Zápis ze schůze Rady starších 9. září 2005

Členové Rady starších diskutovali o možném vybudování mateřského centra v horních prostorách Husova sboru. V této souvislosti O. Kulhavý předložil informace týkající se založení a provozu mateřských center. Přestože Rada starších zatím vybudování mateřského centra nepovažuje za jediný možný způsob využití prostor, budou její členové dále hledat informace o provozu mateřských center: sestra Marková se pokusí navázat kontakt s mateřským centrem Prokůpek a O. Kulhavý navštíví mateřská centra v Roztokách u Prahy a v Hradci Králové. Bratr Kubín v této souvislosti navrhl vypracovat dotazník, pomocí kterého by byly zjištěny potřeby veřejnosti v otázce poskytovaných služeb zamýšleného mateřského centra. Návrh tohoto dotazníku bratr Kubín vypracuje a členové RS se pak k tomuto předloženému kompilátu dále vyjádří. Členové RS se jednomyslně shodli, že i když prozatím není jejich stanovisko k využití horních prostor Husova sboru zcela konkrétní a jednoznačné, práce na architektonické studii úpravy tohoto prostoru budou pokračovat.

RS posoudila žádost firmy WME Data o zabezpečení pronajímaných prostor na náklady náboženské obce. Protože povinnost zabezpečení objektu nevyplývá z uzavřené nájemní smlouvy a náboženská obec si tuto úpravu nemůže s ohledem ke svému rozpočtu dovolit, členové RS tuto žádost po proběhlém hlasování většinou hlasů zamítli (4 členové RS hlasovali pro toto zamítnutí, bratr farář Frýdl hlasoval proti).

Finanční referent bratr Kubín ve své zprávě o ekonomickém hospodaření náboženské obce informoval o dosavadním plnění rozpočtu. Bratr farář Frýdl v této souvislosti konstatoval, že byla zadána studie na vypracování znaleckého posudku na odhadnutí ceny budovy vršovické náboženské obce.

Bratr farář Frýdl informoval členy RS o důvodech, proč nebude volnočasové aktivity v náboženské obci od stávajícího měsíce zajišťovat Husitské centrum. Probíhají jednání k zajištění těchto aktivit jinou osobou.

Bratr farář Frýdl presentoval projekt náboženské výchovy Awana club, který by měl být spuštěn koncem tohoto měsíce.

Zapsal: Ondřej Kulhavý

Můžete sledovat všechny komentáře k tomuto článku prostřednictvím kanálu RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

Komentáře nejsou povoleny.