Archiv příspěvků v kategorii ‘Kázání’

Kázání 9.5.2021 – Vy jste moji přátelé

Sk 10, 44-48 1Jn 5, 1-6 ev. Jn 15, 9-17 Představte si situaci, ve které se uprostřed dne nečekaně potkáme na ulici, a po mém boku nepůjde nikdo z mé rodiny – ani manželka, ani děti, ale muž buď stejně starý jako já, nebo i mladšího věku, třeba o generaci.

Číst celý článek »

Kázání 18.4.2021 – Patřit na Vzkříšeného

Sk 3, 12-19 1J 3, 1-7 ev. Lk 24, 36b-48 Po svědectví evangelisty Jana o zjevování Vzkříšeného Krista učedníkům, které jsme slyšeli v kázání minulé neděle, slyšíme dnes to samé v podání autora Lukášova evangelia.

Číst celý článek »

Kázání 21.3.2021 – Zlomek pečeti

Jr 31, 31-33 Žd 5, 5-10 ev. Jn 12, 20-33 Evangelní text dnešní neděle nám přibližuje situaci, která se odehrává v čase přípravy na velikonoční svátky, kdy Jeruzalém – svaté město, je narvané k prasknutí, jeho ulice jsou plné lidí, mezi kterými jsou i poutníci řeckého původu.

Číst celý článek »

Kázání 7.3.2021 – Znamení smlouvy: Desatero

Ex 20, 1-17 1K 1, 18-25 ev. Jn2, 13-22 Provázejí nás letošním postním časem úvahy nad znameními smlouvy.

Číst celý článek »

Kázání 28.2.2021 – Rozpomeň se, Bože

Gn 17, 1-7. 15-16 Ř 8, 31-39 ev. Mk 8, 31-38 Minule byla řeč o znameních smlouvy, staří latiníci říkali repetitio est mater studiorum – opakování jest matkou moudrosti, tedy i moudrosti ve víře a zbožnosti, zopakujme si proto ještě jednou, která to jsou: duha – obřízka – Desatero – Kristus.

Číst celý článek »

Kázání 21.2.2021 – Znamení smlouvy

Gn 9, 8-17 1Pt 3, 18-22 ev.  Mk 1, 9-15 Pojmu dnes své kázání jako katechezi. V začátku doby postní určitě nebude na škodu osvěžit si paměť vybranými základními postuláty, které tvoří úhelné kameny toho, v co věříme. Jedním z takových fundamentů víry je termín, který zazněl v prvním z biblických textů této neděle, a sice: znamení smlouvy.

Číst celý článek »

Kázání 14.2.2021 – Proměnění Páně

2K 2, 1-12 2K 4, 2-6 ev. Mk 9, 2-9 Svátek Proměnění Páně, kterému je zasvěcena tato neděle, uzavírá definitivně v běhu církevního roku mezidobí, které ještě spadá do doby vánoční, a posouvá nás na samotný práh postní doby, do které vstoupíme v polovině příštího týdne Popeleční středou a tak přeneseme svoji pozornost od vánoc směrem k velikonocům. [...]

Číst celý článek »

Kázání 24. ledna 2020 – Utajené evangelium

Jon 3, 1-5.10 Jr 3, 21-4,2 ev. Mk 1, 14-20 Co chvíli je veřejnost překvapována údajnými objevy evangelií, které zůstaly stát stranou pozornosti církve a jejího oficiálního novozákonního kánonu obsahujícího čtyři evangelia.

Číst celý článek »

Kázání 17.1.2020 – Pán pro tělo

1Sm 3, 3b-10.19 1K 6, 12-20 ev. Jn 1, 43-51 Díval jsem se do svého archivu kázání, abych si připomenul obsahy svých předchozích duchovních úvah určených Ekumenickým lekcionářem na dnešní, tedy II. neděli po Zjevení Páně v druhém roce kazatelského cyklu, který je označován písmenem B.

Číst celý článek »

Kázání na Hod Boží vánoční 25.12.2020

Iz 52, 7-10 Žd 1, 1-12 ev. Jn 1, 1-14 Evangelium, které zaznívá o půlnoci vánoční noci, nemá mnoho lidí problém zařadit žánrově buď mezi legendy, nebo dokonce i mezi pohádky. Objevují se v něm andělé, jimi oslovení pastýři, kteří se přicházejí poklonit narozenému Dítěti, od východu spěchají záhadní mudrci vedeni hvězdou až k jeslím narozeného Krále.

Číst celý článek »