Archiv příspěvků v kategorii ‘Kázání’

Kázání 24.10.2021 – Slepý v Hostivaři

Jr 31, 7-9 Žd 7, 23-28 ev. Mk 10, 46-52 Pán Bůh mi včera přidal další den k celkovému počtu dnů mého života. Prožil jsem krásný a požehnaný den, naplněný až po okraj Boží milostí.

Číst celý článek »

Kázání 17.10.2021 – Služebníkem všech

Iz 53, 4-12 Žd 5, 1-10 ev. Mk 10, 35-45 Jakub a Jan, synové rybáře na Genazaretském jezeře Zebedea, si chtějí u Ježíše vyprosit místa v jeho slávě. Skoro to připomíná rozdělování resortů ve vládě, která sice už je na spadnutí, ale ještě nevznikla.

Číst celý článek »

Kázání 26.9.2021 – XVIII. neděle po svatém Duchu

Num 11, 16.24-29 Jk 5, 13-20 ev. Mk 9, 38-50 Syn, který chodí do prvního ročníku na střední škole, dostal za úkol napsat esej v rozsahu tří tisíc znaků na téma: „V co věřím?“

Číst celý článek »

Kázání 19. 9.2021 – Přibližte se Bohu!

Jr 11, 18-20 Jk 3, 16-4,3,7-8a ev. Mk 9, 30-37 Situace, do které nás dnes biblický text uvádí je následovná: Ježíšovi učedníci se mezi sebou dohadují.

Číst celý článek »

Kázání 29.8.2021 – Dilemata

Dt 4, 1-2.6-9 Jk 1, 17-27 ev. Mk 7, 1-8.14-15,21-23 Děti pokládají ty nejtěžší teologické otázky. Zkuste na ně moudře odpovědět mezi mytím a čištěním zubů, nebo kdykoliv jindy, když jste jimi osloveni: „Miluje Pán Bůh všechny stejně?“ „Ano, miluje.“

Číst celý článek »

Kázání 22.8.2021 – Ke komu bychom šli?

Joz 21, 1-2a.14-17.18b Ef 6, 10-18 ev. Jn 6, 56-69 Petr odpovídá na Ježíšovu otázku, zdali i jeho nejbližší žáci, z nichž mnozí se začali nad Ježíšem pohoršovat, chtějí odejít: „Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života. A my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten svatý Boží.“ To je apoštolova [...]

Číst celý článek »

Kázání 25.7.2021 – Zadarmo jste dostali, zadarmo dejte!

2 Kr 4, 42-44 Ef 3, 14-21 ev. Jan 6, 1-15 Jedu autem, cesta rychle ubíhá, když v tom můj zrak upoutá veliký reklamní poutač na kraji silnice: „Boží jídlo – Boží služba“.

Číst celý článek »

Kázání 11.7.2021 – Bůh je láska

Am 7, 7-15 Ef 1, 3-14 ev. Mk 6, 14-29 Chtěl bych vám povědět o Boží lásce. Bůh vás neskonale miluje. Miluje vás tak, jak si ani nedovedete představit.

Číst celý článek »

Kázání 6.6.2021 – „Hezký, hezký…“

Dt 5, 12-15 2K 4, 5-12 ev. Mk 2, 23-3,6 Na teologické fakultě se vyučuje obor homiletika – nauka o kázání. „Kdy má kazatel začít s přípravou nedělní homilie – výkladem Božího slova?“, zní častá otázka v tomto předmětu.

Číst celý článek »

Kázání 30.5.2021 – Nikomu nic dlužni

Iz 6, 1-8 Ř 8, 12-18 ev. Jn 3, 1-17 „Nebuďte nikomu nic dlužni, než abyste se navzájem milovali,“ nabádá apoštol Pavel křesťany v Římě. Nerozumím tomu tak, že by apoštol Pavel zapovídal křesťanům účast na úvěrovém hospodaření.

Číst celý článek »