Archiv příspěvků v kategorii ‘Kázání’

Kázání 24.9.2023 – Být stále mlád

Jon 3, 10-4,11 Fp 1, 21-30 ev. Mt 20, 1-16 Bryan Johnson si přeje „být stále mlád“, tak zněl začátek jedné agenturní zprávy z tohoto týdne, která upoutala mou pozornost.

Číst celý článek »

Kázání 17.9.2023 – Odpuštění a přijímání

Gn 50, 15-21 Ř 14, 1-12 ev. Mt 18, 21-35 Odpuštění a přijetí – dvě hodnoty, které mě napadají jako jednotící linka biblických textů od pasáže ze závěru knihy Genesis o vztahu Josefa a jeho bratrů, přes apel z listu Římanům, ve kterém Pavel vybízí k přijímání bratří slabších ve víře, až k podobenství o nemilosrdném služebníkovi, který [...]

Číst celý článek »

Kázání 27.8.2023 – To ať je vaše pravá bohoslužba

Iz 51, 1-6 Ř 12, 1-8 ev. Mt 16, 13-20 „Jdu na bohoslužbu,“ rozhodli jste se v dnešním ránu a toto rozhodnutí jste svým příchodem do kostela učinili skutečností.

Číst celý článek »

Kázání 30.7.2023 – Černý Petr

1Kr 3, 5-12 Ř 8, 26-30 ev. Mt 13, 31-33.44-52 Kdy jste naposledy hráli Černého Petra? Předpokládám, že vy, kteří už máte děti, či vnoučata dávno odrostlé, nejspíš dlouho ne.

Číst celý článek »

Kázání 23.7.2023 – Časové schránky

Iz 44, 6-8 Ř 8, 12-25 ev. Mt 13, 24-30.36-43 Při stavbách významných budov, mezi které dříve bezesporu chrámy, kostely a modlitebny patřily, bývalo zvykem ukládat do nich na vyhrazená místa časové schránky.

Číst celý článek »

Kázání 16.7.2023 – Brát Bibli do Slova

Iz 55, 10-13 Ř 8, 1-11 ev. Mt 13, 1-9.18-23 Berte Bibli do Slova. Já to tak dělám, a za víc než třicet let života z víry a s vírou mě můj přístup k Písmu nezklamal, nenechal na holičkách, neocitl jsem se na mělčině pochybností,

Číst celý článek »

Kázání 9.7.2023 – Všechno ti nahradím dvojnásobně

Zach 9, 9-12 Ř 7, 15-25a ev. Mt 11, 16-19.25-30 Dnešní neděle je XIV. nedělí v mezidobí, respektive VI. nedělí po Hodu Božím svatodušním. Jsem zvyklý kázat podle Ekumenického lekcionáře, který v roce v němž se nacházíme, stanovuje jako bohoslužebné texty pro dnešní den oddíly z tří biblických knih, které jsme právě vyslechli. Posluchač na jejich základě  může podlehnout [...]

Číst celý článek »

Kázání 18.6.2023 – Budete mi královstvím kněží

Ex 19, 2-8a Ř 8, 1-8 ev. Mt 9, 35-10,8 Kázání minulé neděle jsem otevřel lamentací nad tím, kolik se do pracovní náplně faráře vlamuje neduchovních věcí, pro které pak není schopný – ochotný – způsobilý připravit si na neděli výklad Božího slova.

Číst celý článek »

Kázání 11.6.2023 – Milosrdenství chci, ne oběť

Oz 5, 15-6,6 Ř 4, 13-25 ev. Mt 9, 9-13,18-26 Tak dlouho jsem hledal kázání na dnešní neděli, až jsem ho napsal.

Číst celý článek »

Kázání 14.5.2023 – Horlete pro dobro!

Sk 17, 22-31 1Pt 3, 13-22 ev. Jn 14, 15-21 Na úvod krátká rekapitulace přečtených biblických textů V. neděle po velikonocích: nejprve jsme slyšeli slavné Pavlovo kázání Athéňanům na Areopagu.

Číst celý článek »