Archiv příspěvků v kategorii ‘Kázání’

Kázání 13.11.2022 – V práci i bolesti

Mal 5, 19-21 (4, 1-3) 2Te 3, 6-13 ev. Lk 21, 5-19 Závěr církevního roku se tradičně pojí s bilančními texty, které mají věřícího křesťana vést k přemýšlení, jaký počet vydává jak ze své víry, tak ze svého životního díla, které má být vírou neseno. Přemýšlíme tak v několika závěrečných týdnech před koncem církevního roku o hodnotách, jakými [...]

Číst celý článek »

Kázání 9.10. 2022 – O vděčnosti

2Kr 5, 1-15c 2Tm 2, 8-15 ev. Lk 17, 11-19 Vedle pokory je vděčnost dalším, neopomenutelným průvodičem víry, doslova jejím polohovým vektorem, určujícím její pohyb, její směr v reálném světě.

Číst celý článek »

Kázání 25.9.2022 – Nikdo a někdo

Am 6, 1a.4-7 1Tm 6, 6-19 ev. Lk 16, 19-31 Vy faráři, slýchávám čas od času, vy máte leben – život! Bydlíte zadarmo, žijete z milodarů, v restitucích jste si nahrabali miliardy s inflační doložkou – kdo jiný to má?

Číst celý článek »

Kázání 4. 9. 2022 – Kdo chce jít za mnou…

Dt 30, 15-20 Fm 1-21 ev. Lk 14, 25-33 Vzhledem k tomu, jak ubývá poptávka po církevních službách, spolu s tím klesá i počet církevních pohřbů.

Číst celý článek »

Kázání 28.8.2022 – O víře jako podpatku

Sir 10, 12-18 Žd 13, 1-8.15-16 ev. Lk 14, 1.7-14 Pýcha je tradičně řazena mezi tzv. sedm smrtelných hříchů. Nebudu rozebírat, proč je ze součtu všemožných hříchů vybráno právě sedm a proč se tyto nazývají smrtelnými, to řeší katolická věrouka, jejíž výklad jsem nestudoval, ani k němu nejsem povolaný

Číst celý článek »

Kázání 21.8.2022 – Stojíte před horou Sionem

Iz 58, 9b-14 Žd 12, 18-29 ev. Lk 13, 10-17 V nedělním ránu jsme jako rodiče vzbuzeni naléhavou otázkou: „dneska je lužba?“, ptá se syn Ruben se zřetelnou obavou v hlase, a když je mu odpovězeno, že ano, své zklamání nijak nezastírá.

Číst celý článek »

Kázání 24.7.2022 – Smlouvání s Bohem

Gn 18, 20-32 Kol 2, 6-15 (16-19) ev. Lok 11, 1-13 Texty, které jsme vyslechli z Bible, by zasloužily každý svůj samostatný výklad. Jsou natolik hutné, že shrnout je v rámci jednoho kázání tak, aby nebyl vyčerpaný kazatel, a následně i posluchač, prakticky nejde. Vyberu proto z každého z nich alespoň pár inspirativních motivů a pokusím se jejich [...]

Číst celý článek »

Kázání 26.6.2022 – O následování

1Kr 19, 15-16.19-21 Ga 5, 1.13-25 ev. Lk 9, 51-62 Závěr 9. kapitoly Lukášova evangelia, nadepsaný v Ekumenickém překladu O rozhodnutí k následování, budu mít už navždy spojený s přípravou mého prvního kázání a jeho následným přednesem na prvních mnou samostatně vedených bohoslužbách v husitské kapli ve Strašnicích na bývalém evangelickém hřbitově.

Číst celý článek »

Kázání 19.6.2022 – Když se najde v hroznu šťáva

Iz 65, 1-9 Ga 3, 23-29 ev. Lk 8, 26-39 Závěr právě přečteného úryvku z 8. kapitoly Lukášova evangelia přináší evangelistovu odpověď na to, kdo je to Ježíš.

Číst celý článek »

Kázání 29.5.2022 – Zázraky za zrakem

Sk 16, 16-34 Zj 22, 12-14.16-17, 20-21 ev. Jn 17, 20-26 Úvodní biblické texty povelikonočních nedělí ze Skutků apoštolských nás vracejí do doby prvního křesťanského století, do času, kdy vznikala a postupně se rozvíjela církev jako společenství těch, kteří uvěřili, že Ježíš, kterého dříve znali „podle těla“, je Vzkříšený Kristus.

Číst celý článek »