Nejnovější články

Kázání 10.2.2019 – Výkon a úspěch

Iz 6, 1-8 (9-13)
1K 15, 1-11
ev. Lk 5, 1-11

Žijeme ve společnosti, která je do velké míry definována rovnicí „výkon = úspěch.“ Jenom ten je úspěšný, kdo je výkonný. (Celý příspěvek…)

Kázání 20.1.2019 – O poslušnosti

Iz 62, 1-5
1K 12, 1-11
ev. Jn 2, 1-11

Šokující proměna vody ve víno, jako počátek Ježíšových zázraků je vděčným kazatelským námětem. (Celý příspěvek…)

Kázání 13.1.2019 – Být u vytržení

Iz 62, 1-5
1K 12, 1-11
ev. Lk 3, 16-17. 21-22

Do ordinace našeho dětského lékaře v tomto týdnu slunce nevstoupilo, jenom odlesk jeho slávy. (Celý příspěvek…)

Vánoce v Husově sboru

23.12. neděle IV. adventní – bohoslužba v 10 hod.

24.12. Štědrý den – Půlnoční bohoslužba od 23 hod.

25.12. Hod Boží vánoční – bohoslužba od 10 hod.

30.12. Vánoční bohoslužba od 10 hod.
31.12. Silvestr – Bohoslužba Díkůvzdání za uplynulý rok od 16 hod.

(Kolumbárium bude otevřeno celý Štědrý den (10-23) a dále v uvedených dnech s výjimkou 31.12. od 9 do 12 hodin.)

Kázání III. neděle adventní – Matanoia

Sf 3, 14-20
Fp 4, 4-7
ev. Lk 3, 7-18

Lidi, přicházející ke křtu, si zpravidla církev hýčká. Věnuje jim zvláštní péči formou tzv. katecheze – přípravy na křest, která probíhá individuálně, v případě, že je katechumenů – žadatelů o křest, více, děje se tak formou přípravných kurzů. (Celý příspěvek…)

Kázání 9.12.2018 – II. adventní Pohněte se!

Ba 5, 1-9
Fp 1, 3-11
ev. Lk 3, 1-6

Ze čtyř evangelistů je Lukáš nejvíc charakteristický svým příklonem k tomu, zasazovat jím popisované děje do historického rámce. (Celý příspěvek…)

Kázání 28. října 2018 – Církvi národa mého

Iz 28, 14-16
Ef 2, 19-22
ev. Jn 15, 17-27

Československá církev husitská je o třináct měsíců a dvanáct dnů mladší sestra Československého státu. (Celý příspěvek…)

Kázání 21.10.2018 – Služebníkem všech

Iz 53, 4-12
Žd 5, 1-10
ev. Mk 10, 35-45

Źádosti synů Zebedových rozumím tak, že chtěli získat výhody ze své známosti s Pánem. (Celý příspěvek…)

Kázání 14.10.2018 Kdo může být spasen?

Am 5, 6-7.10-15
Žd 4, 12-16
ev. Mk 10, 17-31

V rozhovoru s katechumeny – těmi, kteří se připravují na přijetí svátosti křtu, jsme otevřeli otázku vzájemného vztahu mezi konáním skutků milosrdenství a Boží milostí v křesťanství. (Celý příspěvek…)

Kázání 16.9.2018 – O následování

Iz 50, 4-9a
Jk 3, 1-12
ev. Mk 8, 27-38

Petrova odpověď Ježíšovi u Cesareje Filipovi: „Ty jsi Mesiáš,“ na otázku: „Za koho mě lidé pokládají?“ je křesťanským vyznáním víry. Petr o Ježíši vyznává, že je Kristem. (Celý příspěvek…)