Vznik Komunitního centra MANA

Cílem je vznik Komunitního centra MANA s nově zařazenými sociálně aktivizačními aktivitami pro seniory, děti a mládež. V rámci projektu bude opravena fasáda kostela Husova sboru ve Vršovicích, a to včetně oken, dveří a exteriérových prvků, a provedeny některé interiérové stavební úpravy, které umožní vznik a budoucí činnost Komunitního centra MANA. Po ukončení stavebních prací, v závěru roku 2022, se v těchto nových prostorách uskuteční první plánované akce pro klienty.

Registrační číslo projektu: CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_076/0001644

Trvání: 1. 11. 2020 – 31. 12. 2022

Celkové náklady: více než 14 mil. Kč, výše dotace 9 995 585 Kč.

Podpora: Operační program Praha pól růstu, Magistrát hlavního města Prahy. Projekt „Vznik Komunitního centra MANA“ je spolufinancován Evropskou unií.

 

Projekt byl plánován a připravován od r. 2018. Koncem r. 2020 jsme získali dotaci z programu OP PPR a práce měly být zahájeny na jaře 2021. Do jejich průběhu však zasáhla epidemie covidu, kdy nebylo možné započít se stavbou, proto se práce na opravách posunuly na rok 2022.

Komentáře nejsou povoleny.