Archiv příspěvků v kategorii ‘Kázání’

Kázání 26.8.2018 – Stanou se zázraky

Joz 24, 1-2a.14-17.18b Ef 5, 25-33 ev. Jan 6, 56-69 Už druhým rokem za sebou jsme v prázdninovém čase navštívili vyhlášené poutní místo Neratov v Orlických horách. A stejně jako loni v rámci sborové dovolené, i letos to byl pro nás zúčastněné působivý duchovní zážitek.

Číst celý článek »

Kázání 12.8.2018 – V síle toho pokrmu

1Kr 19, 4-8 Ef 4, 25-5,2 ev. Jn 6, 41-51 Nápadně to připomíná pohádkový příběh: unavený muž jde pouští, zmožený žárem, utrmácený dlouhou cestou nehostinnou krajinu.

Číst celý článek »

Kázání 1.7.2018 – Daleko do kostela, blízko do nebe

Pl 3, 24-33 2K 8, 7-15 ev. Mk 5, 21-43 „Daleko do kostela – blízko do nebe“, slýchával jsem před lety toto úsloví, když jsem začínal duchovenskou službu v kraji Zapadlých vlastenců.

Číst celý článek »

Kázání 24.6.2018 – Přijímat nadarmo

Jb 38, 1-11 2K 6, 1-13 ev. Mk 4, 35-41 Přijímat Boží milost naprázdno – těmito slovu otevírá apoštol Pavel svoji úvahu adresovanou křesťanům do Korintu na téma příhodnosti času Božího navštívení a z něj vyplývajících životních postojů.

Číst celý článek »

Kázání 17.6.2018 – Život ze života

Ez 17, 22-24 2K 5, 6-10.14-17 ev. Mk 4, 26-34 Jedna ze základních pouček o původu života říká: omne vivum ex ovo – všechno živé pochází z vajíčka.

Číst celý článek »

Kázání 20.5.2018 – Letnice

Sk 2, 1-11 Ř 8, 22-27 ev. Jn 15, 26-27; 16, 4b-16 Církev – ta vdova po Duchu svatém. Tak nazval své společenství jeho někdejší čelný představitel, zklamaný z její podoby.

Číst celý článek »

Kázání 13.5.2018 – Oslaven v nás

Sk 1, 15-17. 21-26 1J 5, 9-13 ev. Jn 17, 6-19 Vedli jsme na setkání duchovních debatu o tom, jak si kdo připravuje kázání. „Nejprve otevírám řecký originál“, řekl jeden.

Číst celý článek »

Kázání 22.4.2018 – Hospodin jest můj pastýř

Sk 4, 5-12 1J 3, 16-24 ev. Jn 10, 11-18 Dvořákova Biblická píseň, v pořadí 4., je zhudebněným žalmem 23. ve znění kralického překladu: Hospodin jest můj pastýř – nebudu míti nedostatku.

Číst celý článek »

Kázání 18.3.2018 – V. neděle postní

Jr 31, 31-33 Žd 5, 5-10 ev. Jn 12, 20-33 V evangeliu čteme, že někteří z poutníků, kteří přišli o svátcích do Jeruzaléma klanět se Bohu, byli Řekové, a tito se obrátili na Filipa s prosbou, že by rádi viděli Ježíše.

Číst celý článek »

Kázání 18.2.2018 – I. neděle postní

Gn 9, 8-17 1Pt 3, 18-22 ev. Mk 1, 9-15 Událost Ježíšova křtu nás uvádí do šestinedělí, které předchází Hodu Božímu velikonočnímu.

Číst celý článek »