Zápis ze schůze Rady starších konané dne 24. června 2005

Účast (dle presenční listiny): D. Frýdl, K. Kopčilová, B. Marková, M. Pražáková, O. Kulhavý
Hosté: M. Svoboda

Po zahájení schůze byla zazpívána píseň ze zpěvníku Hosana, úvodní modlitbu přednesl bratr farář Frýdl.
RS odsouhlasila zápis ze svého posledního jednání, které proběhlo dne 13. 5. 2005.
Bratr Svoboda předložil zprávy matriční, jednatelskou, farního úřadu a sborové služby.
Bratr farář Frýdl informoval členy RS o společné schůzce zástupců vršovické náboženské obce a zástupců divadla Fidlovačka se starostou městské části Praha 10. Pan starosta byl na této schůzce seznámen s možnými způsoby provozování divadla v prostorách vršovické náboženské obce včetně jeho financování. Kromě toho mu byl předložen i návrh expozice v předsálí divadla a studie parkové úpravy. Další jednání s městskou částí Praha 10 v této věci v zastoupení místostarosty byla panem starostou přislíbena.
Bratr farář Frýdl seznámil členy RS se zprávou o rekonstrukci divadla. Tuto zprávu přednese na nejbližším diecézním shromáždění, na kterém bude přítomen i bratr Čáp, který ji ústně doplní o výklad týkající se stavebnictví. Tato zpráva podrobně líčí celou historii záměru provozování divadla v prostorách vršovické náboženské obce. Byla sestavena proto, aby se nadále zamezilo různým nedorozuměním a mylným názorům ze strany představitelů diecézní rady.
Členové RS se vyjádřili k předložené studii mateřského centra a v této věci nenašli jednotné stanovisko. Otázky týkající se vybudování mateřského centra, jeho náplně a optimálního provozu budou předmětem příštího jednání Rady starších. Na ní se také očekává vyjádření ekonoma k možnému úvěru, ze kterého by bylo vybudování mateřského centra financováno. Do příští schůze Rady starších někteří její členové navštíví vybraná mateřská centra a blíže se seznámí s jejich provozem a náplní.
Na církevním sněmu který proběhne dne 25. 6. 2005 budou vršovickou náboženskou obec zastupovat sestra Kopčilová, bratr farář Frýdl a bratr Svoboda. Členové RS dlouze diskutovali o náplni programu chystaného církevního sněmu. Nad možnými závěry církevního sněmu jakož i nad celkovou situací v církvi opět vyjádřili své hluboké obavy.
Bratr farář Frýdl informoval členy RS o dokončení dokumentace potřebné k úpravě služebního bytu užívaného panem Skálou. Rada starších v této věci pověřila bratry Frýdla a Čápa k osobním jednáním s panem Skálou.
Členové RS jednomyslně odsouhlasili prodloužení pracovní smlouvy mezi vršovickou náboženskou obcí a bratrem Miroslavem Svobodou o další rok.

Zapsal: O. Kulhavý

Můžete sledovat všechny komentáře k tomuto článku prostřednictvím kanálu RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

Komentáře nejsou povoleny.