Zápis ze schůze Rady starších ze dne 12. 11. 2009

Účast (dle prezenční listiny): D.Frýdl, J.M.Kubín, D.Čáp, O.Nováček, M.Pražáková, B.Marková

Hosté: M.Svoboda, T. Götzová, E. Vorlíčková, p. Vlček

Schůze RS byla zahájena společným zpěvem písně 163 a modlitbou bratra faráře D.Frýdla.

Prvním bodem jednání bylo projednání smlouvy o nájmu s firmou WME DATA.

Dále se projednávala žádost o.s. Chaim chadašim, což je náboženské společenství mesiánských židů, kteří zachovávají židovský způsob života i obyčeje, ale nemohou se účastnit modlitebních shromáždění v synagogách, současně však nenavštěvují ani křesťanské bohoslužby. Z tohoto důvodu by jim vyhovovalo neutrální prostředí MANY, kde by se chtěli scházet k modlitbám každou sobotu v poledních hodinách. Bratr farář řekl, že je mu komunita mesiánských židů blízká, protože jsou spojnicí mezi židy a křesťany.

Čtyři členové RS byli proti a jeden se zdržel hlasování.

RS dále jednala ve věci nájemného a účtování služeb v objektu Husova sboru. Z dodaných faktur za čerpané služby v roce 2009 vyplynulo, že za vznikl přeplatek ve výši 4274 Kč, což je asi 300 Kč na osobu. RS odsouhlasila zvednutí zálohových plateb za služby na 60Kč/osobu na měsíc.

Br. farář dále požádal RS o stanovení systému přepočtu plateb za poskytnutou el. energii pro ohřev vody ve služebním bytě. Odběr je v současnosti měřen podružným elektroměrem, který odečítá přesnou spotřebu odebrané energie. Otázka na RS zní, zda-li se při vyúčtování má zohledňovat pouze cena odebrané elektřiny, anebo započítávat i pravidelné paušální měsíční platby a další poplatky spojené s odběrným bodem, které by se poměrně rozdělovaly mezi platící subjekty. Podobná situace je také na elektroměru pro ubytovnu, který zahrnuje také spotřebu centra MANA a spotřebu v prodejním stánku. RS po diskuzi rozhodla takto:

V případě podružně změřeného odběru nočního proudu pro služební byt bude účtována pouze platba za odebranou energii podle faktury bez paušálních a dalších plateb (tento odběr je pouze dílčí). V případě elektroměru ubytovny se všechny zúčastněné subjekty (ubytovna, MANA, stánek) podělí o veškeré položky na faktuře poměrně podle toho, kolik který subjekt elektřiny odebral). V tomto případě se nejedná o dílčí odběry, každý ze subjektů využívá odběr v plném rozsahu.

Ve věci účtování plateb za odebrané teplo sdělil br. farář, že proběhla schůzka se zástupcem firmy, která se zabývá správou teplených zdrojů. Schůzka bude ještě pokračovat, prozatím jsou detailně sledovány všechny odběry, aby mohl být stanoven způsob výpočtu, který nejspíš bude zohledňovat velikost vytápěné plochy. Problém se jeví v případě ubytovny, kde jsme stanovili v předchozím měsíci novou výši zálohy na teplo 500 Kč, zástupce firmy však vyjádřil předpoklad, že takto stanovená záloha nestačí pokryt plnou výši výdajů na vytápění (částka by měla být nejméně 1.000Kč). Ve věci bude rozhodnuto až po detailním prozkoumání situace a stanovení způsobu výpočtu.

Bratr farář se dále zabýval předpokládanými mzdovými náklady na příští rok.

Br. farář informoval o doplacení zbylé dotace od Státního fondu životního prostředí ve výši 42.000Kč za realizovaný projekt solárního dohřevu.

Příští rok bude 80.výročí založení vršovického Husova sboru. Při této příležitosti chce bratr farář vydat monografii o historii stavby. Tuto publikací by chtěl bratr farář využít i k inscenačnímu čtení. Druhý záměr je osvětlení zvonice – lodní lucerny. Třetím záměrem je vrácení zvonice jejímu původnímu účelu. Nikoliv však instalací skutečných zvonů, ale systémem digitálních elektronických zvonů (předpokládaný rozpočet 50.000Kč). RS se k záměrům nevyjádřila.

Bratr farář oznámil, že arch. David Vávra požaduje změření divadelního prostoru geodetickou firmou, (předpokládaná cena mezi 20000Kč až 25000 Kč). Bratr farář tímto požádal RS o uvolnění této částky, což její členové odsouhlasili.

Zapsala Bohuslava Marková

Můžete sledovat všechny komentáře k tomuto článku prostřednictvím kanálu RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

Komentáře nejsou povoleny.