Archiv příspěvků v kategorii ‘Kázání’

Kázání 29.8.2021 – Dilemata

Dt 4, 1-2.6-9 Jk 1, 17-27 ev. Mk 7, 1-8.14-15,21-23 Děti pokládají ty nejtěžší teologické otázky. Zkuste na ně moudře odpovědět mezi mytím a čištěním zubů, nebo kdykoliv jindy, když jste jimi osloveni: „Miluje Pán Bůh všechny stejně?“ „Ano, miluje.“

Číst celý článek »

Kázání 22.8.2021 – Ke komu bychom šli?

Joz 21, 1-2a.14-17.18b Ef 6, 10-18 ev. Jn 6, 56-69 Petr odpovídá na Ježíšovu otázku, zdali i jeho nejbližší žáci, z nichž mnozí se začali nad Ježíšem pohoršovat, chtějí odejít: „Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života. A my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten svatý Boží.“ To je apoštolova [...]

Číst celý článek »

Kázání 25.7.2021 – Zadarmo jste dostali, zadarmo dejte!

2 Kr 4, 42-44 Ef 3, 14-21 ev. Jan 6, 1-15 Jedu autem, cesta rychle ubíhá, když v tom můj zrak upoutá veliký reklamní poutač na kraji silnice: „Boží jídlo – Boží služba“.

Číst celý článek »

Kázání 11.7.2021 – Bůh je láska

Am 7, 7-15 Ef 1, 3-14 ev. Mk 6, 14-29 Chtěl bych vám povědět o Boží lásce. Bůh vás neskonale miluje. Miluje vás tak, jak si ani nedovedete představit.

Číst celý článek »

Kázání 6.6.2021 – „Hezký, hezký…“

Dt 5, 12-15 2K 4, 5-12 ev. Mk 2, 23-3,6 Na teologické fakultě se vyučuje obor homiletika – nauka o kázání. „Kdy má kazatel začít s přípravou nedělní homilie – výkladem Božího slova?“, zní častá otázka v tomto předmětu.

Číst celý článek »

Kázání 30.5.2021 – Nikomu nic dlužni

Iz 6, 1-8 Ř 8, 12-18 ev. Jn 3, 1-17 „Nebuďte nikomu nic dlužni, než abyste se navzájem milovali,“ nabádá apoštol Pavel křesťany v Římě. Nerozumím tomu tak, že by apoštol Pavel zapovídal křesťanům účast na úvěrovém hospodaření.

Číst celý článek »

Kázání 23. 5.2021 – Přijď, ó, Duchu přesvatý

Sk 2, 1-11 Ř 8, 22-27 ev. Jn 15, 26-27; 16, 4b-16 To základní, co mi vyplývá z textu o seslání Ducha svatého v den letnic na Ježíšovy učedníky je: Duch svatý rozvazuje jazyk, a Duch svatý dává společnou řeč.

Číst celý článek »

Kázání 16.5.2021 – Svědkem jeho zmrtvýchvstání

Sk 1, 15-17.21-26 1Jn 5, 9-13 ev. Jn 17, 6-19 První z biblických textů této neděle líčí známou scénu doplnění apoštolského kruhu Dvanácti, ve kterém po Jidášově zrazení Ježíše a následné sebevraždě tohoto apoštola, zůstalo neobsazené místo.

Číst celý článek »

Kázání 9.5.2021 – Vy jste moji přátelé

Sk 10, 44-48 1Jn 5, 1-6 ev. Jn 15, 9-17 Představte si situaci, ve které se uprostřed dne nečekaně potkáme na ulici, a po mém boku nepůjde nikdo z mé rodiny – ani manželka, ani děti, ale muž buď stejně starý jako já, nebo i mladšího věku, třeba o generaci.

Číst celý článek »

Kázání 18.4.2021 – Patřit na Vzkříšeného

Sk 3, 12-19 1J 3, 1-7 ev. Lk 24, 36b-48 Po svědectví evangelisty Jana o zjevování Vzkříšeného Krista učedníkům, které jsme slyšeli v kázání minulé neděle, slyšíme dnes to samé v podání autora Lukášova evangelia.

Číst celý článek »