Archiv příspěvků v kategorii ‘Kázání’

Kázání 28.7.2019 – Deset spravedlivých

Gn 18, 20-32 Kol 2, 6-19 ev. Lk 11, 1-13 Abraham smlouvá s Hospodinem o osud Sodomy a Gomory, dvou hříšných měst, jejichž zlo bylo tak veliké, že se Bůh rozhodl je vyhladit.

Číst celý článek »

Kázání 21.7.2019 – Zase ta Marta a Marie!

Gn 18, 1-10a Kol 1, 15-28 ev. Lk 10, 38-42 Kázání o starostlivé Martě a naslouchající Marii nás s tříletou pravidelností opakujících se textů v kazatelském cyklu opětovně upomínají na to, že život s Bohem má být rovnovážně rozprostřen mezi oběma polohami: dělné a té, ve které rozjímáme, nasloucháme, usebíráme se.

Číst celý článek »

Kázání 23.6.2019 – Nejen o dvou stavitelích

Iz 55, 10-13 1K 15, 51-58 ev. Lk 6, 39-49 Podobenství o dvou stavitelích tvoří závěr Ježíšovy řeči, která tvoří jakousi Lukášovu obdobu Kázání na hoře z Matoušova evangelia.

Číst celý článek »

Kázání 16.6.2019 – Nejsvětější Trojice

Př 8, 1-3. 22-31 Ŕ 1, 1-6 ev. Jn 16, 12-15 Neděle jdoucí po Hodu Božím svatodušním je nedělí Nejsvětější Trojice. Dětem na výuce náboženství kladu na srdce: „neplést si Nejsvětější Trojici se Svatou rodinou.“ Zde překvapivě i leckterý zkušený církevník zaváhá, a nemusí to být jenom dítě, aby na otázku: „Kdo tvoří Nejsvětější Trojici?“ [...]

Číst celý článek »

Kázání 9.6.2019 – O Duchu

Sk 2, 1-21 Ř 8, 14-17 ev. Jn 14, 8-17 Kde co je dnes kultovní a ikonické. Kultovní muzikál, kultovní film, kultovní hudební skupina. Přívlastek „kultovní“ se stal účinným nástrojem v rukách marketérů, kteří díky němu účinně zvyšují atraktivitu a povědomí o tom, co s tímto přízviskem chtějí prodat.

Číst celý článek »

Kázání 19.5.2019 – O tom, co je bolestné

Sk 11, 1-18 Zj 21, 1-6 ev. Jn 13, 31-35 Účastnil jsem se v tomto týdnu rozhovoru, který se týkal v současnosti hojně diskutovaného a bolestného tématu zneužívání v církvi, přičemž radikální názor v debatě byl: zrušení a zákaz církve.

Číst celý článek »

Kázání 12.5.2019 – Žena jménem Tabita

Sk 9, 36-43 Zj 7, 9-17 ev. Jn 10, 22-30 Tři povelikonoční texty z Nového zákona jsou základem kazatelské zvěsti této neděle.

Číst celý článek »

Kázání 28.4.2019 – Ježíš vprostřed nás!

Sk 5, 27-32 Zj 1, 4-8 ev. Jn 20, 19-31 Setkávání Vzkříšeného s učedníky je dobou, ve které se rodí církev. Před týdnem jsem hovořil o v těchto setkáních přítomném pohybu od jednotlivého ke kolektivnímu. Jednotlivec, kterému se stane víra, je postižen vírou, je ze svého individualismu směřován do společenství.

Číst celý článek »

Kázání 21.4.2019 – Viděli jsme Pána!

Sk 10, 34-43 1K 15, 19-26 ev. Jn 20, 1-18 Letošní Velký pátek prožila část z nás ve společenství ostatních věřících z našeho sboru na křížové cestě od kaple sv. Stapina, odkud jsme se vydali ke čtrnácti zastavením, která vedla malebnou přírodní scenérií rezervace Klokočka u Bakova nad Jizerou.

Číst celý článek »

Kázání 23.3.2019 – O náš milý Bože

Gn 55, 1-9 1K 10, 1-13 ev. Lk 13, 1-9 Opět se u nás doma čtou Broučci. Dorostla další várka posluchačů, pro které je půvabná Karafiátova knížka, která je ve skutečnosti do podoby bajky oděná esence kalvínské teologie o předurčenosti, vděčným námětem k přemýšlení. „Jak to, že se ti broučci modlí před spaním stejně jako my?“ [...]

Číst celý článek »