Zápis ze schůze Rady starších ze dne 4. 12. 2009

Účast (dle prezenční listiny): K. Kopčilová, D. Frýdl, D. Čáp, O. Nováček, B. Marková

Schůze Rady starších byla zahájena společným zpěvem písně 158 a modlitbami bratra faráře D. Frýdla a sestry předsedkyně RS K. Kopčilové.

Br. farář Frýdl poděkoval přítomným členům RS za jejich práci v uplynulých měsících a jako poděkování jim předal kalendář Blahoslav 2010.

RS věnovala návrhu rozpočtu na příští rok 2010. Naše finanční závazky činí 1170000 Kč. Pro vyrovnaný rozpočet navrhuje br. farář převod hotovosti 300000 Kč z letošního roku do příštího roku 2010.

Koncem roku je třeba zaplatit fakturu za spotřebu plynu při vytápění kostela, zákristie, MANY, služebního bytu. Pracovník firmy, která se zabývá správou tepelných zdrojů, zjistil, že jeden měřič je špatně nainstalovaný. Tento pracovník také navrhuje pro ušetření výdajů za vytápění vypínat plynové kotle v noci, např. mezi 23 až 6 hodinou ranní. K tomu by měly být na kotle osazeny časové spínače Br. Čáp se dotázal na možnost regulaci a zda je realizovatelný takový režim, aby se topení přizpůsobovalo počasí a provozu MANY. Br. farář odpovídá, že v současných podmínkách to nelze provádět jinak, nežli ručním spínáním a vypínáním kotlů  a regulací ventilů na topných tělesech v závislosti na provozu ve vytápěných sektorech a povětrnostních podmínkách. Tak se také v rámci možností děje. Obsluhu kotlů provádí br. farář.

RS řešila žádost ses. H. Šormové, ředitelky YMCY, ohledně jejich Mateřského centra na Praze 11 a také Nízkoprahového centra pro mládež tamtéž, které musí momentálně omezit svou činnost a potřebují někam složit část nábytku. RS rozhodla, že jim může být vyhrazeno místo v divadle blízko hlavního vstupu pod schody a to bezplatně. Náboženská obec však nepřebírá odpovědnost za uskladněné věci.

Dále byla projednáváno umístění kulis a dalších rekvizit divadla Neklid v prostoru bývalého divadla. RS stanovuje cenu za pronájem 40Kč/měsíc/m2 pro každý subjekt, se kterým bude uzavřena smlouva. Smlouva bude obsahovat i klauzuli, že vstup do prostoru divadla je na vlastní nebezpečí a náboženská obec nepřebírá odpovědnost za uskladněné věci.

Br. farář se znovu vrátil k požadavku arch. Davida Vávry o geodetické zaměření bývalého divadla v našem sboru, které je digitálním převodem daných prostor do elektronické podoby, sloužící budoucí práci architekta na projektu. Jedná se v současnosti o běžný způsob práce. Rámcový rozpočet provedení těchto prací přesahuje 100.000Kč, jak zjistili bratří Frýdl a Nováček, kteří oslovili vybrané geodetické firmy za účelem porovnání cen. Jedna z firem s přihlédnutím k tomu, že jsme církevním neziskovým subjektem navrhuje cenu za provedení prací 75.000Kč.  V současnosti vede br. farář ještě jednání s další geodetickou firmou z prostředí evangelické církve. Zdá se však, že pod 75.000Kč tuto zakázku získat je nereálné. RS proto souhlasí, aby v průběhu roku 2010 bylo zadáno provedení geodetických prací té firmě, která navrhne nejnižší cenovou nabídku.

Br. farář na závěr poděkoval br. Čápovi, který se při rekonstrukci Centra MANA ujal stavebního dozoru a odvedl tak mimořádnou prospěšnou práci, které si RS i členové sboru váží; tato činnost byla spojena s častými cestami a tedy výdaji, ze strany br. Čápa.

RS závěrem jednala o obsazení sborové služby o vánocích.

Zapsala: Bohuslava Marková

Můžete sledovat všechny komentáře k tomuto článku prostřednictvím kanálu RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

Komentáře nejsou povoleny.