Archiv příspěvků v kategorii ‘Kázání’

Kázání 18.10.2020 – Fíkový strom

Iz 45, 1-6 1Te 1, 1-10 ev. Mt 21, 14-22 Uschnul ten fíkovník, nebo neuschnul, jak tomu mám rozumět? Kolik takových otázek už jsem za dobu, co jsem farář, vyslechnul…

Číst celý článek »

Kázání 11.10.2020 – Drahá a laciná milost

Iz 25, 6-9 Fp 4, 1-9 ev. Mt 22, 1-14 Dietrich Bonhoeffer, německý evangelický  teolog, za války jeden z představitelů tzv. Vyznávající církve, která tvořila ilegální protiváhu nacistickým státem tolerované a dozorované církve, popravený na samém konci války na Hitlerův osobní rozkaz jako jeden z posledních za účast na atentátu ze srpna 1944, je autorem útlého spisku [...]

Číst celý článek »

Kázání 20.9.2020 – Tekutá víra

Jon 3, 10-4, 11 Fp 1, 21-30 ev. Mt 20, 1-16 Jestliže jsem odpuštění nazval „esencí Krista“, potom je Ježíšovo podobenství o dělnících na vinici „trestí evangelia“.

Číst celý článek »

Kázání 23.8.2020 – Z jedné skály vytesáni

Iz 51, 1-6 Ř 12, 1-8 ev. Mt 16, 13-20 Prorok Izajáš přichází v prvním z dnes přečtených biblických textů s působivým obrazem skály a hluboké jámy.

Číst celý článek »

Kázání 16.8.2020 – Nade všemi…

Iz 56, 1.6-7 Ř 11, 1-2a.29-32                                       ’ ev. Mt 15, 21-28 Biblické texty dnešní prázdninové neděle před nás staví veliké téma universality versus exkluzivity našeho vyznávání.

Číst celý článek »

Kázání 19.7.2020 – Konkurs na Boha

Iz 44, 6-8 Ř 8, 12-25 ev. Mt 13, 24-30.36-43 Bůh vyhlašuje konkurs na Boha: o tom je známý text ze 44. kapitoly proroka Izajáše. Hospodin zástupů – Elohím c vaót, praví: „Já jsem první i poslední, kromě mne žádného Boha není. Kdo je jako já? Ať se ozve, ať to oznámí, ať mi to [...]

Číst celý článek »

Kázání 21.6.2020 – Prostor pro setkání

Jr 20, 10-13 Ř 6, 1b-11 ev. Mt 10, 24-39 Jsou to veliké Boží pravdy každou neděli nám servírovány jako předkrm před večeří Pánovou. Třikrát čteme v nedělní bohoslužbě z Písma, ale otestujme svou pozornost a zkusme si sami pro sebe říci alespoň to, z jakých biblických knih se četlo.

Číst celý článek »

Kázání 24.5.2020 – Všechnu svou starost vložte na něj!

Sk 1, 6-14 1Pt 4, 12-14; 5, 6-11 ev. Jn 17, 1-11 Když jsem se 12. března probouzel do prvního dne nouzového stavu, který byl v naší zemi ukončen minulou neděli 17. května, podvědomě jsem tušil, že až z něho budu vycházet, mnohé bude jinak. Stav nouze odhalil slabiny i silné stránky společnosti a jednotlivců, politické reprezentace, [...]

Číst celý článek »

Kázání 17. 5. 2020 – Areopag

Sk 17, 22-31 1Pt 3, 13-22 ev. Jn 14, 15-21 Pavel se na Areopagu v Aténách postaví doprostřed shromáždění, aby přítomným lidem zvěstoval Vzkříšeného Krista. Každý známe ten příběh, ve kterém obdivujeme Pavlovu srdnatost, se kterou se nebál vystoupit i na tak problematické půdě, jakým byla náboženským synkretismem prosáklá aténská, potažmo římská společnost.

Číst celý článek »

Kázání 3.5.2020 – Já jsem dveře

Sk 2, 42-47 1Pt 2, 19-25 ev. Jn 10, 1-10 Ježíš v Janově evangeliu hovoří sám o sobě v sedmi tzv. „sebezjevitelských“ slovech. Pokaždé jsou uvozena výrokem „já jsem“, na který navazuje předmětný popis.

Číst celý článek »