Archiv příspěvků v kategorii ‘Kázání’

Kázání 22.5.2022 – Najít svou vizi

Sk 16, 9-15 Zj 21, 10.22-22,5 ev . Jn 14, 23-29 O tom, jestli se apoštolu Pavlovi zdálo o ženách, v Bibli doklad nenacházíme. Co tam však najdeme, je, že se mu zdálo o mužích, respektive o makedonském muži, který ho prosil, aby se k nim Pavel přeplavil a pomohl jim.

Číst celý článek »

Kázání 15.5.2022 – Překročení

Sk 11, 1-18 Zj 21, 1-6 ev. Jn 13, 31-35 Podívejme se na citovaný text ze Skutků apoštolských, který zachycuje jeden z momentů rodící se církve, očima těch druhých.

Číst celý článek »

Kázání 17.4.2022 – Obrácení

Sk 10, 34-43 1K 15, 19-26 ev. Jn 20, 1-18 V čem se letošní velikonoce odlišují od těch předchozích? Jsou naším dalším přiblížením tomu, co je podstatou křesťanských velikonoc: vzkříšení.

Číst celý článek »

Kázání 27.2.2022 – Proměnění

Ex 34, 29-35 2K 3, 12-4,2 ev. Lk 9, 28-36(37-43a) Psal se rok 1914. Do římského kostela Svatého Petra v řetězech se po dobu tří týdnů opakovaně vracel muž, který zde dlouhé hodiny zůstával stát před monumentálním náhrobkem renesančního papeže Julia II., občanským jménem Guliano della Rovere.

Číst celý článek »

Kázání 20.2.2022 – Josef a bratří jeho

Gn 45, 3-11.15 1K 15, 35-38.42-50 ev. Lk 6, 27-38 První z biblických textů dnešní neděle je úryvkem z příběhu o Josefovi a jeho bratrech.

Číst celý článek »

Kázání 13. 2.2022 – Na rovinu

Jer 17, 5-10 1K 15, 12-20 ev. Lk 6, 17-26 „Křesťanství pro nás znamená především živou víru v Ježíše Krista. Z vlastní zkušenosti víme, že víra může změnit lidské srdce a probudit v člověku větší ohleduplnost a zájem o druhé…

Číst celý článek »

Kázání 23.1.2022 – Netruchlete a neplačte

Neh 8, 1-3.5-6.8-10 1K 12, 13-31a ev. Lk 4, 14-21 V jakém stavu máte svou Bibli? Je ohmataná s otrhanými stránkami, ve vazbě, která už sotva drží pohromadě? Máte v ní podtrhané některé části?

Číst celý článek »

Kázání 21.11.2021 – Jak Pilát do kréda

Dn 7, 9-10.13-14 Zj 1, 4b-8 ev. Jn 18, 33-38 Oproti textu z evangelia, který je Kazatelským plánem na dnešní závěrečnou neděli církevního roku určen, přidávám ještě další, 38. verš Janova evangelia, kterým je zakončena citovaná biblická pasáž zachycující rozhovor Ježíše s Pontským Pilátem o povaze Ježíšova království: „Pilát mu řekl: „Co je pravda?“

Číst celý článek »

Kázání 14.11.2021 – Neotřesitelná naděje

Dn 12, 1-3 Žd 10, 11-14.19-25 ev. Mk 13, 1-11 Slova z Bible, která zaznívají v závěru církevního roku – dnes je předposlední neděle roku církve, za týden bude poslední, a čtrnáct dnů nás dělí od začátku Adventu, se většinou nesou ve znamení určité bilance, ale i výstrahy, výzev k bdělosti, připravenosti, rozhodně nejsou těmi, které hladí po [...]

Číst celý článek »

Kázání 31.10.2021 – Myši patří do nebe

Dt 6, 4-9 Žd 9, 11-15 ev. Mk 12, 28b-34 V rámci rodičovských povinností jsem byl vyslán do kina, rozumějte s mladšími z dětí, s těmi nejstaršími půjdu také, neboť jsme se stali držiteli volně uplatnitelných vstupenek do jednoho z kinořetězců, a je škoda takto získanou možnost vidět film na velkém plátně nevyužít, tam se však výběr toho, na [...]

Číst celý článek »