Vyjádření a omluva

Jako předseda Správní rady Diakonie a misie Církve československé husitské vyjadřuji tímto hluboké znepokojení i lítost nad způsobem, jakým byla ve zpravodajství televize Nova ve čtvrtek 24.3.2005 vznesena vážná obvinění na adresu sdružení ENYA a jmenovitě na farářku ses. Evu Mikuleckou. Byla to ona, která v rámci sdružení ENYA zajistila několikamiliónovou dotaci ze zahraničí určenou pro pomoc obětem povodní z léta 2002. Bez jejího úsilí by tato kompenzace obětem nebyla nikdy poskytnuta a mám četné reference o její osobní angažovanosti a vytrvalé pomoci lidem v postižených oblastech. Ze strany finančního úřadu ani jiných případně dotčených orgánů státní správy nebyly shledány v hospodaření organizace žádné nedostatky, což ostatně potvrzuje i kladný každoročně vyžadovaný posudek nezávislého auditora. Vyzývám THDr. Jana Schwarze, aby svá tvrzení podložil pádnými důkazy, jinak nechť vysloví i on sestře Mikulecké svoji omluvu. Jako předseda Správní rady Diakonie a misie Církve československé husitské, tedy správního orgánu, který pomáhá rozvíjet diakonické, charitativní a misijní aktivity v CČSH vyjadřuji sestře Evě svoji plnou podporu a neshledávám ani stín pochybností nad obětavým dílem, které ve jménu Kristově i pro dobré jméno Církve československé husitské konala a koná. Bratra patriarchu znovu upamatovávám, aby svá tvrzení podložil důkazy a v bázni před Hospodinem respektoval jeho přikázání: „Nevydáš křivého svědectví“.

David Frýdl

Můžete sledovat všechny komentáře k tomuto článku prostřednictvím kanálu RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

Komentáře nejsou povoleny.