Archiv příspěvků v kategorii ‘Kázání’

Kázání 17.1.2020 – Pán pro tělo

1Sm 3, 3b-10.19 1K 6, 12-20 ev. Jn 1, 43-51 Díval jsem se do svého archivu kázání, abych si připomenul obsahy svých předchozích duchovních úvah určených Ekumenickým lekcionářem na dnešní, tedy II. neděli po Zjevení Páně v druhém roce kazatelského cyklu, který je označován písmenem B.

Číst celý článek »

Kázání na Hod Boží vánoční 25.12.2020

Iz 52, 7-10 Žd 1, 1-12 ev. Jn 1, 1-14 Evangelium, které zaznívá o půlnoci vánoční noci, nemá mnoho lidí problém zařadit žánrově buď mezi legendy, nebo dokonce i mezi pohádky. Objevují se v něm andělé, jimi oslovení pastýři, kteří se přicházejí poklonit narozenému Dítěti, od východu spěchají záhadní mudrci vedeni hvězdou až k jeslím narozeného Krále.

Číst celý článek »

Kázání 20.12.2020 – IV. neděle adventní

2Sm 7, 1-5.11-13 Ř 16, 25-27 ev. Lk 1, 26-38 V souvislosti s prvním z biblických textů této neděle, tím, ve kterém král David před prorokem Nátanem přemítá o tom, že postaví pro Hospodinovu schránu Boží dům – chrám Páně, mě napadá úsloví o tom, že když chceme Pána Boha pobavit, máme mu říct o svých [...]

Číst celý článek »

Kázání o III. neděli adventní 13.12.2020

Iz 61, 1-4.8-11 1Te 5, 16-24 ev. Jn 1, 6-8.19-28 Tak jsem zase jednou seděl nad prázdnou obrazovkou. Rozumějte, kdybych svá kázání psal perem na papír, měl bych před sebou prázdný list, ale protože je píšu na počítači, svítila na mě do tmy farní kanceláře, spoře osvětlované světlem adventní svíce, kterou si zvu na pomoc [...]

Číst celý článek »

Kázání 22.11.2020 – O Posledním soudu

Ez 34, 11-16.20b-24 Ef 1, 15-23 ev. Mt 25, 31-46 Ježíšovo slovo o posledním soudu je zároveň podle evangelisty Matouše posledním Ježíšovým souvislým sdělením formou podobenství, které učedníkům stačil předat předtím, nežli se před ním otevřela pašijová cesta bolesti, umučení a smrti.

Číst celý článek »

Kázání 15.11.2020 – O hřivnách

Sof 1, 7.12-18 1Te 5, 1-11 ev. Mt 25, 14-30 Když jsem usedal nad přípravou tohoto kázání a otevřel lekcionář s biblickými texty předepsanými na předposlední neděli církevního roku, a shledal, že ústředním kazatelským textem je známé Matoušovo podobenství o hřivnách, napadlo mě: „Bože, už zase? Vždyť o hřivnách jsem kázal nedávno, co k tomu [...]

Číst celý článek »

Kázání 1.11.2020 – Dušičky v čase koronavirovém

Mdr 3, 1-9 1K 15, 50-58 ev. Jn 5, 24-27 Jsme v čase dušičkovém – v čase rozpomínání se na ty, kteří z našeho života odešli cestou všeho pozemského.

Číst celý článek »

Kázání 18.10.2020 – Fíkový strom

Iz 45, 1-6 1Te 1, 1-10 ev. Mt 21, 14-22 Uschnul ten fíkovník, nebo neuschnul, jak tomu mám rozumět? Kolik takových otázek už jsem za dobu, co jsem farář, vyslechnul…

Číst celý článek »

Kázání 11.10.2020 – Drahá a laciná milost

Iz 25, 6-9 Fp 4, 1-9 ev. Mt 22, 1-14 Dietrich Bonhoeffer, německý evangelický  teolog, za války jeden z představitelů tzv. Vyznávající církve, která tvořila ilegální protiváhu nacistickým státem tolerované a dozorované církve, popravený na samém konci války na Hitlerův osobní rozkaz jako jeden z posledních za účast na atentátu ze srpna 1944, je autorem útlého spisku [...]

Číst celý článek »

Kázání 20.9.2020 – Tekutá víra

Jon 3, 10-4, 11 Fp 1, 21-30 ev. Mt 20, 1-16 Jestliže jsem odpuštění nazval „esencí Krista“, potom je Ježíšovo podobenství o dělnících na vinici „trestí evangelia“.

Číst celý článek »