Nejnovější články

Kázání 24.10.2021 – Slepý v Hostivaři

Jr 31, 7-9
Žd 7, 23-28
ev. Mk 10, 46-52

Pán Bůh mi včera přidal další den k celkovému počtu dnů mého života. Prožil jsem krásný a požehnaný den, naplněný až po okraj Boží milostí. (Celý příspěvek…)

Kázání 17.10.2021 – Služebníkem všech

Iz 53, 4-12
Žd 5, 1-10
ev. Mk 10, 35-45

Jakub a Jan, synové rybáře na Genazaretském jezeře Zebedea, si chtějí u Ježíše vyprosit místa v jeho slávě. Skoro to připomíná rozdělování resortů ve vládě, která sice už je na spadnutí, ale ještě nevznikla. (Celý příspěvek…)

Vršovický Hlasatel – říjen 2021

Vršovický Hlasatel - říjen 2021
sborový časopis Náboženské obce
267krát staženo

Kázání 26.9.2021 – XVIII. neděle po svatém Duchu

Num 11, 16.24-29
Jk 5, 13-20
ev. Mk 9, 38-50

Syn, který chodí do prvního ročníku na střední škole, dostal za úkol napsat esej v rozsahu tří tisíc znaků na téma: „V co věřím?“ (Celý příspěvek…)

Kázání 19. 9.2021 – Přibližte se Bohu!

Jr 11, 18-20
Jk 3, 16-4,3,7-8a
ev. Mk 9, 30-37

Situace, do které nás dnes biblický text uvádí je následovná: Ježíšovi učedníci se mezi sebou dohadují. (Celý příspěvek…)

Vršovický Hlasatel – září 2021

Vršovický Hlasatel - září 2021
Sborový časopis Náboženské obce CČSH v Praze 10 - Vršovice
361krát staženo

Kázání 29.8.2021 – Dilemata

Dt 4, 1-2.6-9
Jk 1, 17-27
ev. Mk 7, 1-8.14-15,21-23

Děti pokládají ty nejtěžší teologické otázky. Zkuste na ně moudře odpovědět mezi mytím a čištěním zubů, nebo kdykoliv jindy, když jste jimi osloveni: „Miluje Pán Bůh všechny stejně?“ „Ano, miluje.“ (Celý příspěvek…)

Kázání 22.8.2021 – Ke komu bychom šli?

Joz 21, 1-2a.14-17.18b
Ef 6, 10-18
ev. Jn 6, 56-69

Petr odpovídá na Ježíšovu otázku, zdali i jeho nejbližší žáci, z nichž mnozí se začali nad Ježíšem pohoršovat, chtějí odejít: „Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života. A my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten svatý Boží.“ To je apoštolova odpověď, která je zároveň vyznáním víry v Ježíše. (Celý příspěvek…)

Husův sbor Vršovice je zapojen do Dne architektury 3.10.2021

V rámci celorepublikové akce Den architektury bude otevřen Husův sbor ve Vršovicích ke komentovaným prohlídkám v neděli 3 října od 13.00, 15.00 a od 17.00.

Přijďte navštívit zajímavou multifunkční stavbu z 30. let minulého století.  Těšíme se na vás.

Zde odkaz na akci.

Vršovický Hlasatel – srpen 2021

Vršovický Hlasatel - srpen 2021
Sborový časopis Náboženské obce CČSH v P10 - Vršovice
250krát staženo