Archiv příspěvků v kategorii ‘Kázání’

Kázání 20.2.2022 – Josef a bratří jeho

Gn 45, 3-11.15 1K 15, 35-38.42-50 ev. Lk 6, 27-38 První z biblických textů dnešní neděle je úryvkem z příběhu o Josefovi a jeho bratrech.

Číst celý článek »

Kázání 13. 2.2022 – Na rovinu

Jer 17, 5-10 1K 15, 12-20 ev. Lk 6, 17-26 „Křesťanství pro nás znamená především živou víru v Ježíše Krista. Z vlastní zkušenosti víme, že víra může změnit lidské srdce a probudit v člověku větší ohleduplnost a zájem o druhé…

Číst celý článek »

Kázání 23.1.2022 – Netruchlete a neplačte

Neh 8, 1-3.5-6.8-10 1K 12, 13-31a ev. Lk 4, 14-21 V jakém stavu máte svou Bibli? Je ohmataná s otrhanými stránkami, ve vazbě, která už sotva drží pohromadě? Máte v ní podtrhané některé části?

Číst celý článek »

Kázání 21.11.2021 – Jak Pilát do kréda

Dn 7, 9-10.13-14 Zj 1, 4b-8 ev. Jn 18, 33-38 Oproti textu z evangelia, který je Kazatelským plánem na dnešní závěrečnou neděli církevního roku určen, přidávám ještě další, 38. verš Janova evangelia, kterým je zakončena citovaná biblická pasáž zachycující rozhovor Ježíše s Pontským Pilátem o povaze Ježíšova království: „Pilát mu řekl: „Co je pravda?“

Číst celý článek »

Kázání 14.11.2021 – Neotřesitelná naděje

Dn 12, 1-3 Žd 10, 11-14.19-25 ev. Mk 13, 1-11 Slova z Bible, která zaznívají v závěru církevního roku – dnes je předposlední neděle roku církve, za týden bude poslední, a čtrnáct dnů nás dělí od začátku Adventu, se většinou nesou ve znamení určité bilance, ale i výstrahy, výzev k bdělosti, připravenosti, rozhodně nejsou těmi, které hladí po [...]

Číst celý článek »

Kázání 31.10.2021 – Myši patří do nebe

Dt 6, 4-9 Žd 9, 11-15 ev. Mk 12, 28b-34 V rámci rodičovských povinností jsem byl vyslán do kina, rozumějte s mladšími z dětí, s těmi nejstaršími půjdu také, neboť jsme se stali držiteli volně uplatnitelných vstupenek do jednoho z kinořetězců, a je škoda takto získanou možnost vidět film na velkém plátně nevyužít, tam se však výběr toho, na [...]

Číst celý článek »

Kázání 24.10.2021 – Slepý v Hostivaři

Jr 31, 7-9 Žd 7, 23-28 ev. Mk 10, 46-52 Pán Bůh mi včera přidal další den k celkovému počtu dnů mého života. Prožil jsem krásný a požehnaný den, naplněný až po okraj Boží milostí.

Číst celý článek »

Kázání 17.10.2021 – Služebníkem všech

Iz 53, 4-12 Žd 5, 1-10 ev. Mk 10, 35-45 Jakub a Jan, synové rybáře na Genazaretském jezeře Zebedea, si chtějí u Ježíše vyprosit místa v jeho slávě. Skoro to připomíná rozdělování resortů ve vládě, která sice už je na spadnutí, ale ještě nevznikla.

Číst celý článek »

Kázání 26.9.2021 – XVIII. neděle po svatém Duchu

Num 11, 16.24-29 Jk 5, 13-20 ev. Mk 9, 38-50 Syn, který chodí do prvního ročníku na střední škole, dostal za úkol napsat esej v rozsahu tří tisíc znaků na téma: „V co věřím?“

Číst celý článek »

Kázání 19. 9.2021 – Přibližte se Bohu!

Jr 11, 18-20 Jk 3, 16-4,3,7-8a ev. Mk 9, 30-37 Situace, do které nás dnes biblický text uvádí je následovná: Ježíšovi učedníci se mezi sebou dohadují.

Číst celý článek »