Archiv příspěvků v kategorii ‘Kázání’

Kázání 24.7.2022 – Smlouvání s Bohem

Gn 18, 20-32 Kol 2, 6-15 (16-19) ev. Lok 11, 1-13 Texty, které jsme vyslechli z Bible, by zasloužily každý svůj samostatný výklad. Jsou natolik hutné, že shrnout je v rámci jednoho kázání tak, aby nebyl vyčerpaný kazatel, a následně i posluchač, prakticky nejde. Vyberu proto z každého z nich alespoň pár inspirativních motivů a pokusím se jejich [...]

Číst celý článek »

Kázání 26.6.2022 – O následování

1Kr 19, 15-16.19-21 Ga 5, 1.13-25 ev. Lk 9, 51-62 Závěr 9. kapitoly Lukášova evangelia, nadepsaný v Ekumenickém překladu O rozhodnutí k následování, budu mít už navždy spojený s přípravou mého prvního kázání a jeho následným přednesem na prvních mnou samostatně vedených bohoslužbách v husitské kapli ve Strašnicích na bývalém evangelickém hřbitově.

Číst celý článek »

Kázání 19.6.2022 – Když se najde v hroznu šťáva

Iz 65, 1-9 Ga 3, 23-29 ev. Lk 8, 26-39 Závěr právě přečteného úryvku z 8. kapitoly Lukášova evangelia přináší evangelistovu odpověď na to, kdo je to Ježíš.

Číst celý článek »

Kázání 29.5.2022 – Zázraky za zrakem

Sk 16, 16-34 Zj 22, 12-14.16-17, 20-21 ev. Jn 17, 20-26 Úvodní biblické texty povelikonočních nedělí ze Skutků apoštolských nás vracejí do doby prvního křesťanského století, do času, kdy vznikala a postupně se rozvíjela církev jako společenství těch, kteří uvěřili, že Ježíš, kterého dříve znali „podle těla“, je Vzkříšený Kristus.

Číst celý článek »

Kázání 22.5.2022 – Najít svou vizi

Sk 16, 9-15 Zj 21, 10.22-22,5 ev . Jn 14, 23-29 O tom, jestli se apoštolu Pavlovi zdálo o ženách, v Bibli doklad nenacházíme. Co tam však najdeme, je, že se mu zdálo o mužích, respektive o makedonském muži, který ho prosil, aby se k nim Pavel přeplavil a pomohl jim.

Číst celý článek »

Kázání 15.5.2022 – Překročení

Sk 11, 1-18 Zj 21, 1-6 ev. Jn 13, 31-35 Podívejme se na citovaný text ze Skutků apoštolských, který zachycuje jeden z momentů rodící se církve, očima těch druhých.

Číst celý článek »

Kázání 17.4.2022 – Obrácení

Sk 10, 34-43 1K 15, 19-26 ev. Jn 20, 1-18 V čem se letošní velikonoce odlišují od těch předchozích? Jsou naším dalším přiblížením tomu, co je podstatou křesťanských velikonoc: vzkříšení.

Číst celý článek »

Kázání 27.2.2022 – Proměnění

Ex 34, 29-35 2K 3, 12-4,2 ev. Lk 9, 28-36(37-43a) Psal se rok 1914. Do římského kostela Svatého Petra v řetězech se po dobu tří týdnů opakovaně vracel muž, který zde dlouhé hodiny zůstával stát před monumentálním náhrobkem renesančního papeže Julia II., občanským jménem Guliano della Rovere.

Číst celý článek »

Kázání 20.2.2022 – Josef a bratří jeho

Gn 45, 3-11.15 1K 15, 35-38.42-50 ev. Lk 6, 27-38 První z biblických textů dnešní neděle je úryvkem z příběhu o Josefovi a jeho bratrech.

Číst celý článek »

Kázání 13. 2.2022 – Na rovinu

Jer 17, 5-10 1K 15, 12-20 ev. Lk 6, 17-26 „Křesťanství pro nás znamená především živou víru v Ježíše Krista. Z vlastní zkušenosti víme, že víra může změnit lidské srdce a probudit v člověku větší ohleduplnost a zájem o druhé…

Číst celý článek »