Archiv příspěvků v kategorii ‘Kázání’

Charisma a řád, aneb Jsme proroky ve své vlasti?

Ex 2,1-5 2K 12,1-13 ev. Mk 6,1-13 B+S, v dějinách křesťanské církve od jejích samotných prvopočátků až do nejžhavější současnosti můžeme vysledovat stále přítomné napětí mezi úsilím a snahou o řád, který vede k institucionalizaci jejích projevů na straně jedné, a na straně druhé zůstává živelné a charismatické jednání některých, či dokonce celé části, jejích představitelů.

Číst celý článek »

Dcera Jairova

Pl 3,22-26 2K 7,8-13 ev. Mk 5,21-43 B+S, v souvislosti s biblickým textem o zázračném uzdravení dcery Jairovy, který je proložen dalším příběhem o uzdravení ženy trpící krvotokem, mi na mysl přišel nápis, který velký český umělec František Bílek vepsal na bohoslužebný kalich Karla Farského: „Život lidský – trpký kalich času.“

Číst celý článek »

Pravý odpočinek

Dt 5,12-15 2K 4,5-12 ev. Mk 2,23-3,6 B+S, význam odpočinku pro zdraví člověka je dnes již přesvědčivě dokázán. Aby byl člověk psychicky i fyzicky v pořádku, aby se pro něho život nestal jedním velkým, těžkým břemenem, jehož tíži ani nemůže unést, musí se naučit správně odpočívat. Pokud je člověk dlouhodobě, budˇ z vůle vlastní, anebo donucen vnějšími [...]

Číst celý článek »

Kázání o Nikodémovi

Iz 6,5-9 Ř 8,12-17 ev. Jn 3,1-17 B+S, symbolika, kterou tak často používá evangelista Jan, prostupuje i jeho líčením setkání Nikodéma – člena židovské rady s Ježíšem. Místo setkání zůstává neznámé, co však evangelista považuje za důležité a sděluje nám, je skutečnost, že toto konspirativní setkání proběhlo pod rouškou tmy – v noci. Nejedná se však o [...]

Číst celý článek »

Duch svatý

Da 10,15-19 Sk 2,1-21 ev. J 15,26-16,15 B+S, rok co rok v den svatodušních svátků musím přemýšlet o tom, proč právě toto – třetí nejvýznamnější zastavení v běhu církevního roku, musí – alespoň v řadách husitské církve, čelit tak zoufalému nezájmu věřícího lidu. Vzpomínám na jednu ze svých svatodušních bohoslužeb, kterou jsem sloužil pro dva [...]

Číst celý článek »

Mistr Jan ve světě Matrixu

Ž 31, 14-21 2Te 2,1-17 ev. J 18, 37-38 B+S, červenec je nerozlučně spjat s památkou velikého mučedníka Pravdy, Mistra Jana Husa. Jaká to vlastně pravda hořela tam na kostnické hranici? Ve jménu jaké pravdy vedl Mistr Jan svůj duchovní zápas?

Číst celý článek »

O přátelství

Iz 44,1-5 1J5,1-6 ev. J 15,12-17 B+S, kvalitu člověka můžeme mimo jiné poznávat také podle toho, jaké lidi si vybírá za své přátele. Těch skutečných přátel máme poskrovnu. O to více nás samotné potom vztahy přátelské ovlivňují a utvářejí. Častou starostí rodičů dospívajících dětí je, aby si nenašli jejich potomci špatné kamarády, jejichž působením by [...]

Číst celý článek »

O kmeni a ratolestech

Ž 44,2-5 1J 4,7-21 ev. J 15,1-8 B+S, biblický obraz vinné révy je vždy dáván do souvislosti s požehnáním. Úrodná vinice je místem, na kterém člověk může okoušet z bohatství Hospodinových darů a jeho přízně. Plody vinné révy jsou znameními Boží přízně i starostlivé péče, kterou má Bůh o svůj lid. Není to jenom příslovečná [...]

Číst celý článek »

Dobrý pastýř

Ez 34,11-12 1J 3,16-24 ev. J 10,11-18 B+S, Ježíšovo slovo o dobrém pastýři je pro církev mimořádně důležitým textem. Právě na základě něho církev odvozuje poslání tzv. pastýřského úřadu. V dnešních časech už nejsou biblické atributy pastýřů, ovcí, pastvin, ovčince, ad. natolik sdělné, aby byly pro každého srozumitelné, jak tomu bylo v dobách minulých. Kolikrát [...]

Číst celý článek »

O odpuštění

Gn 50, 15-21 Ř 14, 1-12 ev. Mt 18, 21-35 B+S, umění odpustit druhému patří mezi zatěžkávací zkoušky křesťanské víry. Tyto zkoušky podstupujeme takřka denně a každý z nás jimi prochází s odlišnými výsledky. Někdo jen mávne rukou nad příkořím, kterého se mu dostalo, odpustí a rychle zapomene. Jiný v sobě dlouho potlačuje zlobu, nenávist [...]

Číst celý článek »