Archiv příspěvků v kategorii ‘Kázání’

Cesta k životu

Sk 10, 34-43 Ko 3, 1-4 ev. J 10, 1-18 B+S, zkusme si vybavit, od kterého nejranějšího okamžiku můžeme sami sebe označit za věřící. Bylo to v našem útlém dětství, kdy nás rodiče či prarodiče vodili do kostela?

Číst celý článek »

Slepý u rybníka Siloe

Ž 146, 5-10 Ef 5, 8-14 ev. Jn 9, 1-41 B+S, zprávě o uzdravení od narození slepého člověka věnuje evangelista Jan celou jednu kapitolu svého díla. Svým rozsahem se blíží délce textu, který je věnován příběhu Lazarova vzkříšení.

Číst celý článek »

Voda života

Ex 17, 1-7 Ř 5, 1-11 ev. Jn 4,5-14 B+S, kolikrát v životě zažíváme ten pocit, kdy si připadáme jako uprostřed rozlehlé pouště, ve které tušíme přítomnost studny, ale ta studna je hluboká a vědro není po ruce? Snad mě nikdo neobviní z bezvěrectví, když si troufnu toto zdání označit za výsostně křesťanskou a tedy [...]

Číst celý článek »

Pokušení na poušti

Gn 3, 1-5 Ř 5, 12-19 ev. Mt 4, 1-11 B+S, to pokušení bylo trojí. Evangelisté o něm hovoří sice v různém pořadí, nicméně každý z nich uvádí stejný výčet ďábelských útoků, kterými musel Ježíš projít.

Číst celý článek »

Silvestr

2Tm 3, 1-5 Dn 5, 13-20 ev. Mt 18, 23-35 B+S, poslední den občanského roku některé lidi nutí k tomu, aby namísto účasti na nevázaném veselí, případně sledování bezduché televizní zábavy, nahradili přemýšlením o uplynulém čase.

Číst celý článek »

Štěpán

Ž 9, 10-14 Sk 6, 1-15 ev. J 15, 18-27 B+S, druhý den vánočních svátků je podle staré křesťanské tradice západní církve zasvěcen prvnímu mučedníkovi, který zemřel pro Kristovu věc v tomto světě Štěpánovi.

Číst celý článek »

Půlnoční

Iz 62, 1-3 Sk 13, 16-27 ev. Mt 1, 1-17 B+S, nějak v mém životě přibývá čar přes rozpočet. Ptáte se, co mám na mysli? No třeba právě toto kázání. Celý advent přemýšlím o tom, co budu kázat na půlnoční. Pro nás faráře je to den D, nebo spíše noc N.

Číst celý článek »

Advent je tu!

Iz 2, 1-5 Ř 13, 11-14 ev. Mt 24, 36-44 B+S, advent je dobou zvláštní naléhavosti. Jsme na dosah velkým událostem, zázrak je přede dveřmi a člověk ve víře znovu prožívá vědomí, že on sám je součástí tohoto vánočního zázraku.

Číst celý článek »

Farizeus a celník

Jl 2, 12-13 2Tm 3, 1-14 ev. Lk 18,9-14 B+S, farizeus a celník představují dva modelové typy lidí, kteří žijí s vědomím Božího nároku na ně. Spojuje je víra ve stejného Boha, svojí zbožnost praktikují na stejném místě – v chrámě, oba jsou patrně zvyklí na pravidelný duchovní a s tím spojený modlitební život.

Číst celý článek »

Dušičkové kázání

Ž 119, 16-19 Zj 14, 13-16 ev. Lk 12, 4-9 B+S, křestní jména většiny z nás můžeme najít v občanském kalendáři, vždy co jméno, to jeden den v roce, ve kterém si připomínáme své jmeniny, neboli svátek. A tak všichni ti Josefové, Marie, Anny, Davidové, Miroslavové a další a další mají nejméně jeden den v [...]

Číst celý článek »