Archiv příspěvků v kategorii ‘Kázání’

Kázání 28.1.2018 – Poznání versus láska

Dt 18, 15-20 1K 8, 1b-13 ev. Mk 1, 21-28 „Poznání vede k domýšlivosti,“ píše apoštol Pavel do křesťanské obce v Korintu, a dodává: „kdežto láska buduje.“

Číst celý článek »

Kázání 21.1.2018 – Jonáš prorok

Jon 3, 1-5.10 1K 7, 29-31 ev. Mk 1, 14-20 Biblickou knihu proroka Jonáše, jejíž text je úvodem k poselství této neděle, budu mít už napořád spojenou s postavou mého učitele Starého zákona na teologické fakultě a jejího pozdějšího děkana, hebraisty a jednoho z tvůrců moderního ekumenického překladu Bible, profesora Vladimíra Kubáče.

Číst celý článek »

Kázání 14.1.2018 – IN RI

1Sm 3, 3b-10.19 1K 6, 12-20 ev. Jn 4, 43-51 Víra je interakce: vzájemné působení dvou a více činitelů. To je poselství právě vyslechnutých biblických textů.

Číst celý článek »

Am 5, 18-24 1Te 4, 13-18 ev. Mt 25, 1-13 Závěr církevního roku, ve kterém se nyní nacházíme, je tradičně spjatý s velkými bilančními podobenstvími, která obsahuje 25. kapitola Matoušova evangelia.

Číst celý článek »

Kázání o 30. neděli v mezidobí – Víc lásky!

Lv 19, 1-2. 15-18 1Te 2, 1-8 ev. Mt 22, 34-46 Ježíšovo slovo z 22. kapitoly Matoušova evangelia o lásce k Bohu a k bližnímu bývá označováno za dvojpřikázání lásky: milovat Boha a milovat bližního jako sám sebe.

Číst celý článek »

Kázání o 29. neděli v mezidobí – Poučení z fíkovníku

Iz 45, 1-6 1Te 1, 1-10 ev. Mt 21, 14-22 Na Ježíšovu kontroverzi s fíkovníkem v podání evangelisty Matouše je třeba nahlédnout v širších souvislostech.

Číst celý článek »

Kázání XV. neděli po svatém Duchu

Gn 50, 15-21 Ř 14, 1-12 ev. Mt 18, 21-35 Ježíšovo podobenství o nemilosrdném služebníku je obecně známé. Aplikace z něho vyplývající většinou ústí do apelu: odpouštějte, aby i vám bylo odpuštěno, anebo odpouštějte, do stejné, nebo i vyšší míry, jak vy sami si přejete, aby bylo odpuštěno vám.

Číst celý článek »

Kázání 23.7.2017 – O plevelu mezi pšenicí

Iz 44, 6-8 Ř 8, 12-25 ev. Mt 13, 24-30.36-43 Během letošního prázdninového rodinného putování nás naše kroky nasměrovaly a následně i dovedly nejprve do hladomorny a potom do mučírny.

Číst celý článek »

Kázáná 9.7.2017 – Hodný a nehodný

Za 9 ,9-12 Ř 7, 15-25a ev. Mt 11, 16-19.25-30 Jeden z našich synů dostal za úkol napsat nedlouhý sloh na dané téma: návštěva oblíbeného fotbalového klubu. Na mně pak bylo, abych napsané zkontroloval, případně stylisticky upravil. V jedné z vět napsal Benjamín o člověku, který mu v dešti půjčil bundu, aby ho ochránil před zmoknutím, že je hodný.

Číst celý článek »

Kázání 18.6.2017 – Ke dni otců

Ex 19, 2-8a Ř 5, 1-8 ev. Mt 9, 35-10,8 Vedli jsme se ženou rozhovor, jak obhájit před environmentalisty, rozumějte těmi, kterým leží na srdci obnova a zachování životního prostředí, počet dětí, které jsme zplodili. Doporučení zmíněných ekologických aktivistů totiž zní: „Chcete udělat něco opravdu zásadního pro zlepšení životního prostředí na své planetě?

Číst celý článek »