Archiv příspěvků v kategorii ‘Kázání’

Kázání 21.10.2018 – Služebníkem všech

Iz 53, 4-12 Žd 5, 1-10 ev. Mk 10, 35-45 Źádosti synů Zebedových rozumím tak, že chtěli získat výhody ze své známosti s Pánem.

Číst celý článek »

Kázání 14.10.2018 Kdo může být spasen?

Am 5, 6-7.10-15 Žd 4, 12-16 ev. Mk 10, 17-31 V rozhovoru s katechumeny – těmi, kteří se připravují na přijetí svátosti křtu, jsme otevřeli otázku vzájemného vztahu mezi konáním skutků milosrdenství a Boží milostí v křesťanství.

Číst celý článek »

Kázání 16.9.2018 – O následování

Iz 50, 4-9a Jk 3, 1-12 ev. Mk 8, 27-38 Petrova odpověď Ježíšovi u Cesareje Filipovi: „Ty jsi Mesiáš,“ na otázku: „Za koho mě lidé pokládají?“ je křesťanským vyznáním víry. Petr o Ježíši vyznává, že je Kristem.

Číst celý článek »

Kázání 9.9.2018 – Zbožnost zástupná

Iz 35, 4-7a Jk 2, 1-5 ev. Mk 7, 24-37 Pro specifický způsob praktikování víry v husitské církvi razím dlouhodobě označení „zástupná zbožnost.“ Slyšeli jste ho ode mě už mnohokrát. Kdybych byl dotazován na to, co považuji za největší specifikum své církve, asi bych argumentoval právě zástupnou zbožností.

Číst celý článek »

Kázání 26.8.2018 – Stanou se zázraky

Joz 24, 1-2a.14-17.18b Ef 5, 25-33 ev. Jan 6, 56-69 Už druhým rokem za sebou jsme v prázdninovém čase navštívili vyhlášené poutní místo Neratov v Orlických horách. A stejně jako loni v rámci sborové dovolené, i letos to byl pro nás zúčastněné působivý duchovní zážitek.

Číst celý článek »

Kázání 12.8.2018 – V síle toho pokrmu

1Kr 19, 4-8 Ef 4, 25-5,2 ev. Jn 6, 41-51 Nápadně to připomíná pohádkový příběh: unavený muž jde pouští, zmožený žárem, utrmácený dlouhou cestou nehostinnou krajinu.

Číst celý článek »

Kázání 1.7.2018 – Daleko do kostela, blízko do nebe

Pl 3, 24-33 2K 8, 7-15 ev. Mk 5, 21-43 „Daleko do kostela – blízko do nebe“, slýchával jsem před lety toto úsloví, když jsem začínal duchovenskou službu v kraji Zapadlých vlastenců.

Číst celý článek »

Kázání 24.6.2018 – Přijímat nadarmo

Jb 38, 1-11 2K 6, 1-13 ev. Mk 4, 35-41 Přijímat Boží milost naprázdno – těmito slovu otevírá apoštol Pavel svoji úvahu adresovanou křesťanům do Korintu na téma příhodnosti času Božího navštívení a z něj vyplývajících životních postojů.

Číst celý článek »

Kázání 17.6.2018 – Život ze života

Ez 17, 22-24 2K 5, 6-10.14-17 ev. Mk 4, 26-34 Jedna ze základních pouček o původu života říká: omne vivum ex ovo – všechno živé pochází z vajíčka.

Číst celý článek »

Kázání 20.5.2018 – Letnice

Sk 2, 1-11 Ř 8, 22-27 ev. Jn 15, 26-27; 16, 4b-16 Církev – ta vdova po Duchu svatém. Tak nazval své společenství jeho někdejší čelný představitel, zklamaný z její podoby.

Číst celý článek »