Archiv příspěvků v kategorii ‘Kázání’

Kázání 17.6.2018 – Život ze života

Ez 17, 22-24 2K 5, 6-10.14-17 ev. Mk 4, 26-34 Jedna ze základních pouček o původu života říká: omne vivum ex ovo – všechno živé pochází z vajíčka.

Číst celý článek »

Kázání 20.5.2018 – Letnice

Sk 2, 1-11 Ř 8, 22-27 ev. Jn 15, 26-27; 16, 4b-16 Církev – ta vdova po Duchu svatém. Tak nazval své společenství jeho někdejší čelný představitel, zklamaný z její podoby.

Číst celý článek »

Kázání 13.5.2018 – Oslaven v nás

Sk 1, 15-17. 21-26 1J 5, 9-13 ev. Jn 17, 6-19 Vedli jsme na setkání duchovních debatu o tom, jak si kdo připravuje kázání. „Nejprve otevírám řecký originál“, řekl jeden.

Číst celý článek »

Kázání 22.4.2018 – Hospodin jest můj pastýř

Sk 4, 5-12 1J 3, 16-24 ev. Jn 10, 11-18 Dvořákova Biblická píseň, v pořadí 4., je zhudebněným žalmem 23. ve znění kralického překladu: Hospodin jest můj pastýř – nebudu míti nedostatku.

Číst celý článek »

Kázání 18.3.2018 – V. neděle postní

Jr 31, 31-33 Žd 5, 5-10 ev. Jn 12, 20-33 V evangeliu čteme, že někteří z poutníků, kteří přišli o svátcích do Jeruzaléma klanět se Bohu, byli Řekové, a tito se obrátili na Filipa s prosbou, že by rádi viděli Ježíše.

Číst celý článek »

Kázání 18.2.2018 – I. neděle postní

Gn 9, 8-17 1Pt 3, 18-22 ev. Mk 1, 9-15 Událost Ježíšova křtu nás uvádí do šestinedělí, které předchází Hodu Božímu velikonočnímu.

Číst celý článek »

Kázání 28.1.2018 – Poznání versus láska

Dt 18, 15-20 1K 8, 1b-13 ev. Mk 1, 21-28 „Poznání vede k domýšlivosti,“ píše apoštol Pavel do křesťanské obce v Korintu, a dodává: „kdežto láska buduje.“

Číst celý článek »

Kázání 21.1.2018 – Jonáš prorok

Jon 3, 1-5.10 1K 7, 29-31 ev. Mk 1, 14-20 Biblickou knihu proroka Jonáše, jejíž text je úvodem k poselství této neděle, budu mít už napořád spojenou s postavou mého učitele Starého zákona na teologické fakultě a jejího pozdějšího děkana, hebraisty a jednoho z tvůrců moderního ekumenického překladu Bible, profesora Vladimíra Kubáče.

Číst celý článek »

Kázání 14.1.2018 – IN RI

1Sm 3, 3b-10.19 1K 6, 12-20 ev. Jn 4, 43-51 Víra je interakce: vzájemné působení dvou a více činitelů. To je poselství právě vyslechnutých biblických textů.

Číst celý článek »

Am 5, 18-24 1Te 4, 13-18 ev. Mt 25, 1-13 Závěr církevního roku, ve kterém se nyní nacházíme, je tradičně spjatý s velkými bilančními podobenstvími, která obsahuje 25. kapitola Matoušova evangelia.

Číst celý článek »