Zápis ze schůze Rady starších konané dne 13. května 2005

Účast (dle presenční listiny): D. Frýdl, K. Kopčilová, D. Krausová, B. Marková, pí. Pražáková, J. M. Kubín, O. Kulhavý
Hosté: M. Svoboda, p. Skála.

Po zahájení schůze byl zazpíván žalm 174, úvodní modlitbu přednesl bratr farář Frýdl.
RS odsouhlasila zápis ze svého posledního jednání, které proběhlo dne 18. 3. 2005 a zápis z ustavující schůze RS ze dne 15. 4. 2005.
Bratr Svoboda předložil zprávy matriční, jednatelskou, farního úřadu a sborové služby.
Bratr Svoboda informoval RS o náplni setkání zástupců náboženských obcí.
Členové RS jednomyslně odsouhlasili finanční příspěvek ve výši 2000Kč určený pro účastníky červnového zájezdu do Kostnice. Tato částka je určena bratru Svobodovi a Urbanovi. Za vršovickou NO se zájezdu dále zúčastní sestra Karlíčková, Domlátilová, Komárková a bratr Horák, tito z finančního příspěvku na zájezd čerpat nebudou.
Členové RS se zabývali obsahem dopisu bratra patriarchy Schwarze, určeného všem náboženským obcím, dopisem sestry biskupky Šilerové, jakož i výzvou „Vstaňme, pojďme!“. Poté se ohledně současného stavu CČSH rozpoutala živá diskuse. Vzhledem k složitosti situace se RS zdržela vyslovení jednotného názoru na dění v církvi. Vývoj událostí a budoucnost církve vnímá ale s bolestí a s velkými obavami.
Členové RS jednomyslně odsouhlasili finanční příspěvek ve výši 3000Kč manželům Krajčiříkovým, kteří žádali o finanční podporu chystaného letního dětského tábora v Borovnici.
Členové RS jednomyslně zamítli žádost rekreačního zařízení Betlém královéhradecké diecéze o finanční příspěvek.
Členové RS konstatovali zajištění ubytování osmi účastníkům setkání křesťanů.
Členové RS vzali na vědomí důvody, kvůli kterým bratr Ondřej Kulhavý hodlá rezignovat na své předsednictví v RS. Důvodem je jeho záměr pracovat v NO jako pastorační asistent.

Zapsal: O. Kulhavý

Můžete sledovat všechny komentáře k tomuto článku prostřednictvím kanálu RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

Komentáře nejsou povoleny.