výkladem Božího slova?“, zní častá otázka v tomto předmětu. (Celý příspěvek…)

Kázání 30.5.2021 – Nikomu nic dlužni

Iz 6, 1-8
Ř 8, 12-18
ev. Jn 3, 1-17

„Nebuďte nikomu nic dlužni, než abyste se navzájem milovali,“ nabádá apoštol Pavel křesťany v Římě. Nerozumím tomu tak, že by apoštol Pavel zapovídal křesťanům účast na úvěrovém hospodaření. (Celý příspěvek…)

Kázání 23. 5.2021 – Přijď, ó, Duchu přesvatý

Sk 2, 1-11
Ř 8, 22-27
ev. Jn 15, 26-27; 16, 4b-16

To základní, co mi vyplývá z textu o seslání Ducha svatého v den letnic na Ježíšovy učedníky je: Duch svatý rozvazuje jazyk, a Duch svatý dává společnou řeč. (Celý příspěvek…)

Kázání 16.5.2021 – Svědkem jeho zmrtvýchvstání

Sk 1, 15-17.21-26
1Jn 5, 9-13
ev. Jn 17, 6-19

První z biblických textů této neděle líčí známou scénu doplnění apoštolského kruhu Dvanácti, ve kterém po Jidášově zrazení Ježíše a následné sebevraždě tohoto apoštola, zůstalo neobsazené místo. (Celý příspěvek…)

Kázání 9.5.2021 – Vy jste moji přátelé

Sk 10, 44-48
1Jn 5, 1-6
ev. Jn 15, 9-17

Představte si situaci, ve které se uprostřed dne nečekaně potkáme na ulici, a po mém boku nepůjde nikdo z mé rodiny – ani manželka, ani děti, ale muž buď stejně starý jako já, nebo i mladšího věku, třeba o generaci. (Celý příspěvek…)

Vršovický Hlasatel – květen 2021

Vršovický Hlasatel - květen 2021
Sborový časopis
419krát staženo

Kázání 18.4.2021 – Patřit na Vzkříšeného

Sk 3, 12-19
1J 3, 1-7
ev. Lk 24, 36b-48

Po svědectví evangelisty Jana o zjevování Vzkříšeného Krista učedníkům, které jsme slyšeli v kázání minulé neděle, slyšíme dnes to samé v podání autora Lukášova evangelia. (Celý příspěvek…)

Vršovický Hlasatel – duben 2021

Vršovický Hlasatel - duben 2021
Sborový časopis Náboženské obce CČSH v Praze 10 - Vršovice
313krát staženo

Songová liturgie – záznam bohoslužby z 4.4.2021

Záznam bohoslužby z Husova sboru ve Vršovicích na Hod Boží velikonoční 4.4.2021. Český rozhlas, stanice Vltava.