Archiv příspěvků v kategorii ‘Kázání’

Kázání 21.3.2021 – Zlomek pečeti

Jr 31, 31-33 Žd 5, 5-10 ev. Jn 12, 20-33 Evangelní text dnešní neděle nám přibližuje situaci, která se odehrává v čase přípravy na velikonoční svátky, kdy Jeruzalém – svaté město, je narvané k prasknutí, jeho ulice jsou plné lidí, mezi kterými jsou i poutníci řeckého původu.

Číst celý článek »

Kázání 7.3.2021 – Znamení smlouvy: Desatero

Ex 20, 1-17 1K 1, 18-25 ev. Jn2, 13-22 Provázejí nás letošním postním časem úvahy nad znameními smlouvy.

Číst celý článek »

Kázání 28.2.2021 – Rozpomeň se, Bože

Gn 17, 1-7. 15-16 Ř 8, 31-39 ev. Mk 8, 31-38 Minule byla řeč o znameních smlouvy, staří latiníci říkali repetitio est mater studiorum – opakování jest matkou moudrosti, tedy i moudrosti ve víře a zbožnosti, zopakujme si proto ještě jednou, která to jsou: duha – obřízka – Desatero – Kristus.

Číst celý článek »

Kázání 21.2.2021 – Znamení smlouvy

Gn 9, 8-17 1Pt 3, 18-22 ev.  Mk 1, 9-15 Pojmu dnes své kázání jako katechezi. V začátku doby postní určitě nebude na škodu osvěžit si paměť vybranými základními postuláty, které tvoří úhelné kameny toho, v co věříme. Jedním z takových fundamentů víry je termín, který zazněl v prvním z biblických textů této neděle, a sice: znamení smlouvy.

Číst celý článek »

Kázání 14.2.2021 – Proměnění Páně

2K 2, 1-12 2K 4, 2-6 ev. Mk 9, 2-9 Svátek Proměnění Páně, kterému je zasvěcena tato neděle, uzavírá definitivně v běhu církevního roku mezidobí, které ještě spadá do doby vánoční, a posouvá nás na samotný práh postní doby, do které vstoupíme v polovině příštího týdne Popeleční středou a tak přeneseme svoji pozornost od vánoc směrem k velikonocům. [...]

Číst celý článek »

Kázání 24. ledna 2020 – Utajené evangelium

Jon 3, 1-5.10 Jr 3, 21-4,2 ev. Mk 1, 14-20 Co chvíli je veřejnost překvapována údajnými objevy evangelií, které zůstaly stát stranou pozornosti církve a jejího oficiálního novozákonního kánonu obsahujícího čtyři evangelia.

Číst celý článek »

Kázání 17.1.2020 – Pán pro tělo

1Sm 3, 3b-10.19 1K 6, 12-20 ev. Jn 1, 43-51 Díval jsem se do svého archivu kázání, abych si připomenul obsahy svých předchozích duchovních úvah určených Ekumenickým lekcionářem na dnešní, tedy II. neděli po Zjevení Páně v druhém roce kazatelského cyklu, který je označován písmenem B.

Číst celý článek »

Kázání na Hod Boží vánoční 25.12.2020

Iz 52, 7-10 Žd 1, 1-12 ev. Jn 1, 1-14 Evangelium, které zaznívá o půlnoci vánoční noci, nemá mnoho lidí problém zařadit žánrově buď mezi legendy, nebo dokonce i mezi pohádky. Objevují se v něm andělé, jimi oslovení pastýři, kteří se přicházejí poklonit narozenému Dítěti, od východu spěchají záhadní mudrci vedeni hvězdou až k jeslím narozeného Krále.

Číst celý článek »

Kázání 20.12.2020 – IV. neděle adventní

2Sm 7, 1-5.11-13 Ř 16, 25-27 ev. Lk 1, 26-38 V souvislosti s prvním z biblických textů této neděle, tím, ve kterém král David před prorokem Nátanem přemítá o tom, že postaví pro Hospodinovu schránu Boží dům – chrám Páně, mě napadá úsloví o tom, že když chceme Pána Boha pobavit, máme mu říct o svých [...]

Číst celý článek »

Kázání o III. neděli adventní 13.12.2020

Iz 61, 1-4.8-11 1Te 5, 16-24 ev. Jn 1, 6-8.19-28 Tak jsem zase jednou seděl nad prázdnou obrazovkou. Rozumějte, kdybych svá kázání psal perem na papír, měl bych před sebou prázdný list, ale protože je píšu na počítači, svítila na mě do tmy farní kanceláře, spoře osvětlované světlem adventní svíce, kterou si zvu na pomoc [...]

Číst celý článek »