Archiv příspěvků v kategorii ‘Kázání’

Kázání 10.2.2019 – Výkon a úspěch

Iz 6, 1-8 (9-13) 1K 15, 1-11 ev. Lk 5, 1-11 Žijeme ve společnosti, která je do velké míry definována rovnicí „výkon = úspěch.“ Jenom ten je úspěšný, kdo je výkonný.

Číst celý článek »

Kázání 20.1.2019 – O poslušnosti

Iz 62, 1-5 1K 12, 1-11 ev. Jn 2, 1-11 Šokující proměna vody ve víno, jako počátek Ježíšových zázraků je vděčným kazatelským námětem.

Číst celý článek »

Kázání 13.1.2019 – Být u vytržení

Iz 62, 1-5 1K 12, 1-11 ev. Lk 3, 16-17. 21-22 Do ordinace našeho dětského lékaře v tomto týdnu slunce nevstoupilo, jenom odlesk jeho slávy.

Číst celý článek »

Kázání III. neděle adventní – Matanoia

Sf 3, 14-20 Fp 4, 4-7 ev. Lk 3, 7-18 Lidi, přicházející ke křtu, si zpravidla církev hýčká. Věnuje jim zvláštní péči formou tzv. katecheze – přípravy na křest, která probíhá individuálně, v případě, že je katechumenů – žadatelů o křest, více, děje se tak formou přípravných kurzů.

Číst celý článek »

Kázání 9.12.2018 – II. adventní Pohněte se!

Ba 5, 1-9 Fp 1, 3-11 ev. Lk 3, 1-6 Ze čtyř evangelistů je Lukáš nejvíc charakteristický svým příklonem k tomu, zasazovat jím popisované děje do historického rámce.

Číst celý článek »

Kázání 28. října 2018 – Církvi národa mého

Iz 28, 14-16 Ef 2, 19-22 ev. Jn 15, 17-27 Československá církev husitská je o třináct měsíců a dvanáct dnů mladší sestra Československého státu.

Číst celý článek »

Kázání 21.10.2018 – Služebníkem všech

Iz 53, 4-12 Žd 5, 1-10 ev. Mk 10, 35-45 Źádosti synů Zebedových rozumím tak, že chtěli získat výhody ze své známosti s Pánem.

Číst celý článek »

Kázání 14.10.2018 Kdo může být spasen?

Am 5, 6-7.10-15 Žd 4, 12-16 ev. Mk 10, 17-31 V rozhovoru s katechumeny – těmi, kteří se připravují na přijetí svátosti křtu, jsme otevřeli otázku vzájemného vztahu mezi konáním skutků milosrdenství a Boží milostí v křesťanství.

Číst celý článek »

Kázání 16.9.2018 – O následování

Iz 50, 4-9a Jk 3, 1-12 ev. Mk 8, 27-38 Petrova odpověď Ježíšovi u Cesareje Filipovi: „Ty jsi Mesiáš,“ na otázku: „Za koho mě lidé pokládají?“ je křesťanským vyznáním víry. Petr o Ježíši vyznává, že je Kristem.

Číst celý článek »

Kázání 9.9.2018 – Zbožnost zástupná

Iz 35, 4-7a Jk 2, 1-5 ev. Mk 7, 24-37 Pro specifický způsob praktikování víry v husitské církvi razím dlouhodobě označení „zástupná zbožnost.“ Slyšeli jste ho ode mě už mnohokrát. Kdybych byl dotazován na to, co považuji za největší specifikum své církve, asi bych argumentoval právě zástupnou zbožností.

Číst celý článek »