Archiv příspěvků v kategorii ‘Kázání’

Psí život

Iz 35,3-6 Jk 2,12-23 ev. Mk 7,24-37 B+S, na první pohled by se mohlo zdát, že příběh o Ježíšově uzdravení dcery syrofenické ženy je jen dalším z dlouhé řady podobných textů o zázračných uzdraveních, tak, jak nám jej interpretují bibličtí autoři.

Číst celý článek »

Rada na rozcestí života

J 21,14-18 Ef 6,10-20 ev. J 6,60-71 B+S, lidský život bývá často přirovnáván k cestě. Nastupujeme na ní v okamžiku svého narození, scházíme z ní ve chvíli své smrti. Cesty však mohou být nejrůznější: od krátkých přes středně dlouhé, až k těm nejdelším.

Číst celý článek »

Mít jazyk, který podpírá

Iz 50,4-5 Jk 3,1-12 ev. Mk 8,27-33 B+S, průměrná slovní zásoba dospělého Čecha se pohybuje okolo hodnoty dvě stě padesáti tisíc slov. Mezní hranice součtu všech slov, které v češtině existují je potom ještě mnohem větší.

Číst celý článek »

Chléb živý

1Kr 19,3-9a Ef 4,22-5,2 ev. Jn 6,37-51 B+S, v sebezjevitelských Ježíšových slovech o chlebu života, či chlebu živém, nacházíme další spojitost s příběhem, který je zaznamenán v synoptických evangeliích.

Číst celý článek »

Nasycení hladovějících

2Kr 4,42-44 Ef 3,10-21 ev. Jn 6,1-15 B+S, všechna čtyři biblická evangelia svorně, bez přílišných rozdílností, tradují svérázný příběh z doby Ježíšova působení: je jím zázračné nasycení hladovějících zástupů, které se okolo Ježíše shromáždily. Co to bylo za zvláštní událost, která vykazuje všechny znaky „přírodního zázraku“?

Číst celý článek »

Charisma a řád, aneb Jsme proroky ve své vlasti?

Ex 2,1-5 2K 12,1-13 ev. Mk 6,1-13 B+S, v dějinách křesťanské církve od jejích samotných prvopočátků až do nejžhavější současnosti můžeme vysledovat stále přítomné napětí mezi úsilím a snahou o řád, který vede k institucionalizaci jejích projevů na straně jedné, a na straně druhé zůstává živelné a charismatické jednání některých, či dokonce celé části, jejích představitelů.

Číst celý článek »

Dcera Jairova

Pl 3,22-26 2K 7,8-13 ev. Mk 5,21-43 B+S, v souvislosti s biblickým textem o zázračném uzdravení dcery Jairovy, který je proložen dalším příběhem o uzdravení ženy trpící krvotokem, mi na mysl přišel nápis, který velký český umělec František Bílek vepsal na bohoslužebný kalich Karla Farského: „Život lidský – trpký kalich času.“

Číst celý článek »

Pravý odpočinek

Dt 5,12-15 2K 4,5-12 ev. Mk 2,23-3,6 B+S, význam odpočinku pro zdraví člověka je dnes již přesvědčivě dokázán. Aby byl člověk psychicky i fyzicky v pořádku, aby se pro něho život nestal jedním velkým, těžkým břemenem, jehož tíži ani nemůže unést, musí se naučit správně odpočívat. Pokud je člověk dlouhodobě, budˇ z vůle vlastní, anebo donucen vnějšími [...]

Číst celý článek »

Kázání o Nikodémovi

Iz 6,5-9 Ř 8,12-17 ev. Jn 3,1-17 B+S, symbolika, kterou tak často používá evangelista Jan, prostupuje i jeho líčením setkání Nikodéma – člena židovské rady s Ježíšem. Místo setkání zůstává neznámé, co však evangelista považuje za důležité a sděluje nám, je skutečnost, že toto konspirativní setkání proběhlo pod rouškou tmy – v noci. Nejedná se však o [...]

Číst celý článek »

Duch svatý

Da 10,15-19 Sk 2,1-21 ev. J 15,26-16,15 B+S, rok co rok v den svatodušních svátků musím přemýšlet o tom, proč právě toto – třetí nejvýznamnější zastavení v běhu církevního roku, musí – alespoň v řadách husitské církve, čelit tak zoufalému nezájmu věřícího lidu. Vzpomínám na jednu ze svých svatodušních bohoslužeb, kterou jsem sloužil pro dva [...]

Číst celý článek »