Archiv příspěvků v kategorii ‘Kázání’

Kázání 26.4.2020 – Šli cestou, šli sami…

Sk 2, 14a.36-41 1Pt 1, 17-23 ev. Lk 24, 13-35 Byly to letos zvláštní velikonoce! Jiné, nikdy dřív takto neprožívané. Velikonoce, které jsme dostali za domácí úkol.

Číst celý článek »

Kázání 19.4.2020 – Vlož svou ruku…

Sk 2, 14a.22-32 1Pt 1, 3-9 ev. Jn 20, 19-31 Učedníci ze strachu před Židy shromážděni za zavřenými dveřmi – výstižný obraz křesťanstva, které ačkoliv prožilo setkání s Pánem, závod mezi Petrem a Janem, ve kterém soupeřili, kdo bude první u Ježíšova hrobu, dál podléhá strachu, dokonce tak velikému, že za sebou zavírá dveře.

Číst celý článek »

Kázání 12.4.2020 – Co je nového?

Sk 10, 34-43 Kol 3, 1-4 ev. Jn 20, 1-18 Na otázku: „Co je u vás nového?“ jsem se naučil podle vzoru jednoho z mých evangelických bratří ve víře odpovídat: „Kristus vstal z mrtvých.“ Používám tu odpověď už po léta a dosud mě nepřestalo bavit pozorovat reakce lidí na tak svéráznou odpověď.

Číst celý článek »

Kázání 5.4.2020 – neděle ratolestí

Iz 50, 4-7 Fp 2, 5-11 ev. Mt 21, 1-11 Svým způsobem je příznačné, že vstupujeme do svatého velikonočního týdne, ve kterém jsou kostely zavřené, bez lidí, anebo jenom s nepatrnými hloučky těch, kteří se tam sešli – jako my, abychom uvítali Krále přicházejícího na oslátku.

Číst celý článek »

Kázání 29.3.2020 – Lazar

Ez 37, 12-14 Ř 8, 8-11 ev. Jn 11, 1-45 Lazar z Betánie je nemocný. Naštěstí má ku pomoci své dvě rodné sestry, Marii a Martu, které se o něho s láskou starají. Nemoc, když se má o vás kdo postarat, se snáší lépe, a Marie s Martou se starají, ale nezůstává jenom u praktické pomoci.

Číst celý článek »

Záznam kázání z neděle 22.3.2020

Kázání 22.3.2020

Číst celý článek »

Kázání 22.3.2020 – Radujte se!

1Sm 16, 1b.6-7.10-13 Ef 5, 8-14 ev. Jn 9, 1-41 Čtvrtá neděle postní doby nese latinské označení laetare – radujte se. Název je odvozen z veršů 66. kapitoly Izajášova proroctví, verše 10. a 11.: „Radujte se s dcerou jeruzalémskou a jásejte nad ní všichni, kdo ji milujete. Veselte se s ní, veselte, všichni, kdo jste nad ní truchlívali…“

Číst celý článek »

Kázání 15.3.2020 – Víra v čase virů

Ex 17, 3-7 Ř 5, 1-8 ev. Jn 4, 5-42 Mnozí možná i o tom letošním předvelikonočním půstu přemýšleli, čeho se pustí, co si odepřou a čím to nahradí, až to vláda rozhodla za ně.

Číst celý článek »

Kázání 1.3.2020 – Pokušení na poušti

Gn 2,15-17; 3,1-7 Ř 5, 12-19 ev. Mt 4,1-11 Ježíš je Duchem veden na poušť, aby tam svedl svůj zápas s pokušením, s ďáblem. Hranice je téměř nezřetelná, vede Duch – pokouší ďábel.

Číst celý článek »

Kázání 26.1.2020 – Flashbacky ve víře

Iz 8, 23-9, 3 (9, 1-4) 1K 1, 10-18 ev. Mt 4, 12-23 Úvodní text proroka Izajáše jakoby nás opět vracel do času adventu. Po vánočních událostech, které byly připomínkou Ježíšova příchodu na svět, přes úvod Ježíše do chrámu, klanění mudrců a Ježíšův křest v Jordánu, opět zazní prorocké slovo, které bylo obsahem adventního poselství: „Lid, [...]

Číst celý článek »