Bratr Miroslav Svoboda zemřel

S bolestí v srdci oznamujeme všem přátelům a známým, bratřím a sestrám v církvi i v ekuméně, že nás navždy opustil náš milovaný tatínek, bratr, švagr, strýc a dědeček
pan Miroslav Svoboda.
Zemřel náhle dne 10. března 2021 ve věku 78 let. S naším drahým bratrem se rozloučíme při bohoslužebném shromáždění ve středu 17. března 2021 v 10.30 hodin v Husově sboru v Praze 10 – ve Vršovicích.
Za projevy soustrasti a modlitby děkujeme.
Zarmoucená rodina.

Můžete sledovat všechny komentáře k tomuto článku prostřednictvím kanálu RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

Komentáře nejsou povoleny.