Archiv příspěvků v kategorii ‘Kázání’

Kázání 23.10.2016 – Farizeus a celník

Jr 14, 7-9.19-22 2Tm 4, 6-8.16-18 ev. Lk 18, 9-14 „Do chrámu vstoupili dva muži, aby se modlili; jeden byl farizeus, druhý celník,“ tak začíná Ježíš své podobenství v podání evangelisty Lukáše.

Číst celý článek »

Kázání 16.10.2016 Návyk

Gn 32, 23-31 2Tm 3, 14-4,5 ev. Lk 18, 1-8 „Opakování matka moudrosti“. Tak shrnuje známé úsloví dávnou pravdu o tom, že osvojit si nějakou dovednost, poznatek, schopnost či postoj nelze jinak, nežli vytrvalým opakováním.

Číst celý článek »

Kázání 25.9.2016 – Hodkovas povalečů

Am 6, 1a. 4-7 1Tm 6, 6-19 ev. Lk 16, 19-31 „Nahý jsem na svět přišel, a nahý z něho odejdu“, říká lidové úsloví, jehož předobrazem je pravděpodobně biblický text z pastorálního listu Timoteovi, ve kterém apoštol svému mladšímu žáku ve víře píše: „Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama velké bohatství. Nic jsme [...]

Číst celý článek »

Kázání 14.8.2016 Přispoř nám víry!

Jr 23, 23-29 Žd 11, 29-12,2 ev. Lk 12, 49-57 Víra hory přenáší, zní v lidovém výrazivu to, co kdysi napsal apoštol Pavel křesťanům do Korintu v 13. kapitole svého prvního listu do jmenovaného města: „kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem…“

Číst celý článek »

Kázání 7.8.2016 – Neboj se, malé stádce!

Gn 15, 1-6 Žd 11,1-3.8-16 ev. Lk 12,32-40 (41-48) Kolikrát jako křesťané žehráme: Je nás málo, do kostela už skoro nikdo nechodí! Našim mladým víra nic neříká…

Číst celý článek »

Kázání 24.7.2016 – Skutečnost je ON!

Gn 18, 20-32 Koloským 2,6-15 (16-19) ev. Lk 11, 1-13 Častým tématem autorů filmových i knižních thrillerů je šíření pandemie, která bude ohrožením pro celé lidstvo. Aktuálnost tématu podtrhuje i skutečnost, že co chvíli nás média informují o chorobách, které snadno mohou získat pandemický charakter, to znamená, že se mohou stát hrozbou lidem prakticky na [...]

Číst celý článek »

Kázání 19.6.2016 – Vrať se domů a vypravuj!

Iz 65, 1-9 Ga 3, 23-29 ev. Lk 8, 26-39 Měl jsem někoho, kdo mi ve správný čas a na správném místě vypravoval o velikých Božích věcech. Mít takového člověka je nesmírně důležitá věc.

Číst celý článek »

Kázání 12.6.2016 – Komu se málo odpouští, málo miluje

2Sm 11, 26-12,10.13 Ga 2, 16-21 ev. Lk 7, 36-8,3 Přiznejme si, že my, lid kostelní, možná mnohem víc, než kdo jiný, máme tendenci zakládat si na vlastní samospravedlnosti. Třeba to neděláme tak zjevně, jako tomu bylo u zbožného farizea, o kterém mluvil Ježíš, když srovnával jeho modlitbu s modlitbou celníkovou.

Číst celý článek »

Kázání 22.5.2016 Moudrost Boží a moudrost lidská

Př 8, 1-3. 22-31 Ř 1, 1-6 ev. Jn 16, 12-15 Moudrost je hodnota, kterou Bible nad jiné vyzdvihuje. Jsou jí věnovány obsáhlé pasáže, a celé dvě biblické knihy reprezentují žánr takzvané mudroslovné literatury.

Číst celý článek »

Kázání 15. 5. 2016 – Otci vlasti k narozeninám

Sk 2, 1-1 Ř 8, 14-17 ev. Jn 14, 8-17 Ve výroční den narození panovníka z Boží milosti Karla IV., seděl jsem na náměstí, nesoucí jeho jméno, a přemýšlel, jak se za těch sedm set let svět proměnil k nepoznání.

Číst celý článek »