Archiv příspěvků v kategorii ‘Kázání’

Štěpán

Ž 9, 10-14 Sk 6, 1-15 ev. J 15, 18-27 B+S, druhý den vánočních svátků je podle staré křesťanské tradice západní církve zasvěcen prvnímu mučedníkovi, který zemřel pro Kristovu věc v tomto světě Štěpánovi.

Číst celý článek »

Půlnoční

Iz 62, 1-3 Sk 13, 16-27 ev. Mt 1, 1-17 B+S, nějak v mém životě přibývá čar přes rozpočet. Ptáte se, co mám na mysli? No třeba právě toto kázání. Celý advent přemýšlím o tom, co budu kázat na půlnoční. Pro nás faráře je to den D, nebo spíše noc N.

Číst celý článek »

Advent je tu!

Iz 2, 1-5 Ř 13, 11-14 ev. Mt 24, 36-44 B+S, advent je dobou zvláštní naléhavosti. Jsme na dosah velkým událostem, zázrak je přede dveřmi a člověk ve víře znovu prožívá vědomí, že on sám je součástí tohoto vánočního zázraku.

Číst celý článek »

Farizeus a celník

Jl 2, 12-13 2Tm 3, 1-14 ev. Lk 18,9-14 B+S, farizeus a celník představují dva modelové typy lidí, kteří žijí s vědomím Božího nároku na ně. Spojuje je víra ve stejného Boha, svojí zbožnost praktikují na stejném místě – v chrámě, oba jsou patrně zvyklí na pravidelný duchovní a s tím spojený modlitební život.

Číst celý článek »

Dušičkové kázání

Ž 119, 16-19 Zj 14, 13-16 ev. Lk 12, 4-9 B+S, křestní jména většiny z nás můžeme najít v občanském kalendáři, vždy co jméno, to jeden den v roce, ve kterém si připomínáme své jmeniny, neboli svátek. A tak všichni ti Josefové, Marie, Anny, Davidové, Miroslavové a další a další mají nejméně jeden den v [...]

Číst celý článek »

Boháč a Lazar

Am 6, 4-7 1Tm 6, 6-12 ev. Lk 6, 16-19-31 B+S, podobenství o boháči a Lazarovi, ačkoliv hovoří o nebi a pekle, si neklade za cíl vypsat, jakým způsobem se bude odehrávat naše další existence v těchto dvou eventualitách. Vykladači tohoto podobenství příliš často dělají chybu právě v tom, že svojí pozornost upírají výhradně na [...]

Číst celý článek »

Spoutání satanem

Iz 58, 13-14 Žd 12, 22-29 ev. Lk 13, 10-17 B+S, jenom za několik málo dní si budeme připomínat třetí výročí tragických událostí teroristického útoku na Světové obchodní centrum v New Yorku. Brutalita tehdejšího útoku vyrazila dech doslova celému civilizovanému světu, který v něm již tehdy začal hledat znamení přicházejícího apokalyptického věku.

Číst celý článek »

Následování Krista

2Kr 19,19-21 Ga 5, 16-25 ev. Lk 9,57-62 B+S, hlavním motivem biblického textu ze závěru deváté kapitoly Lukášova evangelia je téma následování. Podle tradice postupně za Ježíšem přišli tři lidé, kteří mu sdělili své rozhodnutí následovat ho. Obecně se má za to, že všichni byli odmítnuti, ačkoliv o tom evangelista nevypovídá ani slovo.

Číst celý článek »

O misii

Ž 68,17-21 Sk 16,8-15 ev. J 14,21-31 B+S, v předvečer svatodušních svátků by měla církev znovu promýšlet svoje povolání k misii. Právě ta je jejím prvořadým úkolem a můžeme jí označit i za jediný důvod pro její setrvání v čase následujícím po Kristově vzkříšení.

Číst celý článek »

Ježíš je náš Pán

Ž 148 Sk 11,1-18 ev.Jn 13,31-36 B+S, Janem popisovaná scéna Ježíšova rozhovoru s učedníky se odehrála krátce po skončení poslední večeře, jejíž součástí bylo podle čtvrtého evangelisty i umývání nohou. Jidáš v tu chvíli již večeřadlo opustil a odešel, aby Ježíše zradil.

Číst celý článek »