Archiv příspěvků v kategorii ‘Kázání’

Kázání 25.9.2016 – Hodkovas povalečů

Am 6, 1a. 4-7 1Tm 6, 6-19 ev. Lk 16, 19-31 „Nahý jsem na svět přišel, a nahý z něho odejdu“, říká lidové úsloví, jehož předobrazem je pravděpodobně biblický text z pastorálního listu Timoteovi, ve kterém apoštol svému mladšímu žáku ve víře píše: „Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama velké bohatství. Nic jsme [...]

Číst celý článek »

Kázání 14.8.2016 Přispoř nám víry!

Jr 23, 23-29 Žd 11, 29-12,2 ev. Lk 12, 49-57 Víra hory přenáší, zní v lidovém výrazivu to, co kdysi napsal apoštol Pavel křesťanům do Korintu v 13. kapitole svého prvního listu do jmenovaného města: „kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem…“

Číst celý článek »

Kázání 7.8.2016 – Neboj se, malé stádce!

Gn 15, 1-6 Žd 11,1-3.8-16 ev. Lk 12,32-40 (41-48) Kolikrát jako křesťané žehráme: Je nás málo, do kostela už skoro nikdo nechodí! Našim mladým víra nic neříká…

Číst celý článek »

Kázání 24.7.2016 – Skutečnost je ON!

Gn 18, 20-32 Koloským 2,6-15 (16-19) ev. Lk 11, 1-13 Častým tématem autorů filmových i knižních thrillerů je šíření pandemie, která bude ohrožením pro celé lidstvo. Aktuálnost tématu podtrhuje i skutečnost, že co chvíli nás média informují o chorobách, které snadno mohou získat pandemický charakter, to znamená, že se mohou stát hrozbou lidem prakticky na [...]

Číst celý článek »

Kázání 19.6.2016 – Vrať se domů a vypravuj!

Iz 65, 1-9 Ga 3, 23-29 ev. Lk 8, 26-39 Měl jsem někoho, kdo mi ve správný čas a na správném místě vypravoval o velikých Božích věcech. Mít takového člověka je nesmírně důležitá věc.

Číst celý článek »

Kázání 12.6.2016 – Komu se málo odpouští, málo miluje

2Sm 11, 26-12,10.13 Ga 2, 16-21 ev. Lk 7, 36-8,3 Přiznejme si, že my, lid kostelní, možná mnohem víc, než kdo jiný, máme tendenci zakládat si na vlastní samospravedlnosti. Třeba to neděláme tak zjevně, jako tomu bylo u zbožného farizea, o kterém mluvil Ježíš, když srovnával jeho modlitbu s modlitbou celníkovou.

Číst celý článek »

Kázání 22.5.2016 Moudrost Boží a moudrost lidská

Př 8, 1-3. 22-31 Ř 1, 1-6 ev. Jn 16, 12-15 Moudrost je hodnota, kterou Bible nad jiné vyzdvihuje. Jsou jí věnovány obsáhlé pasáže, a celé dvě biblické knihy reprezentují žánr takzvané mudroslovné literatury.

Číst celý článek »

Kázání 15. 5. 2016 – Otci vlasti k narozeninám

Sk 2, 1-1 Ř 8, 14-17 ev. Jn 14, 8-17 Ve výroční den narození panovníka z Boží milosti Karla IV., seděl jsem na náměstí, nesoucí jeho jméno, a přemýšlel, jak se za těch sedm set let svět proměnil k nepoznání.

Číst celý článek »

Kázání 24.4.2016 – Milujte se navzájem!

Skutky 11,1-18 Zjevení 21,1-6 ev. Jn 13,31-35 Mít lásku jedni ke druhým, nabádá Ježíš svoje učedníky. Jde to vůbec, není to požadavek podobný tomu, ve kterém Spasitel ukládá, že když tě někdo uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou?

Číst celý článek »

Kázání 20.3.2016 – Rod trpný a rod činný

Iz 52,13 – 53,12 Fp 2, 5-11 ev. Lk 22,39 – 23,56 Biblické texty Květné neděle nás uvádějí k samotnému jádru velikonočního poselství víry v Krista.

Číst celý článek »