Projekty

Projekt s názvem Vznik Komunitního centra MANA, reg. č. projektu:  CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_076/0001644 Předmětem projektu je obnova fasád, oken a balkonových dveří významné budovy Husova sboru ve Vršovicích, čímž dojde ke vzniku Komunitního centra MANA s nově zařazenými sociálně aktivizačními aktivitami. Jedná se o skupinu aktivit B – Podpora aktivizace komunitního života. Projektem bude podpořeno celkem 150 ze tří cílových skupin: senioři, děti a mládež z rodin v nepříznivé soc. situaci, rodiny s dětmi v nepříznivé soc. situaci,  včetně rodin s jedním rodičem samoživitelem/samoživitelkou.
Projekt: KOMUNITNÍ CENTRUM MANA CZ.07.3.63/0.0/0.0/20_077/0001854 je spolufinancován Evropskou unií. Předmětem projektu je provoz komunitního centra pro cílové skupiny senioři, děti a mládež z rodin v nepříznivé soc. situaci a rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci pro posílení místní sociální soudržnosti.
Projekt: ČESKO – NÁŠ DOMOV CZ.07.4.68/0.0/0.0/20_079/0002133 je spolufinancován Evropskou unií. Předmětem projektu je začleňování dětí s odlišným mateřských jazykem skrze neformální a volnočasové aktivity a posílit komunitní roli 4 škol na Praze 10.

Komentáře nejsou povoleny.