Archiv příspěvků v kategorii ‘Kázání’

Kázání 19.6.2016 – Vrať se domů a vypravuj!

Iz 65, 1-9 Ga 3, 23-29 ev. Lk 8, 26-39 Měl jsem někoho, kdo mi ve správný čas a na správném místě vypravoval o velikých Božích věcech. Mít takového člověka je nesmírně důležitá věc.

Číst celý článek »

Kázání 12.6.2016 – Komu se málo odpouští, málo miluje

2Sm 11, 26-12,10.13 Ga 2, 16-21 ev. Lk 7, 36-8,3 Přiznejme si, že my, lid kostelní, možná mnohem víc, než kdo jiný, máme tendenci zakládat si na vlastní samospravedlnosti. Třeba to neděláme tak zjevně, jako tomu bylo u zbožného farizea, o kterém mluvil Ježíš, když srovnával jeho modlitbu s modlitbou celníkovou.

Číst celý článek »

Kázání 22.5.2016 Moudrost Boží a moudrost lidská

Př 8, 1-3. 22-31 Ř 1, 1-6 ev. Jn 16, 12-15 Moudrost je hodnota, kterou Bible nad jiné vyzdvihuje. Jsou jí věnovány obsáhlé pasáže, a celé dvě biblické knihy reprezentují žánr takzvané mudroslovné literatury.

Číst celý článek »

Kázání 15. 5. 2016 – Otci vlasti k narozeninám

Sk 2, 1-1 Ř 8, 14-17 ev. Jn 14, 8-17 Ve výroční den narození panovníka z Boží milosti Karla IV., seděl jsem na náměstí, nesoucí jeho jméno, a přemýšlel, jak se za těch sedm set let svět proměnil k nepoznání.

Číst celý článek »

Kázání 24.4.2016 – Milujte se navzájem!

Skutky 11,1-18 Zjevení 21,1-6 ev. Jn 13,31-35 Mít lásku jedni ke druhým, nabádá Ježíš svoje učedníky. Jde to vůbec, není to požadavek podobný tomu, ve kterém Spasitel ukládá, že když tě někdo uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou?

Číst celý článek »

Kázání 20.3.2016 – Rod trpný a rod činný

Iz 52,13 – 53,12 Fp 2, 5-11 ev. Lk 22,39 – 23,56 Biblické texty Květné neděle nás uvádějí k samotnému jádru velikonočního poselství víry v Krista.

Číst celý článek »

Kázání 20.2.2016 – Příběhy

Gn 15, 5-12.17-18 Fp 3, 17-4,1 ev. Lk 13, 31-35 Děti rády poslouchají příběhy. A nemusí to nutně být příběhy se složitou a gradující zápletkou, kde nebude nouze o překvapivé a nečekané zvraty.

Číst celý článek »

Kázání 14.2.2016 – Jiřinka

Dt 26, 1-11 Ř 10, 8b-13 ev. Lk 4, 1-13 Vstoupili jsme do doby postní a tak je znovu na místě otázka „čeho se pustíme?“ Slyšíme to jasně, základem slova půst je sloveso pustit: půst pustit. Co opustíme, čeho se vzdáme, a proč vůbec něco opouštět, něčeho se vzdávat, není život přesným opakem řečeného? Vždyť [...]

Číst celý článek »

Kázání 24.1.2016 – Čitelný pro druhé…

Neh 8, 1-3.5-6.8-10 1K 12, 13-31a ev. Lk 4, 14-21 Fridrich Nietzsche, syn luterského faráře, pozdější student teologie, v jehož rodině byla z obou stran řada významných duchovních, se vyjádřil v odpovědi na svou kritiku křesťanství, že by byl křesťanem, kdyby viděl větší přesvědčivost křesťanů.

Číst celý článek »

Kázání 27.12.2015 – Svatá rodina

1Sm 2, 18-20.26 Kol 3, 12-17 ev. Lk 2, 41-52 Vánoce jsou svátky výrazně rodinného charakteru. Právě svým zacílením na rodinu se výrazně odlišují od jiných svátků v běhu roku a tím získávají na své mimořádnosti.

Číst celý článek »