Podpora

 

 

Projekt s názvem Vznik Komunitního centra MANA, reg. č. projektu:  CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_076/0001644

Předmětem projektu je obnova fasád, oken a balkonových dveří významné budovy Husova sboru ve Vršovicích, čímž dojde ke vzniku Komunitního centra MANA s nově zařazenými sociálně aktivizačními aktivitami. Jedná se o skupinu aktivit B – Podpora aktivizace komunitního života. Projektem bude podpořeno celkem 150 ze tří cílových skupin: senioři, děti a mládež z rodin v nepříznivé soc. situaci, rodiny s dětmi v nepříznivé soc. situaci,  včetně rodin s jedním rodičem samoživitelem/samoživitelkou.

Komentáře nejsou povoleny.