Archiv příspěvků v kategorii ‘Kázání’

Kázání 21.11.2021 – Jak Pilát do kréda

Dn 7, 9-10.13-14 Zj 1, 4b-8 ev. Jn 18, 33-38 Oproti textu z evangelia, který je Kazatelským plánem na dnešní závěrečnou neděli církevního roku určen, přidávám ještě další, 38. verš Janova evangelia, kterým je zakončena citovaná biblická pasáž zachycující rozhovor Ježíše s Pontským Pilátem o povaze Ježíšova království: „Pilát mu řekl: „Co je pravda?“

Číst celý článek »

Kázání 14.11.2021 – Neotřesitelná naděje

Dn 12, 1-3 Žd 10, 11-14.19-25 ev. Mk 13, 1-11 Slova z Bible, která zaznívají v závěru církevního roku – dnes je předposlední neděle roku církve, za týden bude poslední, a čtrnáct dnů nás dělí od začátku Adventu, se většinou nesou ve znamení určité bilance, ale i výstrahy, výzev k bdělosti, připravenosti, rozhodně nejsou těmi, které hladí po [...]

Číst celý článek »

Kázání 31.10.2021 – Myši patří do nebe

Dt 6, 4-9 Žd 9, 11-15 ev. Mk 12, 28b-34 V rámci rodičovských povinností jsem byl vyslán do kina, rozumějte s mladšími z dětí, s těmi nejstaršími půjdu také, neboť jsme se stali držiteli volně uplatnitelných vstupenek do jednoho z kinořetězců, a je škoda takto získanou možnost vidět film na velkém plátně nevyužít, tam se však výběr toho, na [...]

Číst celý článek »

Kázání 24.10.2021 – Slepý v Hostivaři

Jr 31, 7-9 Žd 7, 23-28 ev. Mk 10, 46-52 Pán Bůh mi včera přidal další den k celkovému počtu dnů mého života. Prožil jsem krásný a požehnaný den, naplněný až po okraj Boží milostí.

Číst celý článek »

Kázání 17.10.2021 – Služebníkem všech

Iz 53, 4-12 Žd 5, 1-10 ev. Mk 10, 35-45 Jakub a Jan, synové rybáře na Genazaretském jezeře Zebedea, si chtějí u Ježíše vyprosit místa v jeho slávě. Skoro to připomíná rozdělování resortů ve vládě, která sice už je na spadnutí, ale ještě nevznikla.

Číst celý článek »

Kázání 26.9.2021 – XVIII. neděle po svatém Duchu

Num 11, 16.24-29 Jk 5, 13-20 ev. Mk 9, 38-50 Syn, který chodí do prvního ročníku na střední škole, dostal za úkol napsat esej v rozsahu tří tisíc znaků na téma: „V co věřím?“

Číst celý článek »

Kázání 19. 9.2021 – Přibližte se Bohu!

Jr 11, 18-20 Jk 3, 16-4,3,7-8a ev. Mk 9, 30-37 Situace, do které nás dnes biblický text uvádí je následovná: Ježíšovi učedníci se mezi sebou dohadují.

Číst celý článek »

Kázání 29.8.2021 – Dilemata

Dt 4, 1-2.6-9 Jk 1, 17-27 ev. Mk 7, 1-8.14-15,21-23 Děti pokládají ty nejtěžší teologické otázky. Zkuste na ně moudře odpovědět mezi mytím a čištěním zubů, nebo kdykoliv jindy, když jste jimi osloveni: „Miluje Pán Bůh všechny stejně?“ „Ano, miluje.“

Číst celý článek »

Kázání 22.8.2021 – Ke komu bychom šli?

Joz 21, 1-2a.14-17.18b Ef 6, 10-18 ev. Jn 6, 56-69 Petr odpovídá na Ježíšovu otázku, zdali i jeho nejbližší žáci, z nichž mnozí se začali nad Ježíšem pohoršovat, chtějí odejít: „Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života. A my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten svatý Boží.“ To je apoštolova [...]

Číst celý článek »

Kázání 25.7.2021 – Zadarmo jste dostali, zadarmo dejte!

2 Kr 4, 42-44 Ef 3, 14-21 ev. Jan 6, 1-15 Jedu autem, cesta rychle ubíhá, když v tom můj zrak upoutá veliký reklamní poutač na kraji silnice: „Boží jídlo – Boží služba“.

Číst celý článek »