Zápis z mimořádného zasedání Rady starších 1. dubna 2003

Přítomni: D. Frýdl, M. Svoboda, Zd. Blahna, L. Rasocha, hosté: K. Spirit, K. Kopčilová, B. MarkováMimořádné zasedání RS za účelem přípravy výročního shromáždění bylo zahájeno písní 178 –  Svíce mým nohám. Členové i hosté si prohlédli nově zrekonstruovanou modlitebnu a uznali jí za vhodnou pro konání výročního shromáždění. Br. předseda přednesl následující pořad výročního shromáždění:

Členové RS se sejdou v neděli v 8. 30 ve sboru. Před vstupem do modlitebny bude připraven stoleček, na kterém bude prezenční listina (připraví br. Spirit).

 1. Zahájení výročního shromáždění a přivítání příchozích – br. Svoboda
 2. Úvodní modlitba za církev – br. farář
 3. Volba zapisovatelů, ověřovatelů zápisu a sčitatelů hlasů. RS navrhuje: zapisovatelé – se. Marková, ses. Kopčilová, ověřovatelé s. Straková, s. Řeháková
 4. Schválení zápisu z minulého výročního shromáždění (zápis bude k dispozici na nástěnce u vchodu).
 5. Slovo Diecézní rady – biskupský dopis (přečte br. Blahna) nebo zástupce DR.
 6. Zprávy:
  1. Zpráva o činnosti RS – br. Svoboda
  2. Zpráva o duchovní činnosti – br. Frýdl)
  3. Zpráva o hospodaření NO – přednese br. John na základě dodaných podkladů
  4. Zpráva revizní – ses. Mimrová
  5. Zpráva o kulturní činnosti – br. Mimra + kulturní vložka (ses. D. Krausová)
 7. Matriční zpráva – br. Spirit
 8. Zpráva o práci s dětmi a mládeží – ses. Kopčilová
 9. Představení návrhu rozpočtu a jeho schválení – br. Frýdl
 10. Představení nových členů RS a jejich volba (br. Čáp, ses. Kopčilová, ses. Marková) – volba bude probíhat aklamací pomocí hlasovacích lístků. Sčitateli hlasů budou br. Křemen a br. Rasocha.
 11. Volba revizorů NO – návrh RS – ses. Ing. Rodová, ses. Řeháková, ebeny. Čížková)
 12. Seznámení účastníků s výsledky ankety a přijetí pozměňujících návrhů
 13. Diskuse
 14. Bohoslužba smíření od 11 do 12 hod. ve sboru.
 15. Sborový oběd – místnost připraví br. Spirit, John, Křemen, s. Kopčilová. Nákup potravin zajistí br. farář. Předpokládaný výdaj 1500,- Příspěvek na oběd bude dobrovolný okolo 30 Kč.

Členové RS diskutovali o jednotlivých bodech a závěrem přijali tento pořad VS jako závazný pro jeho konání. Moderováním VS byl pověřen br. Svoboda za spoluúčasti br. faráře. Schůze byla zakončena modlitbou br. faráře v 18.38.

Příští řádné zasedání RS bude ve středu 16. dubna od 18 hodin v malé modlitebně Husova sboru v I. patře.

Zapsal: br. Zd. Blahna

Můžete sledovat všechny komentáře k tomuto článku prostřednictvím kanálu RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

Komentáře nejsou povoleny.