Rozsvítit maják – divadelní instalace na horizontu událostí

„Kniha je rozepsaná, lampa majáku stále nesvítí. Mé myšlenky opět začínají ožívat v pouhém vědomí naprosté samoty. Vítr se utišil. Nic není vidět.“

Volně inspirováno textovým fragmentem E. A. Poea – Maják

WEB plakátek Maják (1)Festivalový projekt, který spojuje mladé i renomované divadelní a výtvarné umělce z Čech a Německa, kteří se představí veřejnosti během tří dubnových večerů. Na ně plynule navazují až do června trvající výstavy Vladimíra Murtina, Herbertla Ristla, Ute Deutz a Vladimíra Kovaříka v prostorách Husova sboru ve Vršovicích.

Místem konání celého česko-německého festivalu je výjimečná budova ze třicátých let minulého století – kostel Československé církve husitské stojící v Moskevské ulici č. 34 v pražských Vršovicích. Stavbě na první pohled dominuje mohutná, čtyřboká, téměř 26 m vysoká věž, která dala název celému projektu. Ční do výše jako maják, jehož výstražné světlo varuje a láká na pevninu zároveň. Ve dnech šestého, sedmého a osmého dubna zde přizvaní umělci z Čech, Německa a Francie společně symbolicky rozsvítí maják.
Mezinárodní skupina nezávislých umělců se pohybuje na hranici, za kterou se mísí všechen známý čas a prostor. Vejděte do majáku odolávajícímu městskému příboji a ztraťte se v rozepsaném deníku jeho strážce. Strážce zhasnutého majáku. Úzké schodiště se spirálovitě vine vysoko do věže, do její špičky je pak třeba šplhat po nekonečných kovových žebřících. Lampa se zdá být nedostupná. Pocit zmatenosti se zvyšuje podivnou ozvěnou labyrintu válcovitých zdí, vše prostupuje úzkost.

„Samota a nekonečno, strach z odloučení. Neptun, jakkoliv je veliký, může být jen stěží pokládán za společnost. Ale kdyby byl někdo v dosahu, nikdy bych nepohnul se svou knihou.“

Program:

6. 4. 2017 – 19.30 – premiéra divadelní instalace „ROZSVÍTIT MAJÁK“

7. 4. 2017 – 19.30 – 1. repríza „ROZSVÍTIT MAJÁK“

8. 4. 2017 –  19.30 repríza „ROZSVÍTIT MAJÁK“

10. 4. 2017 – 18.00 – vernisáž výstavy Vladimír Murtin – Život v klášteře Altenberg

10. 5. 2017 – 18.00 – vernisáž výstavy Herbert Ristl – Ticho

5. 6. 2017 – 18.00 vernisáž výstavy Ute Deutz a Vladimír Kovařík – UV filt(e)r?

Tvůrci:
Anne-Claire Barriga, Vendula Bělochová, Chris Herzog, František Fabián, Calendal Klose, Petr Krusha, Zuzana Sceranková, Johana Schmidtmajerová, Honza Tomšů a Apolena Vanišová
zvou na specifickou výtvarně – divadelní cestu, jež diváka vybídne k uchopení vlastní samoty.

Ceny vstupenek:
150Kč / 100Kč (kapacita 50 diváků na jedno představení)

Doprovodné výstavy v Husově sboru:

10. 4. 2017 – 18.00 – vernisáž výstavy Vladimíra Murtina – Život v klášteře Altenberg.„Fotografuji život v klášteře od roku 1999 bez blesku a stativu, pokud možno klid v klášteře
a zvyklosti řádových sester co nejméně rušit.“

10. 5. 2017 – 18.00 – vernisáž výstavy Herbert Ristl – Ticho

„Žijeme ve světě zdánlivě neomezených možností. Naše prostředí je hlasité a hektické, počítač dělá náš život mnohem rychlejší a svévolný, auto a letadlo nás dopraví na jakékoliv místo na Zemi za několik hodin nebo dní. Zastavit se tady, daleko od shonu, objevit ticho a kouzlo země
a objevovat krásy v bezprostřední blízkosti a fotografovat. Cítit ticho v krajině nebo v zaměřit se na objekt nebo osoby a zachytit to na fotografii.“

5. 6. 2017 – 18.00 vernisáž výstavy -  Ute Deutz a Vladimír Kovařík – UV filt(e)r?

„Obrázkový ping – pokračující dialog po setkání na mezinárodním výtvarném sympoziu. Emaily, které si psali, byly jakýmsi ping-pingem – tu odkaz na zajímavou výstavu, tu článek nebo fotka něčeho co jednoho z nich zaujalo. Po nějaké době, kdy se “TO” objevilo, si všimli, že se více méně vždy objevuje v příloze emailu fotka z mobilu buď jako ilustrace textu nebo prostě jen tak. Tak se, jaksi mimochodem, zjevil společný projekt – UV filt(e)r. UV filtr je také spojením se světem fotografie – byť ani jeden z výtvarníků není fotograf a ani nemá ambince přesahu do této oblasti“.

Česko-německé kulturní jaro 2017 je přeshraniční kulturní iniciativa Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze, Goethe-Institutu v Praze, Česko-německého fondu budoucnosti a Českých center v Berlíně a Mnichově ve spolupráci s Ministerstvem kultury a Ministerstvem zahraničních věcí České republiky.

Pořadatelé:
SUKUS ve spolupráci s německým Lahn Artists z Limburgu, za podpory Česko-německého fondu budoucnosti, ve spolupráci s Centrem MANA, z.s. a Náboženskou obcí Církve československé husitské v Praze 10 – Vršovice, v rámci projektu Česko-německého kulturního jara 2017.

S podporou:
logo-barevne-ve-formatu-jpg stažený soubor

SFK_ČR

středočeský - PRAHA CB

Logo_VOSP_2016_20_all_Stránka_1 logo_cernelogo2_mistnikultura (2) logo_kt_bar Cernobile

logo1_cmyk

Můžete sledovat všechny komentáře k tomuto článku prostřednictvím kanálu RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

Komentáře nejsou povoleny.