Stručná charakteristika

Několik slov o Církvi československé husitské

Církev československá husitská je třetím největším církevním společenstvím v České republice. Je charakterizována jako reformační církev husitského typu – nebo jinak řečeno, je církví, která se hlásí k odkazu české i světové reformace (Mistr Jan Hus, Martin Luther, Jan Amos Komenský), zároveň však čerpá i z bohatého dědictví tradice římskokatolické i pravoslavné. O Církvi československé husitské můžeme říci, že se nachází na pomezí mezi církvemi evangelickými a katolickými. Je tedy církví středovou, snažící se o propojení tradic katolických i reformačních. Ve světě má svoji obdobu např. v církvi anglikánské.

Církev československá husitská (dále CČSH) vznikla 8. ledna 1920. Jejími zakladateli byli římskokatoličtí kněží shromáždění okolo významné postavy českého katolického modernismu, ThDr. Karla Farského. Vznik CČSH byl reakcí na stav současné římskokatolické církve v českých zemích, zároveň měla být CČSH i znovunaplněním touhy českého lidu po vlastní národní církvi, nezávislé na Římu, která by v duchu českých duchovních tradic oslovila člověka v jeho nejzákladnějších náboženských potřebách. I. světová válka byla velikým celospolečenským, ale i duchovním zlomem. Tváří v tvář dosud nebývalé míře utrpení začal člověk ještě více pochybovat o Boží jsoucnosti. Římská církev nebyla v té době dostatečně silná, aby obhájila v nově vzniklé republice svoje pozice, ale také některé postoje z doby minulé (byla jí vyčítána násilná rekatolizace, svěcení zbraní ad.) a významně začalo narůstat výstupové hnutí z církve. Propojenost českého a moravského katolicismu s rakousko-uherskou vládní mocí i církevní praxe, kodifikovaná na sklonku 16. století na Tridentském koncilu, ji ve své většině vzdalovaly od problémů člověka doby moderní a činily ji málo srozumitelnou (bohoslužebným jazykem byla stále latina).

CČSH vznikala jako moderní církev pro moderního člověka. Od svého počátku prosazovala zásadu svobody svědomí i zásadu úcty k vědeckému poznání, stejně jako společenskou angažovanost svých věřících v oblasti občanské a sociální.

Komentáře nejsou povoleny.