Archiv příspěvků v kategorii ‘Kázání’

Kázání 23.4.2017 – Věřit Vzkříšenému

Sk 2,14a.22-32 1Pt 1,3-9 ev. Jn 20, 19-31 Víra ve Vzkříšeného je vírou v živého Boha, který se člověka dotýká. Povím vám příběh mého dotčení. Byl počátek devadesátých let, končil jsem střední školu. Byl jsem ve věku, kdy člověk hledá a poznává sám sebe, jeho tělesné i duševní procesy ho neustále stavějí do konfrontací s okolím, rodinou [...]

Číst celý článek »

Kázání 16.4.2017 – Byl vzkříšen!

Sk 10, 34-43 Ko 3, 1-4 ev. Jn 20, 1-18 Zaujala mě myšlenka z nedávno slyšeného kázání, a od té doby se k ní opakovaně vracím, že důkazem oprávněnosti víry jsou věřící. Proti tomu mi vyvstává v mysli název knížky svého času v církvi velmi populární Víra bez důkazů. Potřebuje víra dokazování, je zapotřebí víře o něco se opřít [...]

Číst celý článek »

Kázání 26.3.2017 – Slepý od Siloe

1Sm 16, 1b.6-7.10-13 Ef 5, 8-14 ev. Jn 9, 1-41 Uzdravení slepého od rybníka Siloe z deváté kapitoly Janova evangelia je jedním ze dvou velkých epických příběhů, které nám tento evangelista líčí. Tím druhým je ještě o něco delší zpráva o Lazarově vzkříšení, jejíž poselství uslyšíme příští neděli.

Číst celý článek »

Kázání 19.2.2017 Vy jste však Kristovi

Lv 19, 1-2.17-18 1K 3, 10-11.16-23 ev. Mt 5, 38-48 Vybavíme si konkrétní situaci, ve které jsme se naposledy zachovali v intencích toho, co říká Kristus svým učedníkům v Kázání na hoře? Vezměme to pěkně popořádku. Pán Ježíš cituje jeden z pilířů starozákonního morálního systému, mojžíšovské „oko za oko, zub za zub,“ u toho však nezůstává.

Číst celý článek »

Kázání 20.11.2016 – Ty jsi!

Jr 23, 1-6 Ko 1, 11-20 ev. Lk 23, 33-43 Co to je za zvláštní text, řekne si posluchač, který v konci listopadu přijde do kostela a uslyší stěžejní část z Ježíšova pašijového příběhu.

Číst celý článek »

Kázání 30.10.2016 – U Zachea darebáka

Iz 1, 10-18 2Te 1, 1-4.11-12 ev. Lk 19, 1-10 Zacheova urputná snaha spatřit Ježíše připomíná chování, kterého jsme čas od času svědky, když se má někam dostavit veliká mediální hvězda.

Číst celý článek »

Kázání 23.10.2016 – Farizeus a celník

Jr 14, 7-9.19-22 2Tm 4, 6-8.16-18 ev. Lk 18, 9-14 „Do chrámu vstoupili dva muži, aby se modlili; jeden byl farizeus, druhý celník,“ tak začíná Ježíš své podobenství v podání evangelisty Lukáše.

Číst celý článek »

Kázání 16.10.2016 Návyk

Gn 32, 23-31 2Tm 3, 14-4,5 ev. Lk 18, 1-8 „Opakování matka moudrosti“. Tak shrnuje známé úsloví dávnou pravdu o tom, že osvojit si nějakou dovednost, poznatek, schopnost či postoj nelze jinak, nežli vytrvalým opakováním.

Číst celý článek »

Kázání 25.9.2016 – Hodkovas povalečů

Am 6, 1a. 4-7 1Tm 6, 6-19 ev. Lk 16, 19-31 „Nahý jsem na svět přišel, a nahý z něho odejdu“, říká lidové úsloví, jehož předobrazem je pravděpodobně biblický text z pastorálního listu Timoteovi, ve kterém apoštol svému mladšímu žáku ve víře píše: „Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama velké bohatství. Nic jsme [...]

Číst celý článek »

Kázání 14.8.2016 Přispoř nám víry!

Jr 23, 23-29 Žd 11, 29-12,2 ev. Lk 12, 49-57 Víra hory přenáší, zní v lidovém výrazivu to, co kdysi napsal apoštol Pavel křesťanům do Korintu v 13. kapitole svého prvního listu do jmenovaného města: „kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem…“

Číst celý článek »