Stanovisko – prosba – k návrhu DR Praha /i jiných/ ke svolání mimořádného sněmu za Náboženskou obec Praha 6 – Dejvice

Nehájíme přednostně bratra patriarchu Dr. J. Schwarze – i nás vylekaly některé jeho kroky, diktované i jeho prudkou povahou, stejně jako způsob služby, vedený někdy víc novinářskou praxí než pastýřskou moudrostí. Ale také nikterak nehájíme některé jevy – „zvyky“ v církvi, které zveřejňuje a kritizuje. HÁJÍME CÍRKEV! A proto vás prosíme, rozhodujte odpovědně a uváženě.
Náš názor je, že sněm, účelově svolaný k odvolání patriarchy církev i vnějšně, organizačně rozdělí (jako tomu už je nyní – alespoň dle stránek internetu – v některých názorech, doufáme, že ne ve víře). A tak za nepochybné pozornosti médií budeme následovat Jednotu bratrskou, židovskou obec …. a poškodí to v očích neznalé, nevěřící veřejnosti církev daleko víc, než zjevně od všech účastníků neuvážené „velikonoční“ šoty TV Nova a následná mediální vystoupení. A jak to poslouží věci Boží? Někteří z nás byli ještě účastníky sněmů, kdy nevolit patriarchu znamenalo existenční ohrožení až na hranici fyzického zničení. Nevolit patriarchu Dr. Nováka za totality znamenalo být proti míru a socialismu. Někteří z nás pak mu sloužili až do jeho nešťastného konce a byli jsme svědky jak Bůh pracuje ve svědomí i životě svých služebníků: soudem i milostí! Proto znovu vás všechny naléhavě prosíme: važte svá rozhodnutí bez osobních emocí, ve světle Jeho slova!

Náš návrh na řešení (konzultovaný i s br. patriarchou) je: ustavit osobní sbor poradců patriarchy (možno aplikovat nějakým způsobem čl. 33 bod 5 Ústavy) – dle jeho názoru a po poradě biskupské konference. Ekonomickou správu úřadu ÚR, jejíž neblahý stav je mu připisován za vinu a jehož kořeny jsou ale už v rozhodnutí ředitele ing. Jeřábka přijmout pro tuto oblast čerstvě školenou a v podstatě věci neznalou účetní s. Prokelovou, což jsme bez možnosti zasáhnout sledovali z bezprostřední blízkosti naší NO, tedy tuto část úřadu ponechat kompetenci ředitele úřadu případně nově získaného ekonoma ÚR. (I ostatní bratří biskupové k tomu mají šikovné tajemníky, kteří za ně tuto agendu cele zařizují!) Pro styk s medii pak obnovit funkci tiskového mluvčího, který by tlumočil postoje za celek církve a tak by se odlišily od osobních postojů br. patriarchy. I my např. nesdílíme některé osobní postoje našeho pana prezidenta, jakkoli jsou vykládány jako postoj občanů celé republiky – proč tedy nezavést i v církvi znovu tuto funkci. Nesvolávat pak sněm k odvolání patriarchy Dr. Schwarze, ale intenzivně se rozhlížet po kvalitní osobnosti, kterou by církev mohla volit po skončení jeho mandátu.

Znovu proto prosíme: rozhodujte odpovědně a uvážlivě! „Každé království vnitřně rozdělené pustne a žádná obec ani dům vnitřně rozdělený nemůže obstát.“ Mt 12,25.

„Myslím tím to, že se mezi vámi říká: Já se hlásím k Pavlovi, já zase k Apollovi, já k Petrovi, já ke Kristu. Je snad Kristus rozdělen?… 1Kor 1,12-13

Rada starších a farář Náboženské obce Praha 6 – Dejvice

Můžete sledovat všechny komentáře k tomuto článku prostřednictvím kanálu RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

Komentáře nejsou povoleny.