Archiv příspěvků v kategorii ‘Kázání’

Kázání 24.5.2020 – Všechnu svou starost vložte na něj!

Sk 1, 6-14 1Pt 4, 12-14; 5, 6-11 ev. Jn 17, 1-11 Když jsem se 12. března probouzel do prvního dne nouzového stavu, který byl v naší zemi ukončen minulou neděli 17. května, podvědomě jsem tušil, že až z něho budu vycházet, mnohé bude jinak. Stav nouze odhalil slabiny i silné stránky společnosti a jednotlivců, politické reprezentace, [...]

Číst celý článek »

Kázání 17. 5. 2020 – Areopag

Sk 17, 22-31 1Pt 3, 13-22 ev. Jn 14, 15-21 Pavel se na Areopagu v Aténách postaví doprostřed shromáždění, aby přítomným lidem zvěstoval Vzkříšeného Krista. Každý známe ten příběh, ve kterém obdivujeme Pavlovu srdnatost, se kterou se nebál vystoupit i na tak problematické půdě, jakým byla náboženským synkretismem prosáklá aténská, potažmo římská společnost.

Číst celý článek »

Kázání 3.5.2020 – Já jsem dveře

Sk 2, 42-47 1Pt 2, 19-25 ev. Jn 10, 1-10 Ježíš v Janově evangeliu hovoří sám o sobě v sedmi tzv. „sebezjevitelských“ slovech. Pokaždé jsou uvozena výrokem „já jsem“, na který navazuje předmětný popis.

Číst celý článek »

Kázání 26.4.2020 – Šli cestou, šli sami…

Sk 2, 14a.36-41 1Pt 1, 17-23 ev. Lk 24, 13-35 Byly to letos zvláštní velikonoce! Jiné, nikdy dřív takto neprožívané. Velikonoce, které jsme dostali za domácí úkol.

Číst celý článek »

Kázání 19.4.2020 – Vlož svou ruku…

Sk 2, 14a.22-32 1Pt 1, 3-9 ev. Jn 20, 19-31 Učedníci ze strachu před Židy shromážděni za zavřenými dveřmi – výstižný obraz křesťanstva, které ačkoliv prožilo setkání s Pánem, závod mezi Petrem a Janem, ve kterém soupeřili, kdo bude první u Ježíšova hrobu, dál podléhá strachu, dokonce tak velikému, že za sebou zavírá dveře.

Číst celý článek »

Kázání 12.4.2020 – Co je nového?

Sk 10, 34-43 Kol 3, 1-4 ev. Jn 20, 1-18 Na otázku: „Co je u vás nového?“ jsem se naučil podle vzoru jednoho z mých evangelických bratří ve víře odpovídat: „Kristus vstal z mrtvých.“ Používám tu odpověď už po léta a dosud mě nepřestalo bavit pozorovat reakce lidí na tak svéráznou odpověď.

Číst celý článek »

Kázání 5.4.2020 – neděle ratolestí

Iz 50, 4-7 Fp 2, 5-11 ev. Mt 21, 1-11 Svým způsobem je příznačné, že vstupujeme do svatého velikonočního týdne, ve kterém jsou kostely zavřené, bez lidí, anebo jenom s nepatrnými hloučky těch, kteří se tam sešli – jako my, abychom uvítali Krále přicházejícího na oslátku.

Číst celý článek »

Kázání 29.3.2020 – Lazar

Ez 37, 12-14 Ř 8, 8-11 ev. Jn 11, 1-45 Lazar z Betánie je nemocný. Naštěstí má ku pomoci své dvě rodné sestry, Marii a Martu, které se o něho s láskou starají. Nemoc, když se má o vás kdo postarat, se snáší lépe, a Marie s Martou se starají, ale nezůstává jenom u praktické pomoci.

Číst celý článek »

Záznam kázání z neděle 22.3.2020

Kázání 22.3.2020

Číst celý článek »

Kázání 22.3.2020 – Radujte se!

1Sm 16, 1b.6-7.10-13 Ef 5, 8-14 ev. Jn 9, 1-41 Čtvrtá neděle postní doby nese latinské označení laetare – radujte se. Název je odvozen z veršů 66. kapitoly Izajášova proroctví, verše 10. a 11.: „Radujte se s dcerou jeruzalémskou a jásejte nad ní všichni, kdo ji milujete. Veselte se s ní, veselte, všichni, kdo jste nad ní truchlívali…“

Číst celý článek »