Archiv příspěvků v kategorii ‘Statě’

Stvoření – pohled v duchu Církve československé husitské

Podívejme se, jaké články Základů víry se týkají Stvoření. Předně je to článek 60.: Které jsou stupně zjevení? Odpovědí je že stupně jsou stvoření, Stará smlouva v dějinách Izraele, Nová smlouva v Ježíši Kristu a budoucí zjevení ve slávě. Následuje otázka 62: Co je zjevení ve stvoření, na níž zní odpověď: „Zjevení ve stvoření je zjevení první [...]

Číst celý článek »

Síla křesťanské naděje

Přemýšlení o údělu zemřelých s Hansem Urs von Balthasarem aneb Je v pekle ještě místo? Úvod Křesťanská víra obsahuje několik úhelných bodů, které nesou a zároveň vymezují celistvou konstrukci stavby tohoto jedinečného náboženského systému. Ve smyslu novozákonním je prvním z úhelných bodů bezesporu Ježíšova otázka učedníkům, která našla své vyjádření v rozhovoru Ježíše s apoštolem Petrem u Cesareje [...]

Číst celý článek »

Scholastika – stručné uvedení do tématu

I. Historické vymezení pojmu scholastika a středověk, Poslední Říman Boëtihus jako První Scholastik Při přemýšlení o myšlenkově dějinném hnutí, které nazýváme scholastika, se nemůžeme vyhnout otázce po tom, která historická epocha jej přesně vymezuje. V tradičním, nicméně však velmi zjednodušeném schématu : starověk, středověk a novověk, scholastika zapadá do období středověku.

Číst celý článek »

Barevná liturgie

Příspěvek k diskuzi o nových liturgických podnětech Úvod Napětí mezi staletími prověřenou praxí užívání liturgických rouch v katolických a ortodoxních církvích, která v mnoha aspektech a na mnohých místech oprávněně vzbuzovala dojem nadřazenosti kléru nad laiky, a reformační snahou po zjednodušení liturgického oděvu, který se ve své strohosti měl stát opozitem někdy až přebujelé snahy [...]

Číst celý článek »

Svátost kněžství v pojetí Církve československé husitské

Příspěvek k teologické diskuzi nad Komentářem k Základům víry – oddíl VI D – svátost kněžství

Číst celý článek »

Neuralgický bod českého ekumenismu

Spor o apoštolskou sukcesi v zrcadle Českého zápasu Jaroslav Vokoun Srovnávací studie, zveřejněná v křesťanském časopise Getsemany 6/2003. Publikováno se svolením redakce.

Číst celý článek »

Apoštolát CČSH

Téma apoštolského poslání Církve československé husitské se stalo znovu aktuálním v počátcích roku 2002, kdy vyšlo najevo, že několik kněží CČSH, včetně vršovického faráře Zdeňka Bohuslava, přijalo svěcení z rukou biskupa Portugalské episkopální církve. K tomuto tématu, které svou šíří i teologickou odborností přesahuje možnosti laické diskuze v populárních církevních časopisech, se chceme seriózně věnovat na stránkách naší internetové [...]

Číst celý článek »