Kázání 12.8.2018 – V síle toho pokrmu

1Kr 19, 4-8
Ef 4, 25-5,2
ev. Jn 6, 41-51

Nápadně to připomíná pohádkový příběh: unavený muž jde pouští, zmožený žárem, utrmácený dlouhou cestou nehostinnou krajinu. Z posledních sil usedá ve stínu trnitého keře a hlavou mu jdou myšlenky na smrt; je tak vyčerpaný, že už nemůže jít dál. Krátce na to usne a ve snu se ho dotýká anděl, který mu říká, aby se zvedl a pojedl. Když se muž probudí, je před ním čerstvě upečený chléb a láhev vody. Dvakrát se opakuje to samé. Když se muž podruhé nají a napije, jde v síle toho pokrmu čtyřicet dní a čtyřicet nocí. Čtyřicetidenní cesta pouští po dvojím najedení a dvojím napití je stejně zázračná, ne-li dokonce zázračnější, nežli tomu předcházející zázračný přísun potravy a tekutin doprostřed pouště k ležícímu zmoženému muži. Kampak na nás s pohádkami, mávnou rukou racionalisté i skeptici, vždyť ten čtyřicetidenní pochod po dvou chlebech a pravděpodobně vypitých dvou litrech vody, je podobného rázu, jako Honzovy zázračně získané sedmimílové boty – taky v nich ušel lán světa a žádné úsilí ho to nestálo. Fundamentalisté držící se doslovného znění Bible budou oponovat: „Jakápak pohádka? Boží zázrak to byl! Copak Bůh, který stvořil celý svět, není schopen podat něco tak obyčejného jako skývu chleba a trochu vody vyčerpanému člověku? Čemu se divíte? Co je chleba proti Mlhovině Andromedy, a láhev vody proti miliónům sluncí, které stvořil. A to navíc není obyčejný chléb a obyčejná voda. Byl to pokrm a nápoj z Božích rukou – zaručeně sytící, aby pokryl veškerý kalorický výdej nutný k zdolání čtyřicetidenního pochodu pouští.“ Skeptik a fundamentalista sotva najdou společný konsensus v náhledu na tento jeden z mnoha v Bibli zachycených příběhů. Prvnímu z nich se jeho protějšek bude jevit jako nenapravitelný snílek, bláhový pohádkář, který si i v dospělém věku ponechává dětský náhled na svět, druhému naopak ten první bude připadat jako rouhač a bezvěrec, kterému nic není svaté a všechno musí zpochybňovat. Kdyby ti dva přeci jen chtěli vést na dané téma zásadnější rozpravu, nejspíš by to skončilo zásadní rozepří a dost možná v závislosti na jejich temperamentu a emoční hladině i vzájemnou inzultací. Jinak řečeno, v tom lepším případě by se pohádali, v tom horším možná i napadli. Zlatou třetí cestou se ve svých výkladech Bible ubírali modernisté. Anděl by nejspíš podle nich nebyl andělem, ale horečnatým stavem mysli dehydrovaného a vyhladovělého člověka. Chléb a vodu připravil vyčerpanému poutníkovi beduín, který se pak umně ukryl, aby to samé zopakoval ještě jednou. Do pokrmu a nápoje přimíchal neznámou drogu, čímž poutníka uvedl do transu, ve kterém pak byl schopen překonávat neuvěřitelné vzdálenosti. Modernisté takovým výkladem chtěli vzít vítr z plachet racionalistům: důmyslně vrstvili logické argumenty a vysvětlení, kterými krok za krokem zbavovali biblický text jakéhokoliv náznaku zázračnosti a představovali si, že pod silou jejich argumentů racionalisté pochopí, že Bible má přeci pravdu. Ale v čem? Že Elijáše nenasytil Bůh, ale tajemný beduín?  Ani tudy nejspíš cesta k hlubšímu pochopení biblického textu nevede, jako ani není v tom, otrocky se držet doslovného znění a porozumění v souřadnicích současného myšlenkového a životního rámce, který však situaci srovnatelnou s popisovanými biblickými událostmi nenabízí. Nejspíš nikdo ze zastánců doslovného výkladu Bible nezažil zkušenost, že by se v jeho únavě z ničeho nic dostalo zázračného nasycení srovnatelného s tím Elijášovým. Skeptici by jistě vyjmenovali řadu příkladů ze současnosti, ve kterých vyčerpaní lidé své únavě podléhají, aniž by se před nimi zázračně objevovaly sklenice vody a čerstvě upečené chleby. V přístupu k Písmu bychom my, jako věřící lidé, měli především hledat odpovědi na dvě otázky: jak daný text může promlouvat do mé situace, a kde na pozadí řečených slov najdu sám sebe. Jinými slovy: oprostit se jak od racionalistického, tak ale i fundamentálního rámce. Oba odvádějí pozornost od toho, proč byla daná pasáž napsána a proč je součástí Bible. Měli bychom se snažit pochopit, že primární funkcí není report o nějakém starověkém muži jménem Elijáš, ale že se jedná o povzbuzení ve víře a ujištění, že člověk je součástí velkolepého Božího plánu, ať se děje cokoliv. Autor biblického textu toto své přesvědčení a zkušenost vyjadřuje svým způsobem, jazykem i rámcem doby, ve které žil. V tom postupoval úplně stejně, jako když my dnes chceme sdělit něco důležitého – budeme hovořit tak, jak jsme ve své době zvyklí a naučení. I když se často jedná o kazatelskou frázi, neméně důležitý je pro pochopení biblického textu jeho kontext – zakotvení v rámci širšího textového sledu. Ten je například v promýšleném úseku z Elijášova putování pouští zcela určující. Vykládaná pasáž následuje po Elijášově zápase na Karmelu s Baálovými proroky a je prologem k jeho setkání s Hospodinem, který k němu promlouvá hlasem tichým a jemným. Ještě předtím však přichází nasycení z Božích rukou, tedy ujištění, že je to Bůh, který vede a podpírá, dává sílu jít dál i v extrémně nepříznivých podmínkách a situacích. A ještě zůstává jedna důležitá vykladačská pomůcka, osvědčená staletími: vykládat Písmo Písmem, tedy stavět jednotlivosti do světla jiných biblických pasáží a tak se blížit jejich porozumění. V našem případě je to Elijášova zkušenost zázračného nasycení, které ho přivede až k důvěrnému, tichému a jemnému dialogu s Bohem, a Ježíšovo slovo z Janova evangelia o tom, že On – Kristus je chléb života. Živým chlebem není zázračně daná mana z nebe, živým chlebem je sestupující Bůh – Kristus, který nasycuje pro věčnost. V něm máme své nasycení, odpočinutí, pokoj i sílu ke každému dobrému skutku. Jenom v síle pokrmu, kterým je živý Ježíš, můžeme jít dál, zdolávat bez něho nepředstavitelné životní vzdálenosti a zkušenosti, které život přináší. „Já jsem ten chléb živý,“ říká nám Kristus, „který sestoupil z nebe; kdo jí z tohoto chleba, živ bude na věky.“
Amen

 

Kázání o IXX. neděli v mezidobí 12. 8. 2018 v Husově sboru ve Vršovicích

 

Můžete sledovat všechny komentáře k tomuto článku prostřednictvím kanálu RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

Komentáře nejsou povoleny.