Zápis ze schůze Rady starších 16. prosince 2005

V úvodu schůze popřáli členové RS bratru Čápovi k jeho narozeninám a srdečně mu poděkovali za jeho obětavou práci pro naší náboženskou obec. Bratr farář Frýdl při té příležitosti předal každému knihu jako výraz poděkování za práci v Radě starších v končícím kalendářním roce.

Bratr farář Frýdl informoval o úspěšném průběhu dosavadních dvou komponovaných večerních pořadů. Tyto pořady jsou netradičně pojatým misijním dílem určeným široké veřejnosti. Vyzval členy RS a náboženské obce k výrazné osobní účasti na tomto projektu. Další z komponovaných pořadů bude v pátek 13. 1. 2006.

Rada starších vyhověla žádosti pana Adama Viktory o místo stálého varhaníka Husova sboru a rozhodla o přidělení služebního bytu číslo 1 pro jeho potřebu pod podmínkou, že bude vykonávat práce vymezené Pracovní smlouvou mezi ním a Náboženskou obcí. Rada starších schvaluje, aby pastorační asistentka Dana Krausová zůstala v pořadníku na přidělení služebního bytu č. 1 na druhém místě, v případě, že by pan Viktora byt neobsadil. Rada starších potvrzuje, že v minulosti opakovaně jednala s četnými zájemci o pracovním poměru s Náboženskou obcí. Tito žadatelé vyjádřili svoji ochotu pro Náboženskou obec pracovat pod podmínkou přidělení bytu. Vzhledem k tomu, že byt č. 1 je delší čas obsazen v rozporu s úmyslem s jakým byl přidělen, není prozatím možné na tato pracovní místa zájemce přijímat.

Probíhají jednání ohledně pojištění budovy kostela a pojištění odpovědnosti za škodu. Byly osloveni obchodní zástupci pojišťoven ČP a Allianz. Pojistné podmínky a cenové relace Allianz se zatím jeví jako výhodnější a proto zřejmě nebude důvod stávající smlouvy o pojištění s touto pojišťovnou vypovídat. Presidium RS dostalo od členů RS svolení vybrat z výhodnější nabídky pojišťoven a smlouvy uzavřít.

Bratr farář Frýdl informoval o přidělení grantu náboženské obci. Tento grant je určen na vybudování solárního systému ohřevu vody s elektrickým dohřevem s kapacitou 1000 l. teplé užitkové vody denně. Náboženská obec do instalace solárního systému investuje z 10ti procent z vlastních prostředků. V tomto týdnu započaly montážní práce. V této souvislosti bratr farář navrhl, aby:

a)odběrní místa byla instalována v prostorech budoucích místností, jejichž zřízení předpokládá vize efektivního využití Husova sboru.

b)voda ze systému solárního ohřevu byla rozvedena do některých bytů

c) systém vytápění ve služebním bytě byl napojen na systém vytápění fary. Systém vytápění služebního bytu bude mít vlastní regulaci a měření. Dosluhující kotel, zajišťující v tomto služebním bytě ohřev vody a etážové vytápění by byl v lednu 2006 zrušen.

Členové RS k těmto návrhům přijali následující stanoviska:

bod a) odsouhlasili.

bod b) souhlasili s rozvedením vody ze systému solárního ohřevu do služebního bytu faráře,

nikoli však prozatím do dalších bytů. Pro zamýšlené rozvedení vody do těchto bytů je

nutné zjistit, je-li systém solárního ohřevu regulovatelný a jaký je stupeň regulace.

bod c) odsouhlasili.

Bratr farář Frýdl předložil k posouzení návrh rozpočtu NO na příští rok. Tento návrh si žádá při příští schůzi bližší výklad finančního referenta bratra Kubína. V souvislosti s rozpočtem poukázal bratr farář na fakt, že NO nemá na navýšení platů svých zaměstnanců.

Bratr farář Frýdl seznámil členy RS s předpokládanými investičními záměry v příštím roce. Jsou jimi dokončení kolektorů systému solárního ohřevu a následný rozvod vody a vybudování nového kolumbária.

Zapsal: Ondřej Kulhavý

Můžete sledovat všechny komentáře k tomuto článku prostřednictvím kanálu RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

Komentáře nejsou povoleny.