Pravidelná setkávání

  1. Bohoslužby s výsluhou svátosti večeře Páně – každou neděli od 10 hodin. Kostel je v zimních měsících vytápěn.
  2. Rozhovory nad Písmem (Biblické hodiny) – každou středu od 18.00 hod. v prostorách Farního úřadu. V současné době probíráme praktický úvod do studia bible podle pracovního materiálu Základy víry.
  3. Klub Awana – každou pátek od 14:30 hod. křesťanský klub pro děti od 5 do 12 let. Společné hry, biblická výuka, růst v učednictví.
  4. Schůze Rady starších – zpravidla III. pátek v měsíci od 18.30 hod. v sákristii Husova sboru. Schůze jsou veřejné a mají na ně přístup všichni členové Náboženské obce v Praze Vršovicích, kteří mají řádně zaplacen církevní příspěvek. Jako hosté se mohou jednání účastnit i sympatizanti CČSH a pozvaní hosté, pokud jejich účast Rada starších schválí většinou hlasů. Aktuální termín schůze RS je oznamován po nedělních bohoslužbách a ve zpravodaji Vršovický Hlasatel.
  5. Modlitební chvíle – ve středu jednou za 14 dnů po biblické hodině od 19.00 hod. na farním úřadě.
  6. Komponované večery v Husově sboru – konají se pravidelně každý druhý pátek v měsíci od 19 hod. v Centru MANA v Husově sboru. Témata komponovaných večerů zahrnují nejrůznější společenské a lidské fenomény. spojnicí všech je motiv cesty: cesta k člověku, cesta za poznáním, duchovní cesta. Večery doprovází stylová hudba, projekce, občerstvení a mnohé další prvky.
  7. Sborová posezení u kávy a čaje v Husově sboru – konají se pravidelně po každé bohoslužbě. Přijďte i vy sdílet společenství církve v neformálním posezení!

Komentáře nejsou povoleny.