Zápis ze schůze Rady starších ze dne 16. 10. 2009

Účast (dle prezenční listiny): K.Kopčilová, D.Frýdl, D.Čáp, J.M.Kubín, M.Pražáková, B.Marková

Schůze Rady starších byla zahájena společným zpěvem písně 100 a modlitbami bratra faráře D.Frýdla a sestry předsedkyně K.Kopčilové.

Bratr farář informoval přítomné o vloupání do farní kanceláře. Zloděj odcizil hotovost z pokladny darů (cca 2.000Kč), dále část z tržby za prodej lístků (cca 800K) a způsobil škodu na dveřích a na vybavení farní kanceláře. Byla znovu řešena otázka hmotné odpovědnosti. Bratr farář požádal bratra Kubína o vyhotovení příslušného formuláře. Po diskuzi bylo odsouhlaseno zrušit rozhodnutí o hmotné odpovědnosti, jak bylo Radou schváleno minule. Rada starších nepožaduje za stávající situace od svých placených zaměstnanců ani od br. faráře hmotnou odpovědnost.

Inventarizace – sestra Janatová a bratr farář doplnili u paní účetní karty potřebné pro inventarizaci. Aktualizovaná databáze je v počítači. Některé karty jsou však staré i sedm let a ledacos už bylo mezitím vyřazeno. Je potřeba připravit nové evidenční seznamy a evidenční štítky. Spodní finanční limit je stanoven ve výši 3000Kč, budou však evidovány i předměty s nižší pořizovací cenou podle toho, jak uzná za vhodné inventarizační komise, např. židle. Příští středu, 21.10. by měla proběhnout inventarizace farní kanceláře, horní místnosti a kolumbária.

Bratr Čáp oznámil, že už dokončil úkol rozdělení stavební činnosti na opravy a údržbu a investice a vyčíslil pro účtárnu jednotlivé částky v procentech. Tento poměr bude použit na celkovou částku za adaptaci Centra MANA ve výši v jaké figuruje v účetnictví za rok 2009.

Rada starších dále revidovala své poslední rozhodnutí ve věci vyplácení mzdy pro ses. Jiřinu Hůlkovou. Sestra J. Hůlková bude nově za svou činnost produkční MANY a náboženské obce honorována.

Rada starších neodsouhlasila cenový rozpočet na zhotovení výklopných oken v Centru MANA v celkové ústce cca 35.000Kč. Větráno bude prozatím klasickým způsobem.

Bratr farář dále sdělil, že k 31.12.2009 končí nájemní smlouva s firmou WME Data. Vedoucí této firmy bude pozvána na příští schůzi RS, aby s ní byl návrh projednán. Ve věci balkónu rozhodne RS až po vyjádření firmy WME Data.

RS rozhodla, že s manželi Peškovými bude uzavřena nová smlouva, ve které bude klauzule o možnosti využívání WC a kuchyňky v ubytovně i pro potřeby Centra MANA (ve výjimečných případech). Zvyšuje se také platba za služby na 500Kč za měsíc, která by měla zahrnovat cenu za dodávku tepla).

Dušičky -  členové RS se rozhodli rozšířit otvírací dobu kolumbária na celý Dušičkový týden.

Kromě bratra faráře a bratra Svobody budou pomáhat při službách na faře i ostatní členové RS podle svých možností.

Zapsala Bohuslava Marková

Můžete sledovat všechny komentáře k tomuto článku prostřednictvím kanálu RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

Komentáře nejsou povoleny.