Zápis ze schůze Rady starších 13. července 2005

Finanční referent J. M. Kubín zvážil, do jaké míry by šestiletá půjčka ve výši jednoho milionu korun zatížila hospodaření náboženské obce. O půjčce v této výši Rada starších uvažuje v souvislosti s předpokládaným vybudováním mateřského centra. V této otázce Rada starších zatím neshledala jednotné stanovisko, tento projekt se ovšem celkově jeví jako inspirativní. Do září Ondřej Kulhavý a sestry Marková a Kopčilová získají dostupné informace z již fungujících pražských mateřských center. Tyto informace dopomohu širší představě o předpokládané náplni a provozu mateřského centra.

Na náboženskou obec se obrátil pan Roth zastupující projekt vybudování dětského domova s chráněným bydlením v Dubenci u Příbrami se žádostí o finanční dar na probíhající stavební práce. Členové Rady starších jednomyslně odsouhlasili poskytnutí částky ve výši 10 000Kč.

Rada starších projednala žádost pana Janšty, týkající se umožnění soukromé výuky na varhany. S touto žádostí souhlasila a odsouhlasila ZUŠ Bajkalská částku za pronájem varhan ve výši 5 000Kč za pololetí (výuka ve dnech pondělí a úterý) a panu Janštovi ve výši 4 000Kč za pololetí (výuka ve dnech středa a čtvrtek).

Sestra Marková upozornila na nerovnost koberce v hlavním sále. Tyto nerovnosti v září odstraní Ondřej Kulhavý.

Zapsal: Ondřej Kulhavý

Můžete sledovat všechny komentáře k tomuto článku prostřednictvím kanálu RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

Komentáře nejsou povoleny.