Archiv příspěvků v kategorii ‘Kázání’

Kázání 22.11.2020 – O Posledním soudu

Ez 34, 11-16.20b-24 Ef 1, 15-23 ev. Mt 25, 31-46 Ježíšovo slovo o posledním soudu je zároveň podle evangelisty Matouše posledním Ježíšovým souvislým sdělením formou podobenství, které učedníkům stačil předat předtím, nežli se před ním otevřela pašijová cesta bolesti, umučení a smrti.

Číst celý článek »

Kázání 15.11.2020 – O hřivnách

Sof 1, 7.12-18 1Te 5, 1-11 ev. Mt 25, 14-30 Když jsem usedal nad přípravou tohoto kázání a otevřel lekcionář s biblickými texty předepsanými na předposlední neděli církevního roku, a shledal, že ústředním kazatelským textem je známé Matoušovo podobenství o hřivnách, napadlo mě: „Bože, už zase? Vždyť o hřivnách jsem kázal nedávno, co k tomu [...]

Číst celý článek »

Kázání 1.11.2020 – Dušičky v čase koronavirovém

Mdr 3, 1-9 1K 15, 50-58 ev. Jn 5, 24-27 Jsme v čase dušičkovém – v čase rozpomínání se na ty, kteří z našeho života odešli cestou všeho pozemského.

Číst celý článek »

Kázání 18.10.2020 – Fíkový strom

Iz 45, 1-6 1Te 1, 1-10 ev. Mt 21, 14-22 Uschnul ten fíkovník, nebo neuschnul, jak tomu mám rozumět? Kolik takových otázek už jsem za dobu, co jsem farář, vyslechnul…

Číst celý článek »

Kázání 11.10.2020 – Drahá a laciná milost

Iz 25, 6-9 Fp 4, 1-9 ev. Mt 22, 1-14 Dietrich Bonhoeffer, německý evangelický  teolog, za války jeden z představitelů tzv. Vyznávající církve, která tvořila ilegální protiváhu nacistickým státem tolerované a dozorované církve, popravený na samém konci války na Hitlerův osobní rozkaz jako jeden z posledních za účast na atentátu ze srpna 1944, je autorem útlého spisku [...]

Číst celý článek »

Kázání 20.9.2020 – Tekutá víra

Jon 3, 10-4, 11 Fp 1, 21-30 ev. Mt 20, 1-16 Jestliže jsem odpuštění nazval „esencí Krista“, potom je Ježíšovo podobenství o dělnících na vinici „trestí evangelia“.

Číst celý článek »

Kázání 23.8.2020 – Z jedné skály vytesáni

Iz 51, 1-6 Ř 12, 1-8 ev. Mt 16, 13-20 Prorok Izajáš přichází v prvním z dnes přečtených biblických textů s působivým obrazem skály a hluboké jámy.

Číst celý článek »

Kázání 16.8.2020 – Nade všemi…

Iz 56, 1.6-7 Ř 11, 1-2a.29-32                                       ’ ev. Mt 15, 21-28 Biblické texty dnešní prázdninové neděle před nás staví veliké téma universality versus exkluzivity našeho vyznávání.

Číst celý článek »

Kázání 19.7.2020 – Konkurs na Boha

Iz 44, 6-8 Ř 8, 12-25 ev. Mt 13, 24-30.36-43 Bůh vyhlašuje konkurs na Boha: o tom je známý text ze 44. kapitoly proroka Izajáše. Hospodin zástupů – Elohím c vaót, praví: „Já jsem první i poslední, kromě mne žádného Boha není. Kdo je jako já? Ať se ozve, ať to oznámí, ať mi to [...]

Číst celý článek »

Kázání 21.6.2020 – Prostor pro setkání

Jr 20, 10-13 Ř 6, 1b-11 ev. Mt 10, 24-39 Jsou to veliké Boží pravdy každou neděli nám servírovány jako předkrm před večeří Pánovou. Třikrát čteme v nedělní bohoslužbě z Písma, ale otestujme svou pozornost a zkusme si sami pro sebe říci alespoň to, z jakých biblických knih se četlo.

Číst celý článek »