Archiv příspěvků v kategorii ‘Kázání’

Kázání 23. 5.2021 – Přijď, ó, Duchu přesvatý

Sk 2, 1-11 Ř 8, 22-27 ev. Jn 15, 26-27; 16, 4b-16 To základní, co mi vyplývá z textu o seslání Ducha svatého v den letnic na Ježíšovy učedníky je: Duch svatý rozvazuje jazyk, a Duch svatý dává společnou řeč.

Číst celý článek »

Kázání 16.5.2021 – Svědkem jeho zmrtvýchvstání

Sk 1, 15-17.21-26 1Jn 5, 9-13 ev. Jn 17, 6-19 První z biblických textů této neděle líčí známou scénu doplnění apoštolského kruhu Dvanácti, ve kterém po Jidášově zrazení Ježíše a následné sebevraždě tohoto apoštola, zůstalo neobsazené místo.

Číst celý článek »

Kázání 9.5.2021 – Vy jste moji přátelé

Sk 10, 44-48 1Jn 5, 1-6 ev. Jn 15, 9-17 Představte si situaci, ve které se uprostřed dne nečekaně potkáme na ulici, a po mém boku nepůjde nikdo z mé rodiny – ani manželka, ani děti, ale muž buď stejně starý jako já, nebo i mladšího věku, třeba o generaci.

Číst celý článek »

Kázání 18.4.2021 – Patřit na Vzkříšeného

Sk 3, 12-19 1J 3, 1-7 ev. Lk 24, 36b-48 Po svědectví evangelisty Jana o zjevování Vzkříšeného Krista učedníkům, které jsme slyšeli v kázání minulé neděle, slyšíme dnes to samé v podání autora Lukášova evangelia.

Číst celý článek »

Kázání 21.3.2021 – Zlomek pečeti

Jr 31, 31-33 Žd 5, 5-10 ev. Jn 12, 20-33 Evangelní text dnešní neděle nám přibližuje situaci, která se odehrává v čase přípravy na velikonoční svátky, kdy Jeruzalém – svaté město, je narvané k prasknutí, jeho ulice jsou plné lidí, mezi kterými jsou i poutníci řeckého původu.

Číst celý článek »

Kázání 7.3.2021 – Znamení smlouvy: Desatero

Ex 20, 1-17 1K 1, 18-25 ev. Jn2, 13-22 Provázejí nás letošním postním časem úvahy nad znameními smlouvy.

Číst celý článek »

Kázání 28.2.2021 – Rozpomeň se, Bože

Gn 17, 1-7. 15-16 Ř 8, 31-39 ev. Mk 8, 31-38 Minule byla řeč o znameních smlouvy, staří latiníci říkali repetitio est mater studiorum – opakování jest matkou moudrosti, tedy i moudrosti ve víře a zbožnosti, zopakujme si proto ještě jednou, která to jsou: duha – obřízka – Desatero – Kristus.

Číst celý článek »

Kázání 21.2.2021 – Znamení smlouvy

Gn 9, 8-17 1Pt 3, 18-22 ev.  Mk 1, 9-15 Pojmu dnes své kázání jako katechezi. V začátku doby postní určitě nebude na škodu osvěžit si paměť vybranými základními postuláty, které tvoří úhelné kameny toho, v co věříme. Jedním z takových fundamentů víry je termín, který zazněl v prvním z biblických textů této neděle, a sice: znamení smlouvy.

Číst celý článek »

Kázání 14.2.2021 – Proměnění Páně

2K 2, 1-12 2K 4, 2-6 ev. Mk 9, 2-9 Svátek Proměnění Páně, kterému je zasvěcena tato neděle, uzavírá definitivně v běhu církevního roku mezidobí, které ještě spadá do doby vánoční, a posouvá nás na samotný práh postní doby, do které vstoupíme v polovině příštího týdne Popeleční středou a tak přeneseme svoji pozornost od vánoc směrem k velikonocům. [...]

Číst celý článek »

Kázání 24. ledna 2020 – Utajené evangelium

Jon 3, 1-5.10 Jr 3, 21-4,2 ev. Mk 1, 14-20 Co chvíli je veřejnost překvapována údajnými objevy evangelií, které zůstaly stát stranou pozornosti církve a jejího oficiálního novozákonního kánonu obsahujícího čtyři evangelia.

Číst celý článek »