Archiv příspěvků v kategorii ‘Kázání’

Můj Pán a můj Bůh

Iz 48,16-18 1J 1,1-2,2 ev. J 20,19-31 B+S, zjevování vzkříšeného Krista učedníkům patří k samotnému vrcholu evangelní zvěsti. Víc už nemůže být řečeno, větší událost nemůže být popsána. Učedníci v opětovném setkání s Ježíšem nalézají svojí ztracenou víru v něho, církev, která z jejich společenství povstala, žije od té doby v neustálém radostném vědomí, že [...]

Číst celý článek »

Vzkříšení

Ž 118,16-24 1K 15,1-11 ev. J 20,1-18 B+S, v tradiční detektivní literatuře dřívější doby platívalo jedno klišé, které dokázalo přežívat s nebývalou vytrvalostí: vrahem byl zahradník! Nechci Janovu evangeliu podsouvat žádný z aspektů detektivní literatury – žánrově je někde úplně jinde, přesto mě nepřestává fascinovat ta kratičká zmínka o setkání Marie Magdalské se Vzkříšeným Kristem, [...]

Číst celý článek »

O spravedlivém soudu

Jn 18, 36 ev. Jn 7,14-24 Jr 10,1-10 B+S, jestliže Ježíš vyzývá, abychom nesoudili podle zdání, ale spravedlivým soudem, jakoby se dotýkal samotné, velice vratké podstaty lidského soudnictví, ale i usuzování o druhém člověku, které velice často stavíme na povrchním a vnějším úsudku. Ten rozpor je však daleko hlubší. Ježíšovi jde o spravedlnost v Božím úhlu [...]

Číst celý článek »