Archiv příspěvků v kategorii ‘Kázání’

Kázání 23.8.2020 – Z jedné skály vytesáni

Iz 51, 1-6 Ř 12, 1-8 ev. Mt 16, 13-20 Prorok Izajáš přichází v prvním z dnes přečtených biblických textů s působivým obrazem skály a hluboké jámy.

Číst celý článek »

Kázání 16.8.2020 – Nade všemi…

Iz 56, 1.6-7 Ř 11, 1-2a.29-32                                       ’ ev. Mt 15, 21-28 Biblické texty dnešní prázdninové neděle před nás staví veliké téma universality versus exkluzivity našeho vyznávání.

Číst celý článek »

Kázání 19.7.2020 – Konkurs na Boha

Iz 44, 6-8 Ř 8, 12-25 ev. Mt 13, 24-30.36-43 Bůh vyhlašuje konkurs na Boha: o tom je známý text ze 44. kapitoly proroka Izajáše. Hospodin zástupů – Elohím c vaót, praví: „Já jsem první i poslední, kromě mne žádného Boha není. Kdo je jako já? Ať se ozve, ať to oznámí, ať mi to [...]

Číst celý článek »

Kázání 21.6.2020 – Prostor pro setkání

Jr 20, 10-13 Ř 6, 1b-11 ev. Mt 10, 24-39 Jsou to veliké Boží pravdy každou neděli nám servírovány jako předkrm před večeří Pánovou. Třikrát čteme v nedělní bohoslužbě z Písma, ale otestujme svou pozornost a zkusme si sami pro sebe říci alespoň to, z jakých biblických knih se četlo.

Číst celý článek »

Kázání 24.5.2020 – Všechnu svou starost vložte na něj!

Sk 1, 6-14 1Pt 4, 12-14; 5, 6-11 ev. Jn 17, 1-11 Když jsem se 12. března probouzel do prvního dne nouzového stavu, který byl v naší zemi ukončen minulou neděli 17. května, podvědomě jsem tušil, že až z něho budu vycházet, mnohé bude jinak. Stav nouze odhalil slabiny i silné stránky společnosti a jednotlivců, politické reprezentace, [...]

Číst celý článek »

Kázání 17. 5. 2020 – Areopag

Sk 17, 22-31 1Pt 3, 13-22 ev. Jn 14, 15-21 Pavel se na Areopagu v Aténách postaví doprostřed shromáždění, aby přítomným lidem zvěstoval Vzkříšeného Krista. Každý známe ten příběh, ve kterém obdivujeme Pavlovu srdnatost, se kterou se nebál vystoupit i na tak problematické půdě, jakým byla náboženským synkretismem prosáklá aténská, potažmo římská společnost.

Číst celý článek »

Kázání 3.5.2020 – Já jsem dveře

Sk 2, 42-47 1Pt 2, 19-25 ev. Jn 10, 1-10 Ježíš v Janově evangeliu hovoří sám o sobě v sedmi tzv. „sebezjevitelských“ slovech. Pokaždé jsou uvozena výrokem „já jsem“, na který navazuje předmětný popis.

Číst celý článek »

Kázání 26.4.2020 – Šli cestou, šli sami…

Sk 2, 14a.36-41 1Pt 1, 17-23 ev. Lk 24, 13-35 Byly to letos zvláštní velikonoce! Jiné, nikdy dřív takto neprožívané. Velikonoce, které jsme dostali za domácí úkol.

Číst celý článek »

Kázání 19.4.2020 – Vlož svou ruku…

Sk 2, 14a.22-32 1Pt 1, 3-9 ev. Jn 20, 19-31 Učedníci ze strachu před Židy shromážděni za zavřenými dveřmi – výstižný obraz křesťanstva, které ačkoliv prožilo setkání s Pánem, závod mezi Petrem a Janem, ve kterém soupeřili, kdo bude první u Ježíšova hrobu, dál podléhá strachu, dokonce tak velikému, že za sebou zavírá dveře.

Číst celý článek »

Kázání 12.4.2020 – Co je nového?

Sk 10, 34-43 Kol 3, 1-4 ev. Jn 20, 1-18 Na otázku: „Co je u vás nového?“ jsem se naučil podle vzoru jednoho z mých evangelických bratří ve víře odpovídat: „Kristus vstal z mrtvých.“ Používám tu odpověď už po léta a dosud mě nepřestalo bavit pozorovat reakce lidí na tak svéráznou odpověď.

Číst celý článek »