Zápis z jednání Rady starších ze dne 26. 6. 2009

Setkání členů RS jsme zahájili společným zpěvem písně č.291 a modlitbami bratra faráře a sestry předsedkyně.

Bratr David Frýdl podal informace o aktivitách v Centru Mana.

Bratr farář informoval členy o jednotlivých divadelních představeních, která se konala v červnu. Informoval o počtu diváků a o vybraném vstupném.

Bratr farář představil členům RS sestru Jiřinu Hůlkovou z NO Vinohrady. Sestra Hůlková nabídla svou pomoc a své zkušenosti na základě předchozích kontaktů a rozhovorů se sestrou Markovou a bratrem farářem na jaře t.r. Sestra Jiřina Hůlková by zajišťovala provoz v Centru Mana a kontakty s jednotlivými subjekty.

Sestra Hůlková informovala RS o svých jednáních s o.s. Petrklíč a Divadlem Neklid. Radila se také s právníkem a s odborníkem na církevní právo (p.Jiří Tretera). Hovořila o záležitostech souvisejících s ustavením občanského sdružení Centrum Mana. Viz také Návrh stanov předložených bratrem farářem. Sdělila, že do konce června p. Elena Strupková (jednatelka) podá na příslušném odboru Ministerstva vnitra žádost o registraci.

Bratr David Frýdl informoval o žádosti Divadelního studia Neklid o pronájmu centra pro pořádání kurzů herectví.

Bratr farář navrhl, aby byl v době letního provozu v centru zajištěn správce (otevření, zavření) a úklid prostoru za úhradu – 200 Kč správce, 200 Kč úklid. Rada st. návrh schválila.

Dále RS jednala o poskytnutí podmínek pro práci sestry Jiřiny Hůlkové. Sestra by prozatím uvítala příspěvek na modem k počítači( paušál 150Kč měsíčně ), aby mohla přes léto komunikovat s účastníky projektu. RS schválila tento příspěvek.

Dále RS odsouhlasila pracovní smlouvu pro bratra Svobodu na další rok za stávajících podmínek.

Také byla schválena žádost manželů Peškových o pronájem místnosti č.2 v ubytovně na 14 dní v červenci.

Bratr farář informoval o žádosti o pronájem pokoje na ubytovně ze strany studenta p. Přemysla France. Dále RS schválila příspěvek na dětský tábor pořádaný manželi Krejčiříkovými ve výši 2000 Kč.

RS odsouhlasila , že p. Sedláček zahájí provoz svého stánku s trdelníkem už od 20.7. Pronájem místa byl již odsouhlasen DR. RS odsouhlasila červencový provoz za poměrnou část nájmu.Bratr farář informoval o možnosti využití síťové infra kamery v centru Mana. Vhodný typ kamery by mohl být pořízen za cca 5000 Kč. RS návrh odsouhlasila.

Zapsala :  Kamila Kopčilová

Můžete sledovat všechny komentáře k tomuto článku prostřednictvím kanálu RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

Komentáře nejsou povoleny.