Zápis ze schůze Rady starších 18. listopadu 2005

Členům RS bylo sděleno, že se v průběhu schůze mají dostavit zástupci křesťanského sdružení s názvem Anonymní alkoholici, kteří budou s námi znovu jednat o pronájmu multifunkční místnosti, kde by se mohli pravidelně scházet. Chtěli by podrobně informovat RS o svých záměrech, aby jejich žádost mohla být objektivně posouzena.

Br. Kubín informoval přítomné o tom, že obeslal určité nadace ve Spojených státech a ve Velké Británii s žádostí o pomoc při zřizování multifunkčního prostotu v objektu našeho sboru. Zatím čeká na odpověď.

Jednání se třemi zástupci sdružení Anonymních alkoholiků, kteří se snaží řešit své problémy spirituální cestou. Bližší informace mají i na internetových stránkách. Nestačí jim prostory, které dřív užívali, a proto nás žádají o možnost scházet se v naší multifunkční místnosti. Jejich schůzky trvají hodinu a půl. Byl jim nabídnut čtvrteční a sobotní termín. Po jejich odchodu se RS dohodla, že zatím bude tomuto sdružení pronajata místnost jen ve čtvrtek na zkušební lhůtu tří měsíců. Ve smlouvě by měla být klauzule o hmotné odpovědnosti. Měsíční nájem by měl činit 700 Kč a možná by měl být splácen měsíc dopředu. Ve smlouvě by měla být možnost okamžité výpovědi.

Br. farář Frýdl se dále dotázal RS, zda by souhlasila s úvěrem na mateřský klub ve výši asi jednoho miliónu Kč. Kromě toho upozornil, že je nutné počítat také s částkou asi čtvrt miliónu na nové kolumbárium. Otázka případného úvěru zůstává otevřena.

Br. Kubín požádal br. faráře Frýdla, aby upřesnil kvůli finančnímu čerpání své představy o využití sborových prostor k různým účelům. Br.f arář konstatoval, že by potřeboval nutně místnost pro pastorační činnost. Nejlépe by tomuto účelu vyhovovaly původní místnosti za oltářem, které byly v minulosti přeměněny na kolumbárium.

Br. farář Frýdl požádal RS o odměnu pro br.Urbana a D.Svobodovou za nadstandardní práce při úpravách dětského prostoru, kde nyní vzniká nové kolumbárium.

Ses. Krausová požádal o schválení honoráře pro varhaníka na Půlnoční mši.

Br.Kulhavý se dotázal, zda by mu sbor zaplatil kurs hraní na varhany, aby mohl podle potřeby zastoupit varhaníky při bohoslužbách. Odpověď byla kladná.

Br.Šoller nabídl našemu sboru, že mu zapůjčí zařízení na ohřívání párků, aby mohly být nabízeny v chladné vánoční době kolemjdoucím za dobrovolnou částku.

Zapsala:  B. Marková

Můžete sledovat všechny komentáře k tomuto článku prostřednictvím kanálu RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

Komentáře nejsou povoleny.