Nejnovější články

Kázání 6.10.2019 Dej nám více víry!

Ab 1, 1-4; 2, 1-4
2Tm 1, 1-14
ev. Lk 17, 5-10

„Dej nám více víry,“ žádají učedníci Pána Ježíše, „přispoř nám víry,“ překládají Kraličtí jejich prosbu. (Celý příspěvek…)

Vernisáž výstavy Richarda Klimenta Práh dávných chaosů

Kázání 22.9.2019 – Nepoctivý správce

Am 8, 4-7
1Tm 2, 1-7
ev. Lk 16, 1-13

Podobenství o nepoctivém správci je jednou z největších hádanek, ale i pastí nastraženou na čtenáře, vykladače a především kazatele Božího slova, na kterou můžeme v Novém zákoně narazit. (Celý příspěvek…)

Kázání 1.9.2019 – Tvoříme jedno tělo

Sir 10, 12-18
Žd 13, 1-8.15-16
ev. Lk 14, 1.7-14

Co všechno by mohl křesťan dělat v nedělním dopoledni? Třeba si o něco déle přiležet, jako kdokoliv jiný, kdo k tomu neměl příležitost v jiných dnech, jít na výlet nebo na procházku do přírody, zůstat doma a nic nedělat, vzít si dobrou knížku a číst, uklízet, připravovat oběd, jít nakupovat nebo do galerie na zajímavou výstavu, na kterou mu nezbyl čas. (Celý příspěvek…)

Kázání 11. 8. 2019 – Doufání a jistota

Gn 15, 1-6
Žd 11, 1-3.8-16
ev. Lk 12, 32-48

Věřit Bohu, říká autor Listu Židům, znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme. Máme my takovou víru? (Celý příspěvek…)

Kázání 28.7.2019 – Deset spravedlivých

Gn 18, 20-32
Kol 2, 6-19
ev. Lk 11, 1-13

Abraham smlouvá s Hospodinem o osud Sodomy a Gomory, dvou hříšných měst, jejichž zlo bylo tak veliké, že se Bůh rozhodl je vyhladit. (Celý příspěvek…)

Kázání 21.7.2019 – Zase ta Marta a Marie!

Gn 18, 1-10a
Kol 1, 15-28
ev. Lk 10, 38-42

Kázání o starostlivé Martě a naslouchající Marii nás s tříletou pravidelností opakujících se textů v kazatelském cyklu opětovně upomínají na to, že život s Bohem má být rovnovážně rozprostřen mezi oběma polohami: dělné a té, ve které rozjímáme, nasloucháme, usebíráme se. (Celý příspěvek…)

Kázání 23.6.2019 – Nejen o dvou stavitelích

Iz 55, 10-13
1K 15, 51-58
ev. Lk 6, 39-49

Podobenství o dvou stavitelích tvoří závěr Ježíšovy řeči, která tvoří jakousi Lukášovu obdobu Kázání na hoře z Matoušova evangelia. (Celý příspěvek…)

Kázání 16.6.2019 – Nejsvětější Trojice

Př 8, 1-3. 22-31
Ŕ 1, 1-6
ev. Jn 16, 12-15

Neděle jdoucí po Hodu Božím svatodušním je nedělí Nejsvětější Trojice. Dětem na výuce náboženství kladu na srdce: „neplést si Nejsvětější Trojici se Svatou rodinou.“ Zde překvapivě i leckterý zkušený církevník zaváhá, a nemusí to být jenom dítě, aby na otázku: „Kdo tvoří Nejsvětější Trojici?“ odpověděl: „Maria, Josef a malý Ježíšek.“ (Celý příspěvek…)

Kázání 9.6.2019 – O Duchu

Sk 2, 1-21
Ř 8, 14-17
ev. Jn 14, 8-17

Kde co je dnes kultovní a ikonické. Kultovní muzikál, kultovní film, kultovní hudební skupina. Přívlastek „kultovní“ se stal účinným nástrojem v rukách marketérů, kteří díky němu účinně zvyšují atraktivitu a povědomí o tom, co s tímto přízviskem chtějí prodat. (Celý příspěvek…)